Nyheter

Serverer null om bioteknologi i plattform

STØRE-STYRET: Ap/Sp-regjeringen omtaler ikke bioteknologi med et eneste ord i Hurdal-plattformen. Opposisjons-profiler er svært overrasket.

I den nye regjeringsplattformen har Ap og Sp landet politikk om abort og på flere andre verdifelt. Det løftes frem store grep for klima og næringsliv – og listes eksempelvis opp distriktsløsninger på detaljnivå.

Men om stridsfeltet bioteknologi er det tomt – beskrivelser finnes ikke. Selv om nytt lovverk ble landet i fjor, kan oppfølging av loven og saker der ny teknikk møter etikk fort skape nye spenninger i Stortinget.

– At ikke noe skrives om bioteknologi, er merkverdig, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), som nå skal lede Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Det virker som om de to partiene ikke har klart å samle seg, sier KrFs helsetalskvinne, Olaug Bollestad.

Omtalt siden 2005 – ute nå

Da Ap og Sp – sammen med SV – sist forhandlet en regjeringsplattform, uttalte de hva de ville åpne for av nyvinninger på bioteknologifeltet.

Alle utgavene av Erna Solbergs regjeringer fra 2013–21 omtalte bioteknologiens plass i samfunnet: Muligheter teknikk kunne gi – og hva regjeringene ville sette bom for. I Granavolden-plattformen fikk KrF gjennomslag for strengere politikk på feltet.

KrFs restriktive linje den gang ble langt på vei delt av Senterpartiet i forrige stortingsperiode. Men i Hurdalsplattformen er det ikke satt opp grensegjerder fra Sps side.

Vedum: Signalet er stabilitet om bioteknologi

– Hvorfor er dere den første regjering på lenge som ikke nevner bioteknologi i plattformen?

– Hovedholdningen både i Ap og Sp er at vi ønsker gode og brede politiske løsninger. Når man ikke skriver om ting, signaliserer det at man vil ha en stabilitet på området, svarer Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Da kan også tolkes som om dere ikke vil sette ned grensesteiner mot uønsket utvikling?

– Det er i så fall en tolkning. Der er jeg uenig. I skjæringspunktet mellom Ap og Sp vil man finne en stabilitet, svarer Sp-lederen.

Når man ikke skriver om ting, signaliserer det at man vil ha en stabilitet på området

—  Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder og finansminister

Grenser, Støre? «Det kommer vi tilbake til»

Statsminister Jonas Gahr Støre forklarer fraværet av forpliktelser og ord med at Stortinget nylig vedtok nytt lovverk. Mange stridssaker er alt avklart.

– Nå er vi i gjennomføringsfasen, sier han til Vårt Land.

– Men trenger ikke et slikt felt også grenser eller beskrivelser fra regjeringen?

– Det kommer vi tilbake til. Det er en teknologi-offensiv plattform.

– I mange leire anses det å være store etiske utfordringer på deler av bioteknologi-feltet?

– Når vi skal gå i dybden, vil vi ta godt hensyn til etiske muligheter og utfordringer, svarer Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre legger fram regjeringens tiltredelseserklæring i Stortinget.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Neppe helt bio-stille i Stortinget

Sist de to partiene regjerte sammen, var det perioder av stillingskrig mellom dem om bioteknologi. Sps daværende helsetalskvinne, Kjersti Toppe, var i flere omstridte spørsmål på kollisjonskurs med Ap.

Støre hadde selv ansvar for bioteknologi i perioden som helseminister fra 2012 til 2013. Da møtte han Sps motstand internt. I dag er Toppe statsråd i den nye regjeringen hans.

En mindretallsregjering – slik Ap/Sp-styret er – kan fort møte representantforslag i Stortinget om endringer i lov eller tillatelser til nyvinninger på feltet. Flere partier har gått til valg på mer liberale utvidelser enn dagens lov tillater.

---

Strid i biopolitikk

  • Bioteknologi var stridsfelt spesielt mellom Sp og Ap i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjeringer. Også i Erna Solbergs regjeringstid var det fronter.
  • Da sto KrF og oftest Høyre på den ene siden – og Venstre/Frp på den andre.
  • I fjor ble Solberg-regjeringens bioteknologilov overkjørt av et stortingsflertall av Ap, SV og Frp. Det ble blant annet åpnet for eggdonasjon, NIPT-test og tidlig ultralyd.

---

Helse-Trøen: «Handlingsmåten er merkelig»

Nyslått leder av Helse- og omsorgskomitéen, Tone W. Trøen, er overrasket over regjeringens tilnærming. For selv om ny lov ble avklart våren 2020, er spørsmålene om utviklingen på feltet mange.

– Jeg synes jo handlingsmåten her er merkelig, all den tid vi vet at dette er utrolig viktige spørsmål som vi kommer til å møte og ikke minst å bli utfordret på, sier hun.

Når ingenting er beskrevet i plattformen, tror Trøen at Ap og Sp vil møte tematikken som i abortsaken: Det skal være opp til flertallet i Stortinget å bestemme.

– Jeg kunne ønsket meg at regjeringen var tydeligere. Det ville gitt et signal om hva den mente – og ikke signalisere at vi fremover skal få innspill fra sak til sak, sier hun.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) er ikke imponert over SVs abortvedtak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter nye vedtak på kryss og tvers

KrF-talskvinne Bollestad er betenkt: Hun frykter at bioteknologiske saker vil bli fremmet enkeltvis til Stortinget. Deretter kan det igjen bli flertall på kryss og tvers. Oppmykning av biopolitikken kan ifølge Bollestad fort blir resultatet.

– Det virker som det ikke er satt noen stopper for noe som helst. Jeg er overrasket, fordi jeg trodde dette var et viktig saksfelt for Sp, påpeker hun.

Bioteknologirådet: Forventer at temaet løftes frem

Leder i Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim, er derimot ikke overrasket over at bioteknologi ikke synliggjøres i regjeringens erklæring. Han mener det åpenbart skyldes at en abortlov de to partiene er uenige om, har fått prioritet ved at et utvalg skal se på abortlovens bestemmelser.

– Selv om regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter, er det åpenbart at temaet er kontroversielt innad i den nye regjeringen, slik som bioteknologi også er, sier han.

Men Norheim hadde forventet en fremoverlent holdning til bioteknologi i plattformen:

– Her ligger det store muligheter, men samtidig også viktige etiske utfordringer som må håndteres og diskuteres. Jeg forventer at regjeringen løfter disse feltene fram når de får sortert litt i alle oppgavene som venter dem. Bioteknologirådet kommer til å fortsette vårt arbeid rundt etisk bruk av genteknologi og bioteknologi.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter