Nyheter

Papirløse får opphold i Norge livet ut

AMNESTI: Une har gitt sju eldre, ureturnerbare utlendinger permanent oppholdstillatelse i Norge. Andre som får asylamnesti, får fremdeles opphold for ett år om gangen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Vi har per 17. februar behandlet 114 saker og omgjort 53 saker, forteller avdelingsleder Torgeir Tofte Jørgensen i Utlendingsnemnda (Une) til Vårt Land.

Sju har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. Totalt skal Une behandle rundt 140 saker.

De første som fikk innvilget oppholdstillatelse fikk kun midlertidig, for de mangler godkjente identitetspapirer, noe som i de aller fleste tilfellene betyr et pass.

En av de er Lula Tekle, den papirløse kvinnen biskop emeritus Gunnar Stålsett ville gå i fengsel for. Hun har fått oppholdstillatelse med begrensninger. Neste år må hun søke om fornyet oppholdstillatelse, fortalte Vårt Land i november.

Begrunnelsen er «tvil om klagerens identitet». Skal hun få permanent opphold, må hun fremvise pass fra hjemlandet. Det mener Une er Etiopia. Selv hevder Tekle det er Eritrea.

Tidlegare biskop Gunnar Stålsett og Lula Tecle i Oslo tingrett i 2019 då Stålsett vart dømd til fengsel på vilkår og bot for å ha tilsett den ureturnerbare asylsøkaren. No har Tekle fått mellombels opphaldsløyve.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Spesiallaget ordning

Nå innvilger Une permanente opphold:

– Av de 53 sakene har sju fått en permanent tillatelse og 46 fått en begrenset tillatelse. De begrensede tillatelsene har i all hovedsak bakgrunn i tvil om identitet, sier Tofte Jørgensen.

Etter sterkt engasjement fra KrF fikk Solberg-regjeringen på plass en engangsløsningen for såkalte ureturnerbare. Ordningen ble rullet ut i fjor sommer, og fristen for å melde seg ble satt til 1. desember.

Engangsløsningen er spesiallaget for eldre asylsøkere med endelig avslag i utlendingsforvaltningen og som har lang oppholdstid i Norge – og som ikke kan tvangsreturneres til hjemlandet.

Kritikk fra Bispemøtet

Da de første Une-avgjørelsene ble kjent i desember, og det kom fram at de eldre ureturnerbare bare fikk midlertidig opphold, reagerte biskopene i Den norske kirke kraftig.

I et brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som har ansvaret for asyl- og flyktningpolitikken, skrev de at det er «en lite bærekraftig løsning å gi lengeværende en midlertidig oppholdstillatelse for ett år av gangen», med krav om å framskaffe dokumentasjon av identitet fra hjemlandene.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl under fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

---

Engangsløsningen

  • Engangsløsningen ble laget for at eldre asylsøkere med endelig avslag og lang oppholdstid i Norge skulle få en oppholdstillatelse. Bestemmelsen gjaldt fra 1. juni 2021, med søknadsfrist 1. desember 2021.
  • Det er satt flere kriterier som må være oppfylt for å kunne få en tillatelse etter bestemmelsen:
  • Søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og ikke returnert etter avslag.
  • Bodd i Norge i minst 16 år innen 1. oktober 2021.
  • Har en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer.
  • Bodde i Norge 1. januar 2019.
  • Har ikke vært straffedømt.
  • Bestemmelsen blir opphevet når de vel 140 sakene er ferdigbehandlet.

---

Mehl avviste biskopbønn

Biskopene ba justisminister Mehl om å se på engangsløsningen en gang til, og gjøre den bedre.

Men Sp-statsråden står fast. Hun understreker at ureturnerbare som omfattes av amnestiet først kan få permanent opphold når de kan dokumentere identiteten.

Mehl skrev i svarbrevet til biskopene at norske myndigheter må kjenne identiteten til de som får opphold i landet. Og så lenge de som nå innvilges opphold etter engangsløsningen ikke kan framlegge godkjent ID, så må de belage seg på å søke om opphold hvert år fram til slik ID foreligger, fortalte Vårt Land i januar.

Flest fra tre land

Avdelingsleder Torgeir Tofte Jørgensen i Une opplyser at flesteparten av de rundt 140 sakene gjelder personer som kommer fra Eritrea, Etiopia og Iran.

– Vi har også fått inn noen saker fra Irak og Somalia i tillegg til enkeltsaker fra andre land.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter