Nyheter

Høyesterett: Avhengige skal ikke straffes for små mengder narkotika

RUS: Landets øverste domstol fulgte forslagene i rusreformen som ble skrotet av Jonas Gahr Støre. Med tre ferske dommer sier Høyesterett at rusavhengige kan oppbevare inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til egen bruk.

Fredag kom dommene på de tre sakene som skal legge føringer for resten av rettssystemet fremover. Mange har ventet i spenning på disse dommene.

De tre sakene omhandlet rusavhengiges befatning med narkotika, men sakene gjaldt ulike mengder narkotika.

I en sak hvor en mann hadde blitt tatt med 24 gram amfetamin kom retten frem til at det ikke var grunn til noen nedjustering av straffen.

Skal ikke utmåles straff

I en annen sak var en rusavhengig tatt med litt under syv gram heroin. Høyesterett påpekte at mengden var over det som ble foreslått i rusreformen, og mannen ble dømt til betinget fengsel i 24 dager.

Den tredje omhandlet en rusavhengig som ble tatt med fire gram heroin. Høyesterett var ikke enig med forsvareren som mente han måtte frifinnes, men henviste til straffelovens paragraf 6, og konkluderte med at handlingen var ulovlig, men at det ikke skal utmåles straff.

Høyesterett sier dermed at tungt rusavhengige som kjøper, besitter eller oppbevarer inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til egen bruk, ikke skal straffes for det.

Høyesterett har kommet fram til at en mann kan nektes å oppholde seg i sitt eget hjem for å beskytte en kvinne han har besøksforbud mot. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

---

Rusreformen

  • I 2021 fremmet regjeringen Solberg sitt forslag til rusreform.
  • Narkotika skulle fortsatt være forbudt, men mindre mengder til eget bruk ikke lenger straffes.
  • Hjelp og påbud om time hos et ruskontor skulle erstatte straff.
  • Reformen ble stemt ned i Stortinget av Ap, Sp og Frp.
  • De fryktet at en slik generell avkriminalisering ville hindre forebygging og føre til at flere unge prøver narkotika.
  • Ap og Sp ønsket i stedet å la tunge rusmisbrukere slippe straff.

---

Ikke overrasket

Advokat Jon Anders Hasle forsvarte én av de tre som fikk saken sin opp i Høyesterett. Han så for seg at retten ville endre tidligere praksis, men var svært spent på hvordan Høyesterett ville klarlegge grensene nærmere.

– Nei, dommen var ikke direkte overraskende etter de signalene som har kommet og som ble prosedert grundig i Høyesterett, men det var likevel noe overraskende at forslagene i rusreformen ble fulgt så mye som de ble.

Overraskende at forslagene i rusreformen ble fulgt så mye som de ble

—  Jon Anders Hasle, advokat

Ballen begynte å rulle for rundt halvannet år siden, og man kunne se at det skjedde en endring i enkelte av dommene til rusmisbrukere. I juni i fjor snudde vinden litt da rusreformen ble nedstemt, men prosessen var allerede i gang.

– Nesten alle vil jo egentlig dette, og det er godt at rettsvesenet får til det politikerne ikke maktet. Rusreformen ble et politisk spill. Reformen ble rett og slett spilt bort, sier Hasle.

Reformen ble rett og slett spilt bort

—  Jon Anders Hasle, advokat

Politikerne uenige om veien videre

Politikerne er nå uenige om veien videre etter at Høyesterett slo fast at rusavhengige ikke skal straffes om de blir tatt med mindre mengder narkotika.

Dommen går rett inn i arbeidet i Stortinget med å finne fram til rusreform. Etter at partiene på Stortinget i fjor sommer stemte ned den borgerlige regjeringens forslag til reform, har den nye regjeringen varslet en ny som skal foreligge i 2023.

Nå må politikerne på Stortinget finne ut hvordan rettspraksis skal få konsekvenser for det videre arbeidet med rusavhengige.

Ruspolitisk talsperson for Høyre Sandra Bruflot sier i en debatt i Politisk kvarter på NRK at dommen fra Høyesterett bare medfører at rusavhengige slipper straff dersom de blir tatt, men at de heller ikke får tilbud om noe annet.

– Vi vet ikke helt hvordan vi skal følge opp dette. Vi vet ikke nok om hvordan vi skal skille på hvem som er avhengige nok til å få hjelp, og hvem som skal få straff, sier Bruflot.

Ap: – Må følge opp slik at folk ikke faller utenfor

I Arbeiderpartiet er Even Røed glad over resultatet fra Høyesterett, men sier det viktige nå er at politikerne følger opp i praksis.

– Vårt syn på en rusreform er mye bredere enn den juridiske vi er inne i nå. Forebygging, behandling og ettervern er en sentral del av debatten her og også en del av det som etterspørres. Nå er vi kommet til en ordning hvor rusavhengige slipper straff, men vi må jo følge opp slik at folk ikke faller utenfor, sier Røed.

NTB

NTB

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter