Nyheter

Høyre-profil: – Bør vurdere å sikkerhetsklarere statsråder

SIKKERHET: Informasjon av typen som førte til Odd Roger Enoksens avgang som forsvarsminister, kan brukes av «trusselaktører» til utpressing, mener tidligere sjef i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Nå vil Høyre-profil ha debatt om at statsråder slipper sikkerhetsklarering.

– Vi bør vurdere om våre ministre også skal klareres. Det er underlig at de ikke er det. Vi bør vurdere hva dette betyr for landets sikkerhet, sier Høyres Mahmoud Farahmand til Vårt Land.

I Norge har lenge vært praksis at regjeringens medlemmer ikke sikkerhetsklareres, slik ansatte i Forsvaret og Utenriksdepartementet blir. Men i 2016 ble praksisen lovfestet (se faktaboks).

Vi bør vurdere om våre ministre også skal klareres

—  Mahmoud Farahmand (H)

VGs avsløring om forsvarsminister Odd Roger Enoksens (Sp) tidligere forhold til en ung kvinne reiser spørsmål ved denne praksisen, mener Mahmoud Farahmand.

Kommentatorer har påpekt at det er ekstra viktig at forsvarsministeren i regjeringen ikke er sårbar for utpressing fra andre lands etterretningstjenester.

Kan bli brukt som pressmiddel

Farahmand har bakgrunn som etterretningsoffiser i Forsvaret.

– Jeg har selv vært gjennom prosesser med sikkerhetsklarering. Jo høyere klareringsnivå, desto dypere graves det. Vi snakker om informasjon om ektefelle, samboer, kjærester, barn, foreldre, dine og familiens økonomiske forhold, psykisk helse og så videre.

Det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som har ansvar for slik sikkerhetsklarering. NSM er et direktorat og del av de hemmelige tjenestene som koordinerer de forebyggende sikkerhetstiltakene i Norge, ifølge Store norske leksikon.

Dagfinn Buset er tidligere fagdirektør i NSM. Han mener forhold av typen VG har avslørt kan gjøre myndighetspersoner sårbare for utpressing:

– Det vil kunne brukes av en trusselaktør som pressmiddel for å oppnå eventuelle mål, sier han til Vårt Land.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere advart mot «honningfeller» der kompromitterende opplysninger om seksualliv kan brukes til å presse politikere for sensitiv informasjon.

Dagfinn Buset uttaler seg på generelt grunnlag:

– Den type forhold vil ha interesse for de som driver spionasje. Det er ingen grunn til å være naiv og tro at den typen press ikke blir utøvd på myndighetspersoner. Vi vet at blant annet russisk etterretning er svært aktiv i Norge.

I dag er Buset partner i Risk Advisory Services i BDO. Der var han Mahmoud Farahmands sjef fram til Høyre-politikeren ble valgt inn på Stortinget i fjor høst. Buset er derimot ikke overbevist om å innføre sikkerhetsklarering av statsråder.

– Da ville NSM vært klareringsinstans for forsvarsministeren, som NSM også er underlagt. Jeg tror det er riktig at forsvarsministeren blir sikkerhetsklarert i kraft av sin stilling, sier han.

Sandberg-saken aktualiserer debatten

Mahmoud Farahmand vil ikke si noe om hvorvidt Odd Roger Enoksen var sårbar for utpressing som forsvarsminister.

Han mener det er menneskelig å gjøre feil. Enoksen-saken er heller ikke den eneste de siste årene som aktualiserer debatten, påpeker Farahmand.

Fremskrittspartiets Per Sandberg måtte gå av som fiskeriminister grunnet sitt forhold til iranske Bahare Letnes.

Krav om sikkerhetsklarering for statsråder kan by på praktiske utfordringer, men må likevel være mulig, mener Fahramand.

Sikkerhetsklarering

SMK-Kallset: – Vi må vurdere justeringer i disse samtalene

Vårt Land har bedt om en kommentar fra Statsministerens kontor (SMK) om hvorfor de – og i siste instans Jonas Gahr Støre – konkluderte med at Enoksens utroskap ikke var til hinder for å bli forsvarsminister, og hvorfor det ikke ble gravd mer i utroskapen.

I en e-post skriver stabssjef Kristine Kallset (Ap) at hun ikke vil si noe om samtalen med Enoksen før han ble statsråd, eller hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort.

Kallset hadde ansvaret for bakgrunnssjekker av statsrådene, ifølge VG. Hun varsler nå at det kan bli aktuelt med endringer:

«Generelt kan jeg si at de siste ukene viser at vi må vurdere justeringer i hvordan disse samtalene gjennomføres. Det er likevel viktig å understreke at det ikke er hverken kapasitet til eller ønske om å gjøre bakgrunnssjekken til en etterforskning. Den må i bunn og grunn baseres på tillit», skriver Kallset i e-posten.

Kallset

---

SIKKERHETSKLARERING

  • En sikkerhetsklarering er en avgjørelse foretatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet.
  • Ved avgjørelse om sikkerhetsmessig skikkethet skal det bare legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere vedkommendes pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forhold til å håndtere skjermingsverdig informasjon.
  • Personer som gis tilgang til og skal jobbe med sikkerhetsgradert informasjon, eksempelvis personell i Forsvaret og i flere andre offentlige og private virksomheter, trenger sikkerhetsklarering. I Forsvaret blir også et betydelig antall vernepliktige sikkerhetsklarert.
  • Det er praksis for at regjeringens medlemmer ikke sikkerhetsklareres. Denne praksisen er nå lovfestet, jf. lov av 12. august 2016 nr. 78 om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.).

Kilde: NSM/Håndbok for politisk ledelse/NRK

---

– Bør få opplæring av NSM

Til VG sier Enoksen at han i prosessen med bakgrunnssjekk, såkalt vetting, vedgikk utroskap, men ikke gikk i detalj.

– Jeg anså det som en privatsak, ikke metoo eller en partisak. Hun sa det de var ute etter, var type varslinger, og det forelå heller ingen varsling mot meg, sier Sp-profilen til avisen.

Enoksen har ikke ønsket å si hvor mye kontekst han ga til Kristine Kallset i samtalen, men hevder han ikke ble spurt om aldersforskjell.

I ansvarsfulle stillinger må kandidatene informere om alt som kan ha betydning for vurderingen

—  Dagfinn Buset, sikkerhetsekspert

Dagfinn Buset mener Enoksen burde blitt bedt om å utdype hva utroskapen besto i.

– Du må gå inn i detaljene når du gjennomgår den typen personlige forhold til folk som skal inn i en slik stilling. Som Støre sa: Hadde han visst dette, hadde ikke Enoksen vært statsråd. Det bør være en prosess hvor de som er aktuelle som statsråder blir vurdert: Er de sikkerhetsmessig skikket for stillingen?

Den tidligere fagdirektøren i NSM mener derfor at de som har ansvar for bakgrunnssjekk av statsråder bør få opplæring av nettopp NSM. Men til syvende og sist er man avhengig av at folk forteller sannheten, understreker Buset:

– I ansvarsfulle stillinger må kandidatene informere om alt som kan ha betydning for vurderingen.

Vårt Land har gitt Odd Roger Enoksen mulighet til å gi et tilsvar i denne saken, men han var ikke tilgjengelig for kommentar.

Endret 11. april kl. 15.15: Vi presiserer at det lenge har vært praksis å ikke sikkerhetsklarere medlemmer i regjeringen, men at praksisen i 2016 ble lovfestet.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter