Nyheter

Helsetilsynet mener kreftstudie var uforsvarlig og kanskje lovstridig

I en foreløpig vurdering av kreftstudien Norwait påpeker Helsetilsynet at det antar at gjennomføring og oppfølging av studien har vært uforsvarlig.

Forskningsprosjektet kan ha hatt skadelige følger for deltakere, og tilsynet mener også at det kan være i strid med bestemmelser i helseforskningsloven, skriver Aftenposten.

– Vi vurderer saken som alvorlig, står det i et brev Helsetilsynet har sendt til de sju sykehusene som deltok i kreftstudien.

Den norske Norwait-studien skulle undersøke om pasienter med endetarmskreft kunne slippe operasjon etter fullført strålebehandling. Det kunne føre til færre unødige operasjoner for dem med de minst alvorlige svulstene.

Ved seks sykehus med 62 pasienter i studien fikk 2 spredning til andre organer, mens tallet for Haukeland universitetssjukehus var 10 av 31, viser tall Aftenposten hentet inn i høst.

– Vi forventer at de pasientene som allerede er inkludert, får nødvendig helsehjelp og forsvarlig oppfølging, sier fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet.

Forskningsdirektør Svein Skeie ved Stavanger universitetssjukehus sier det er «ønskelig og viktig at Helsetilsynet gjør sine undersøkelser» fordi saken er alvorlig og har mange involverte og berørte.

Han bekrefter at studien ikke skal gjenåpnes. Helsetilsynet regner med å være ferdig med å behandle saken innen juli i år.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter