Nyheter

Ny rusreform fra regjeringen

Regjeringen vil endre dagens ruspolitikk og skal gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform. Det er ikke aktuelt å avkriminalisere narkotikabruk.

Arbeidet med reformen starter nå og skal munne ut i en stortingsmelding i løpet av 2023, opplyser regjeringen.

– Målet vårt er todelt. Vi skal både styrke forebyggingen og gi bedre behandling og oppfølging til mennesker med rusproblemer. Vi skal bli flinkere til å forebygge og til å oppdage rusproblematikk tidlig, og tilby rask og effektiv hjelp, særlig til unge som står i fare for å utvikle problemer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Regjeringen ønsker at forbudet mot bruk og besittelse av narkotika til egen bruk skal bestå, og går også imot en generell avkriminalisering av narkotikabruk.

Det er likevel nødvendig å gjøre endringer slik at mennesker med rusavhengighet møtes med helsehjelp, og ikke med straff. Reformen er regjeringen Støres alternativ til den forrige regjeringens avkriminaliseringsreform som ikke oppnådde flertall i Stortinget.

I Hurdalsplattformen går det fram at regjeringen vil gjøre strafferettslige grep når det handler om bruk og besittelse av narkotika til egen bruk for mennesker med omfattende rusproblematikk.

– Reformarbeidet skal følge opp alle rusrelaterte punkter i Hurdalsplattformen og vedtaket fra Stortinget om å utrede nødvendige endringer i straffeloven og annet regelverk, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter