Nyheter

Hareide får kritikk av Stortinget

Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide slipper riksrett, men får kritikk av Stortingets kontrollkomité for håndteringen av saken om førerkort for eldre.

Det er klart etter et møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag.

Bakgrunnen er at den tidligere samferdselsministeren ikke gjennomførte Stortingets vedtak fra 27. mai i fjor om å oppheve kravet om helseattest for bilførere over 80.

I februar 2021 vedtok Stortinget mot regjeringens stemmer å oppheve dette kravet, men regjeringen gjorde det klart at dette kravet ville ta tid å fjerne, fordi de ville vurdere konsekvensene av Stortingets vedtak. Deretter vedtok et flertall i Stortinget at attestkravet skulle oppheves innen 1. august.

Blir ikke riksrett

Hareide gjorde det imidlertid klart den sommeren at det var umulig å fjerne kravet innen den oppsatte datoen av praktiske årsaker og overlot jobben til den påtroppende regjeringen etter at Samferdselsdepartementet fikk en rapport fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet 1. oktober.

Det er Frp-representantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Carl I. Hagen som har anmodet Stortingets ansvarskommisjon om å vurdere riksrett mot Hareide for brudd på ansvarlighetsloven.

Nå har flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen bestemt at det ikke skal åpnes riksrett.

Får likevel kritikk

Men Hareide får kritikk:

– Komiteen er tydelig på at Hareide som statsråd hadde en kritikkverdig kommunikasjonsform når han kommuniserte til mediene at han ville legge bort forslaget, samtidig som Stortinget i budsjettforslaget han la fram for 2022, får beskjed om at det arbeides videre med det, sier Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg.

Knut Arild Hareide sier til NTB at han vil se med interesse på innstillingen fra kontrollkomiteen.

– Så må en ikke glemme at Stortinget selv har lagt noen forutsetninger for å gjennomføre vedtaket – at det ikke skulle gå utover trafikksikkerheten. Jeg tror det var klokt av meg å involvere fagmyndighetene for å gjennomføre Stortingets vedtak. Det mener jeg var riktig av meg. Og de forbehold jeg hadde til vedtaket formidlet jeg også under stortingsdebatten, skriver han i en SMS til NTB.

Hva som skal skje med kravet om helseattest, er fortsatt ikke avgjort.

NTB

NTB

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter