Nyheter

Ap og Sp åpner for ny vurdering av vernede vassdrag. WWF er sterkt kritiske

FORNYBAR ENERGI: Energipolitikere fra både Ap og Sp mener det vil være naturlig å diskutere vernede vassdrag når en energikommisjon skal se på hvordan Norge kan lage mer strøm.

Terje Aasland (Ap), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier til Klassekampen at det ikke er tvil om at Norge trenger mer strøm.

– I forbindelse med energikommisjonen vil det være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også se om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet, sier han.

Også energipolitisk talsperson i Senterpartiet Ole André Myhrvold sier at det er naturlig å diskutere vernede vassdrag i sammenheng med energikommisjonen til våren.

Må løse to kriser samtidig

Generalsekretær i Verdens naturfond (WWF) Karoline Andaur er sterkt uenig med regjeringspartiene.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

– Når det kommer til vern av vassdrag, bør det heller styrkes enn svekkes. Verneplanene er et fundament for vern av norsk natur.

I en undersøkelse Klassekampen tidligere har fått utført sier halvparten av de spurte at de ikke ønsker at det skal bygges mer vindkraft på land. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Frank Sve, mener den massive motstanden mot vindkraft på land er et godt argument for å bygge ut vannkraft i større grad.

– Naturinngrepene ved vindkraft er så formidable at vi mener det faktisk er et mye mindre inngrep å bygge vannkraft i vernede vassdrag, sier Frp-politikeren til avisen.

WWF mener imidlertid det blir feil å stille vannkraft og vindkraft opp mot hverandre på den måten.

– Vi må klare å løse to kriser samtidig: naturkrisen og klimakrisen. I vassdragene finner vi uberørt og intakt natur og vi ser at i vassdragene som reguleres blir det tap av natur, sier generalsekretær Andaur.

Mener vannkraftverk trenger oppgraderinger

Regjeringen har varslet at det til våren vil bli satt ned en energikommisjon som skal se på hvordan vi kan produsere mer strøm de neste årene.

Til sammen er 390 vassdrag i Norge enten helt eller delvis vernet mot utbygging.

– Teknologien er mye bedre nå enn før, og kanskje vil det nå være mulig å bygge ut på en mer skånsom måte enn før, sier Aasland.

Karoline Andaur mener imidlertid at man først og fremst må investere i de eksisterende vannkraftverkene for å gjøre disse bedre for miljøet, framfor å sette døra på gløtt for de vernede vassdragene.

– Mange vannkraftverk trenger oppgraderinger, både med tanke på miljø og kraftutvinning. Da trengs det store investeringer.

Hun trekker også fram at de eksisterende vassdragsplanene har kommet på plass gjennom gode, demokratiske prosesser, og at det allerede da ble inngått kompromisser.

– Vi må ikke ha en omkamp om dem nå. De må få stå, sier Andaur.

SV advarer mot å røre vassdragene

I januar stemte Frp og Sp som de eneste partiene på Stortinget for et forslag om å øke norsk kraftproduksjon ved å åpne vernede vassdrag for utbygging. Samtidig sier SV klart nei. Lars Haltbrekken, som er partiets energipolitiske talsperson sier at ikke et eneste av de 390 vernede norske vassdragene skal røres.

– Dette er vassdrag som skal være vernet for all framtid. Åpner du for å bygge ut ett, så åpner du med en gang for å åpne mange flere, sier Haltbrekken.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter