Nyheter

Frp vil ha kommisjon for å granske norsk bistand

I eit forslag til Stortinget krev Frp ein uavhengig bistandskommisjon for å unngå korrupsjon, lukrative lønnsvilkår og fragmentering av norsk bistand.

– Årleg blir det no brukt 40 milliardar kroner, av skattepengane til folk. Det har ikkje tidlegare vore ein heilskapleg uavhengig gjennomgang av korleis midlane blir brukte, seier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Bistandsaktuelt.

Saman med fem andre representantar frå Frp, inkludert partileiar Sylvi Listhaug og Carl I. Hagen, stiller Tybring-Gjedde seg kritisk til det høge talet på mottakarar av norske bistandsmidlar og høge lønningar for bistandsarbeidarar.

Mykje pengar i omløp kan føre til auka korrupsjon, blir det hevda i forslaget.

– Dei som sit i kommisjonen, skal ikkje ha bindingar til Utanriksdepartementet (UD), Norad eller andre bistandsorganisasjonar. Det bør vere eit breitt samansett kollegium som har relevant kompetanse, seier han.

Forslaget skal no behandlast i Stortingets utanrikskomité.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter