Nyheter

Norway Cup utestenger russiske lag – kan være brudd på barnekonvensjonen

BARNEFOTBALL: Russiske og hviterussiske lag får ikke delta på årets Norway Cup. Det kan være i strid med FNs barnekonvensjon, mener Norges Institusjon for menneskerettigheter.

Ledelsen i Norway Cup har valgt å utestenge russiske og hviterussiske lag fra årets arrangement. På torsdag sa generalsekretær for Norway Cup Pål Trælvik til NTB at de er forpliktet til å følge opp vedtaket fra Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund, om ikke å la russiske utøvere delta internasjonalt.

Adele Matheson Mestad, Direktør i NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) reagerer på avgjørelsen. I en pressemelding sendt ut fredag, hevder organisasjonen at utestengelsen av barn fra enkelte nasjoner kan være i strid med barnekonvensjonen.

– Barn har egne rettigheter. Det følger av barnekonvensjonen at alle som foretar handlinger som berører barn, også private aktører som idrettsforbund, må vurdere barnets beste som et grunnleggende hensyn. Vi kan ikke se hvordan dette er gjort her, skriver NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Uenig i begrunnelsen

Mestad er ikke enig i Norway Cup-ledelsens begrunnelse for vedtaket. Fordi barnekonvensjonen gir barn særegne rettigheter, og krever at hensynet til barns beste skal vurderes særskilt, ville det ikke vært rart om man i barneidretten konkluderer annerledes enn man gjør i idretten for øvrig.

– Det eneste som er rart her, er at det ikke foretas noen selvstendige vurderinger, skriver direktøren.

Videre argumenterer Mestad for at barnekonvensjonen beskytter barn mot diskriminering, blant annet på bakgrunn av nasjonalitet. Derfor må også adgangen til slik forskjellsbehandling vurderes. Dersom den ikke har et legitimt formål og er forholdsmessig, kan det være diskriminering og dermed i strid med konvensjonen, skriver hun.

Mestad oppfordrer nå ledelsen i Norway Cup til å se på saken på nytt.

– Vi oppfordrer også ledelsen i Norway Cup til å ta med i denne vurderingen at barn har rett til lek, fritid og kulturelle aktiviteter etter barnekonvensjonen. Et helt generelt utgangspunkt for dette må også være at barn ikke skal ha noe med krig å gjøre, og da heller ikke med noen av dens konsekvenser, avslutter Mestad.

Oslo  20180730.
Flaggene vaier i vinden mandag på Norway Cup. 
Foto: Terje Pedersen / NTB

Senterpartiet og KrF reagerer

Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad reagerer også på avgjørelsen:

– Jeg mener idretten/fotballen er på ville veier med sitt Norway Cup-vedtak. Det er viktig å skille mellom profesjonelle vokse og barn/ungdom. Deltakelse og samholdet mellom barn på Norway Cup blir viktigere når det er krig, skriver han i en SMS til NTB.

I 2019 var det kun ett russisk lag påmeldt til turneringen.

KrF vil ta saken opp med kulturminister Anette Trettebergstuen, og har stilt henne spørsmål om hun stiller seg bak Norway Cups beslutning.

Det samme spørsmålet stilte NTB statsråden på torsdag, og fikk da følgende svar:

– Regjeringa skal ikke styre idretten, det er et viktig prinsipp å følge, ikke minst i slike tider vi er inne i nå. Norges idrettsforbund er en autonom organisasjon, og det samme er klubbene under de ulike særforbundene.

Ifølge NTB har idrettspresident Berit Kjøll har støttet Norway Cups vedtak.

---

Norway Cup

  • Norway Cup er en internasjonal fotballturnering for ungdom mellom 6 og 19 år, som avholdes på Ekebergsletta i Oslo.
  • Turneringen er blitt avholdt siden 1972, og regnes i dag som en av verdens største fotballturneringer. De siste årene har 1.400–1.600 lag deltatt, fra mellom 50 og 60 nasjoner.
  • Bækkelagets Sportsklub står som arrangør av turneringen.

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter