Nyheter

Høyre og Frp mener Vedum kan ha feilinformert

KREVER SVAR: Flere partier krever at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forklarer seg i Stortinget om lønnsstøtten. Vedum kan ha feilinformert, mener de.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nødt til å få klarhet i, sier Tina Bru, finanspolitisk talsperson for Høyre, til NTB.

Det samme mener Fremskrittspartiet.

– Det er svært alvorlig dersom finansministeren har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp vil mandag be stortingspresidenten anmode Vedum om å komme til Stortinget ved slutten av møtet samme dag for å svare på spørsmål, sier hun.

Ifølge VG vil også SV ha Vedum til Stortinget.

– Vi stusset også over at støttebeløpet måtte være så lavt, når Danmark har høyere beløp. Derfor er jeg glad for at signalene nå er at det kan være høyere, og Vedum bør komme til Stortinget og orientere om dette, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Til avisa opplyser også Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen at partiet ønsker en forklaring fra Vedum.

Esa: Størrelse på lønn er irrelevant

Søndag avviste EØS‘ tilsynsorgan Esa overfor NTB påstanden fra Vedum om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

Lønnsstøtteordningen gir bedriftene en kompensasjon på inntil 80 prosent av de ansattes lønn. Men regjeringen har satt et tak på støtten til 30.000 kroner per ansatt.

Tina Bru i Høyre er skuffet over regjeringens strømtiltak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Grunnen til at vi har kommet dit, er at dette har vært avstemt med Esa tidligere i dag, i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningene i fare hvis man går for høyt, sa Vedum da lønnsstøtteordningen ble presentert for Stortinget fredag.

Men ifølge et midlertidig EØS-regelverk fra 18. november kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse.

– Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sier Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB.

– Skyver Esa foran seg

– ESAs uttalelse forsterker bare usikkerheten rundt regjeringens forslag og tydeliggjør ytterligere behovet bedrifter og ansatte har for å få en avklaring på lønnsstøtteordningen før jul, sier Bru.

– At Vedum skyver Esa foran seg, og Esa tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken.

– Lønnsstøtteordningen regjeringen har lansert, er slaktet både av ansatte og bedrifter. Vi mener vi ikke kan gå inn i jula med denne situasjonen, sier hun.

NHO og Virke overrasket

Også NHO og Virke er svært overrasket over avsløringen.

– NHO har gjentatte ganger bedt om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydelig overfor NHO at lønnsstøtteordningen da ville stange mot statsstøtte-regelverket i EØS, og at det ikke var mer å gå på, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB.

Begge organisasjonene krever at Vedum snarest avklarer hvilket handlingsrom han egentlig har.

Vedum opplyser til NTB søndag at ordningen ble innrettet i dialog med Esa, og at informasjonen er gitt med bakgrunn i denne.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig, sier han.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet opplyste i en pressemelding sent søndag kveld at de har avtalt et nytt møte med Esa mandag formiddag.

Finansdepartementet avslo søndag en forespørsel fra NTB om å kommentere kravet fra Høyre og Frp.

Uforstående

Esas kommunikasjonssjef stiller seg også uforstående til Vedums påstand om at dersom ordningen hadde hatt videre rammer, kunne man risikert å få nei fra Esa.

– Det midlertidige rammeverket åpner et veldig stort rom. Vi ser ingen grunn til å stikke kjepper i hjulene for de ulike EØS-landenes myndigheter og de tiltakene de velger å innføre for å beskytte sine økonomier, bedrifter og borgere, så lenge disse er proporsjonale og i samsvar med EØS-regelverket, sier Hetland.

Alfred Bjørlo i Venstre mener SV har mer å tjene på å danne flertall med opposisjonen om lønnsstøtte enn å søke samarbeid med regjeringen. Foto: Ned Alley / NTB

Også kravet om at ingen ansatte kan permitteres for at en bedrift skal få lønnsstøtte, er noe regjeringen selv har utformet, ifølge Hetland.

Både NHO og Virke krever nå at dette prinsippet fjernes.

Venstre vil ha fullt innsyn

Venstres Alfred Bjørlo har sendt et skriftlig spørsmål til Finansdepartementet, og partiet ber om fullt innsyn i dialogen med Esa om lønnsstøtteordningen.

– Det er sjokkerende at finansminister Vedum prøver å legge skylda på Esa for at regjeringen ikke klarer å legge fram en lønnsstøtteordning som kan hjelpe bedrifter og berge tusenvis av arbeidsplasser i serveringsbransjen og reiselivet, sier Alfred Bjørlo, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, til NTB.

Spørsmålet fra Bjørlo lyder slik: «Kan finansministeren gjøre greie for det fulle rettslige grunnlaget for hvordan EØS-avtalen er til hinder for at lønnsstøtteordningen kan utformes annerledes enn i skissen lagt fram av regjeringen 17/12, når det gjelder både til støttebeløp og andre hovedvilkår (som til for eksempel «alle eller ingen»-regelen); og for hvilken dialog regjeringen har hatt med Esa om disse spørsmålene før skissen ble presentert?»

---

Dette er Vedums forslag om lønnsstøtteordning

  • Ordningen rettes mot foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller lignende.
  • Støtten utbetales til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler.
  • Hver virksomhet kan få inntil 30.000 kroner i støtte per ansatt per måned. Beløpet tilpasses etter hvor stort omsetningsfall hver virksomhet har.
  • Det minste en virksomhet kan få utbetalt, er 3.000 kroner per ansatt per måned.
  • Hver virksomhet kan maksimalt få 47 millioner kroner i støtte per måned fra ordningen.
  • Det er et krav om permitteringsforbud. En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten.
  • Ordningen får virkning fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar 2022
  • Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. Det er Skatteetaten som skal forvalte ordningen.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter