Nyheter

Melby: – Regjeringen burde prioritere barnehageplasser før kontantstøttekutt

Venstre-leder Guri Melby mener det er riktig av regjeringen å kutte i kontantstøtten, men ikke før alle barn har lik rett til barnehageplass.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Kontantstøtten som statlig premie for å være lenge hjemme med barn, har utspilt sin rolle. Men den er fortsatt viktig for dem som ikke har fått barnehageplass og derfor ikke har anledning til å komme tilbake i jobb når foreldrepermisjonen er over, sier Melby til NTB.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det er søkt om barnehageplass. Det betyr at dersom barnet er født i desember, kan det gå åtte til ti måneder fra foreldrepermisjonen utløper til man får barnehageplass.

Havner bakpå økonomisk

– Kontantstøtten brukes stort sett i dag som ventestøtte mens man venter på barnehageplass. Vanligvis er det mor som tar ut ulønnet permisjon, fordi det vanligvis er hun som tjener minst fra før. Altså bidrar dagens ordning til at kvinner sakker akterut økonomisk, fordi de tilbringer mer tid utenfor arbeidslivet enn menn, og fordi de mister viktige rettigheter knyttet til sykepenger og pensjon i tida de er tvungne til å være hjemme, sier Melby.

Regjeringen vil kutte kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder. De som har søkt om barnehageplass, men ikke fått det innvilget, vil i stedet få småbarnsstøtte.

– Likestillings- og integreringsfiendtlig

Venstre-lederen sier det er bedre enn ingenting, men at likestillingsproblematikken blir den samme.

– Det betyr jo likevel vanligvis at én av foreldrene må være hjemme med barna, vanligvis kvinnen. Tanken med å kutte i kontantstøtten er god. Den er også likestillings- og integreringsfiendtlig. Men før den fjernes, bør vi endre det urettferdige opptakssystemet til barnehagene. Det straffer folk som har fått barn utenom sommermånedene, og det er det som gjør at folk blir tvunget til å søke om støtte, sier Melby.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter