Nyheter

Stortinget stemte ned FN-klageordning for barn

Et flertall på Stortinget stemte ned et forslag om å gi norske barn rett til å klage til FN dersom rettighetene deres blir brutt. Redd Barna reagerer kraftig.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Dette er svært skuffende og dypt tragisk for barn i Norge. Norge har vært et foregangsland når det gjelder barns rettigheter, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas Norgesprogram.

I alt 48 andre land, deriblant Danmark og Finland, har sluttet seg til FNs tilleggsprotokoll, som fastslår at barn har rett til å klage inn rettighetsbrudd til FNs barnekomité.

Venstre, SV og Rødt sto bak representantforslaget, men det ble nedstemt med 80 stemmer mot og 21 stemmer for.

Handlingsrom

I 2016 sa Solberg-regjeringen nei til å slutte seg til klageordningen, selv om dette var et krav fra daværende samarbeidsparti Venstre og i strid med rådene fra norske menneskerettighetsmiljøer.

Hovedbegrunnelsen regjeringen ga, var at norsk tilslutning ville begrense det nasjonale, politiske handlingsrommet.

Regjeringen fryktet at FNs barnekomité i mindre grad enn norske domstoler balanserer hensynet til barns beste opp mot andre viktige samfunnshensyn, som for eksempel innvandringsregulerende hensyn.

– Vedtatt bak lukkede dører

Da spørsmålet kom opp igjen i 2017, mente Ap at det måtte legges fram en ny sak når klageorganet har behandlet nok saker til at man kan si noe om praksis.

Det mener Skybak nå er tilfelle.

– Nå har vi erfaringene de etterlyste for seks år siden, likevel blir saken vedtatt bak lukkede dører, uten høringer, utredninger eller nevneverdig debatt. Barns rett til å bli hørt fortjener bedre enn dette, sier hun.

Mangelfullt grunnlag

Hele prosessen har vært for dårlig, mener seksjonslederen i Redd Barnas Norgesprogram, og at stortingsrepresentantene har tatt sin beslutning på mangelfullt og uriktig grunnlag.

– Blant annet hevder flertallet på Stortinget i sin begrunnelse at praksis fra barnekomiteen ikke alltid sammenfaller med Norges syn på innholdet. Redd Barna mener at dette er hele poenget med internasjonale menneskerettigheter: De er universelle, de gjelder overalt. Dersom alle var enige om hvordan innholdet skulle tolkes, så hadde vi heller ikke hatt bruk for internasjonale konvensjonsorganer, sier hun.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter