Nyheter

Siste innspurt i forhandlingene om klimarapport

Tautrekkingen mellom forskerne og verdens regjeringer om neste rapport fra FNs klimapanel var søndag ikke ferdig, trass i at den skal legges fram mandag.

En flom i Annapolis i Maryland i USA i fjor. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Flere land med India i spissen insisterer på at rapporten skal anerkjenne deres rett til utvikling.

Rapporten som etter planen legges fram mandag formiddag, skal vise måter verden kan gå fram på for å holde seg innenfor grensa på 1,5 graders temperaturøkning som det ble enighet om i Parisavtalen i 2015.

Siden temperaturstigningen i dette århundret allerede er på 1,1 grader i forhold til førindustriell tid, mener mange forskere at 1,5 grader kun kan nås med drastiske kutt i CO2-utslippene.

Det siste forhandlingsmøte skulle vært avsluttet fredag, men 24 timer før den planlagte presentasjonen er forhandlerne ifølge flere observatører langt fra ferdige.

U-land og i-land

India har stått fram som fremste talsmann for at rapporten skal godta at utviklingslandene har bidratt langt mindre til CO2 i atmosfæren enn i-landene, og at de derfor ikke skal måtte gjennomføre de samme kraftige utslippskuttene.

India, som fortsatt er sterkt avhengig av kull, vil også at fattige land skal få betydelig mer finansiell støtte til å takle klimaendringene og gjennomføre overgangen til en grønn økonomi.

Andre, som oljeeksportøren Saudi-Arabia, mener at fossile drivstoff som olje og gass vil være nødvendig i mange tiår, og at det vil skade verdens fattigste å fase dem ut for raskt.

Framtidige FN-møter

Teksten som politikerne forsøker å dempe, er en oppsummering til bruk ved framtidige FN-møter om klima, som toppmøtet i Egypt senere i år. Den underliggende vitenskapelige rapporten om situasjonen for kampen mot klimaendringer er ikke gjenstand for forhandlinger.

En rapport fra klimapanelet i fjor gjorde det klart at det ikke lenger er noen tvil om at den raske klimaendringen de siste tiårene skyldes menneskelig aktivitet, og at noen konsekvenser av klimaendringene nå er uunngåelige.

I forrige måned skisserte klimapanelet hvordan videre temperaturøkning sterkt vil øke risikoen for flom, stormer, tørke og hetebølger i hele verden.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter