Nyheter

Rapport: Politiet er usikre på regelverket rundt tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker

En ny rapport fra statsadvokatene viser at politifolk er usikre på deler av reglene rundt bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker.

Rapporten omtaler særlig usikkerhet rundt politiets adgang til å ta urinprøver for å bekrefte eller avdekke bruk av narkotika, og reglene for når politiet kan beslutte ransaking uten å kontakte påtalemyndigheten.

Statsadvokatene fikk i oppdrag fra riksadvokaten å undersøke om politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker er i overensstemmelse med føringene fra riksadvokatens brev fra 9. april 2021.

– All etterforskning skal forfølge et relevant etterforskningsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder. Vi vil nå følge opp med blant annet opplæringstiltak, samt gjennomføre en tilsvarende undersøkelse for saker anmeldt etter vårt klargjørende direktiv 9. april i fjor, sier riksadvokat Jørn Maurud.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter