Nyheter

Nav: Ingen vekst i antall nye sykmeldte i forrige uke

Det var 56.000 nye personer med legemeldt sykefravær i forrige uke, viser tall fra Nav. Det er like mange som uka før.

Rundt halvparten, 28.900 personer, ble sykmeldt med koronarelaterte diagnoser. Det er 1.400 flere enn i uken før, viser tallene fra Nav.

– Antall nye sykmeldte i Norge er fortsatt høyt, men den kraftige veksten har stoppet opp. Den videre utviklingen er avhengig av hvor mye smitten vil øke nå som de fleste smitteverntiltakene er fjernet, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen.

Selv om tallene ikke er sesongjustert og ikke viser varigheten på sykefraværet eller egenmeldt sykefravær, gir de et tydelig bilde av årsaken til det høye sykefraværet, ifølge Nav.

Det er flest nye sykemeldinger blant personer innen helse- og sosialtjenester med 14.600. Deretter følger ansatte innen varehandel med 7.800 nye sykmeldinger. Også innen bygg og anlegg og undervisning var det mange nye tilfeller.

Det var flere nye tilfeller av sykmeldinger blant kvinner (31.900) enn menn (24.200).

Antall nye personer som ble sykmeldt i forrige uke, er 28.800 flere enn i samme uke i fjor.

Koronarelaterte diagnoser gjelder personer med påvist eller mistenkt korona, risiko for sykdom/pålagt karantene eller som er engstelig for sykdom i luftveiene.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter