Nyheter

Leter etter familiene til to barn som kom alene til Norge

MINDREÅRIGE: Norske myndigheter leter fremdeles etter familien til to gutter som kom alene til Norge fra Afghanistan i august. 19 av barna som ble ekspress-evakuert er ennå ikke gjenforent med sine foreldre.

Denne lille babyen hviler i fanget til Hedda Boretti på Gardermoen en fredag i slutten av august i fjor. Det lille barnet på tre måneder kom med det siste flyet som tok av fra Kabul til Norge før evakueringen stanset. Babyen er en av 28 barn som kom alene hit til Norge.

Boretti jobber i Bufetat og var en av dem som tok seg av barn på flyplassen som kom til Norge uten omsorgspersoner.

I dagene etter at Taliban tok kontrollen i Afghanistan, ble 28 barn evakuert fra det norske feltsykehuset ved flyplassen i Kabul. De kom alene til Norge, men identiteten til 25 av dem ble ganske raskt avklart.

Hedda Boretti, Bufetat.

Syv gjenforent

Syv av barna er så langt gjenforent med familien sin – tre i USA og fire i Norge. De fleste av foreldrene er fortsatt i Afghanistan. Men to gutter i tidlig tenårene har Polititets Utlendingstjeneste (PU) og UDI ikke funnet familien til.

Det kan være vanskelig å spore opp omsorgspersoner, erkjenner Håvard Bekk, som leder seksjonen for ID-avklaring ved PU:

– Politiets oppgave med de evakuerte barna har vært å spore opp antatte omsorgspersoner, og innhente så mye informasjon og dokumentasjon på både identitet, nasjonalitet, statsborgerskap og forbindelser til nær familie og slekt som overhodet mulig, slik at en eventuell gjenforening kunne finne sted så fort som mulig, skriver Bekk til Vårt Land i en e-post.

---

Evakuert i kaos

  • Rundt maktskiftet i Afghanistan var det kaotiske tilstander på og utenfor flyplassen i Kabul. To selvmordsbomber gikk av utenfor flyplassen og drepte minst 72 afghanere.
  • Mange ville flykte fra landet. Dramatiske scener utspant seg da folk desperat prøvde å komme seg på fly ut av landet. Små barn ble heist over muren til flyplassen.

---

Kan søke familiegjenforening fra Norge

I november fikk Utlendingsdirektoratet en instruks fra Justisdepartementet som sier at barna som ble evakuert alene til Norge, kan søke om familiegjenforening på vegne av familiemedlemmene som oppholder seg i Afghanistan. Vanligvis må den som søker familiegjenforening møte opp ved en norsk utenriksstasjon for å levere dokumenter.

Den nye instruksen betyr at barna, gjennom barnevern eller verge, kan søke om familiegjenforening fra Norge, på vegne av foreldre og søsken som oppholder seg i Afghanistan. Dette sikrer raskere behandling. Før jul fikk UDI de første søknadene.

– Vi er i gang med å behandle disse sakene og de er prioritert, opplyser Hilde Mikalsen, leder for familieinnvandring til flyktninger i UDI til Vårt Land.

Hun sier det likevel vil ta tid før sakene er ferdige og før familiene kan komme til Norge.

– Vi må vurdere om vi trenger å gjøre ytterligere undersøkelser i sakene, for eksempel DNA-test, skriver hun i en e-post.

– Mange vil bli fosterforeldre

I mellomtiden flytter barna til ulike kommuner. Alternativene er fosterhjem, et bofellesskap eller et annet tiltak som møter det enkelte barnets behov, opplyser Bufetat.

Men målet er at barna skal gjenforenes med nær familie i Norge, i et annet vertsland eller i Afghanistan.

Da evakueringen fra Kabul pågikk, økte henvendelsene om å være fosterforeldre markant. Mange av dem var afghanske familier som ville åpne hjemmene sine for barna.

– Noen av disse har gjennomført kurs. Nå må vi finne ut hvilke hjem som passer best til barnas individuelle behov og gå i dialog med kommuner som kan bosette barna og plassere dem i fosterhjemmene, opplyser regiondirektør Ingrid Pellin Berg i Bufetat til Vårt Land.

– Vi er glade og rørt over alt engasjement for disse barna, og vi vil gjerne rette en stor takk til alle som bryr seg og strekker ut en hånd, sa kommunikasjonssjef Guro Frydenlund i Bufetat region Øst til Vårt Land i høst.

In this image from video provided by Omar Haidari and taken on Thursday, Aug. 19, 2021 which shows a baby being lifted across a wall at Kabul Airport in Afghanistan by US soldiers. The image grabbed from footage, taken on Thursday, showed the infant being pushed up to the soldiers by people in the crowd gathered outside the airport, amid the chaos of those fleeing the Taliban takeover of the country. (Omar Haidari via AP)

Fant ikke alle

I høst var det tre barn Politiets utlendingsenhet (PU) eller Kripos ikke klarte å finne foreldrene til: To gutter, begge over 12 år, og et lite barn på ett år og fire måneder.

Men etter at gutten på nesten halvannet år kom til Norge, fikk PU informasjon om at barnet muligens hadde foreldre som var blant afghanerne som skulle hentes ut fra Kabul til USA. En afghansk kvinne ble via den amerikanske ambassaden i Norge lokalisert i USA. Kunne hun være barnets mor?

Politiets utlendingsenhet samarbeidet med amerikanske myndigheter for spore opp den antatte moren, ifølge Håvard Bekk hos PU:

– Vi fikk gjennomført en DNA-test av kvinnen, forteller han.

Analysen ble gjennomført ved Oslo universitetssykehus.

Det ble treff. Kvinnen var moren.

Gutten ble derfor fulgt til USA av ansatte fra Bufetat og gjenforent med sin mor 29. september.

Et C-130J fra 335 skvadronen i Luftforsvaret har bistått med evakueringen ac sivile fra Kabul i Afghansistan til Tblisi i Georgia. Her er flyet på Kabul Internasjonale flyplass hvor de får ombord de evakuerte *** Local Caption *** A C-130J Hercules aircraft 335 squadron from Royal Norwegian Air Force have been a part of the evacuation of civilians out of Kabul in Afghanistan to Tblisi in Georgia. Here the aircraft is at Kabul Internationale Airport where they get people to evacuate

---

De som ble evakuert

• 860 afghanerne ble evakuert til Norge

• 676 afghanere har fått status som overføringsflyktninger etter innspill fra UD og Forsvarsdepartementet. Hovedkategoriene innenfor denne gruppen er følgende:

• 63 lokalt ansatte

• 513 personer tilknyttet Forsvaret med familier

• 28 barn uten foreldre.

• 72 menneskeretts- og sivilsamfunnsforkjempere

Kilde: UDI

---


Une Bratberg

Une Bratberg

Une Bratberg er utenriksjournalist og kommentator i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter