Nyheter

Ap tapte om tvillingabort. Nå snakker Støre og Vedum ut om veien videre i abortsaken

HURDALSPLATTFORMEN: Ap og Sp vil la Stortinget få siste ordet om abortlov. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum løfter fram Den norske kirke og kristenarv i ny regjeringsplattform.

Før valget lovet Arbeiderpartiet å reversere Solberg-regjeringens innstramming om fosterreduksjon innen 100 dager. Den ferske Hurdalsplattformen er uten noe slikt løfte. Tapte Jonas Gahr Støre – og Ap?

– Ja, det fikk ikke vi gjennomslag for, innrømmer Støre.

Dermed kan KrFs seier i regjering om forbud mot selvbestemt tvillingabort bestå.

Kort etter at det nye regjeringsprogrammet var lagt frem, snakket Vårt Land med både Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om:

  • Hvordan de løste floker partiene imellom om abort.
  • Tros- og livssynspolitikkens plass.
  • Verdier som plattformen legger til grunn.

Støre om abortloven: Vi lyttet til Sp og ble møtt

Støre-regjeringen vil starte en gjennomgang av abortloven. I forhandlingsrommet i Hurdal møtte et Ap som ville liberalisere loven et langt strengere Sp. Nå er løftet fra den nye regjeringen dette:

«Nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven».

– Vi fant et riktig alternativ for denne type sak. Vi lyttet til Sp og ble møtt: Vi skal gjennomgå erfaringer med abortnemndene og hva slags helsetilbud som er riktig å gi til kvinner mellom uke 12 og uke 18, sier Jonas Gahr Støre.

Ap ønsker som kjent å la kvinnen slippe få siste ord og slippe nemndmøte fram til uke 18. Sp vil beholde dagens grense ved uk 12.

Sp fristilt – Støre ønsker bredt flertall

– Når starter regjeringen dette arbeidet – blir det full gass?

– Den nye helseministeren skal forankre prosessen i regjeringen og sette sammen et utvalg. Dette er i tråd med hvordan jeg mener vi skal nærme oss slike spørsmål: brede allianser og grundig behandling. Ap har et landsmøtevedtak, men vi har ikke flertall i Stortinget alene med det, og da gjør vi det på denne måten, sier statsministeren.

I erklæringen er Sp i praksis fristilt i abortsaken. Partiene som har programfestet utvidelse av abortloven har bare 80 mandater til sammen i det nye Stortinget. Men om andre partier også fristiller sine representanter, kan det likevel bli et flertall for nytt lovverk.

– Jeg ser for meg at vi får få denne utredningen, opplyst debatten og så vil vi søke å fremme et forslag på egnet tidspunkt. Det er en ryddig måte å håndtere dette på, sier Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram Hurdalsplattforma på Hurdal.

Har Sp abdisert, Veum?

Sp-leder Vedum mener plattformen i abortsaken finner en vei bort fra det spillet han mener har preget debatten etter KrF fikk kjempet frem innstramminger i 2018.

– Men har Sp abdisert i sin kamp for å beholde dagens 12-ukers grense?

– Ord som vinne eller tape er ikke riktig i denne typen vanskelige spørsmål. Å sette ned et bredt lovarbeid en god løsning. Da kan det også komme nye tanker og ideer.

– Men i Stortinget kan et mulig flertall for å liberalisere loven nå vinne frem?

– Det vil å så fall være et resultat av det som skjedde høsten 2018. Både Jonas og jeg har et felles ønske om å dempe konflikten i abortsaken. Det er ikke snakk om å abdisere eller ikke. For Sp har hatt en lang tradisjon om ikke å binde folkene sine i slike saker.

Støre: Den norske kirke er en viktig institusjon

Vedum er tilfreds med at en av hans egne favorittsaker – storstilt feiring av 1000 års jubileet for kristningen av Norge har fått egen plass i plattformen. Men i tros- og livssynspolitikken er avtrykkene fra de to partienes programmer blitt til felles regjeringspolitikk.

Blant annet heter det at Ap/Sp-regjeringen vil «ivareta den særskilte rollen Den norske kirke har som en levende og inkluderende folkekirke med lokalt nærvær». Et annet sted heter det at den «kristne og humanistiske kulturarven» skal løftes frem.

– Hvilket signal er det også fra Aps side å gi Den norske kirke så tydelig plass?

– Jeg står bak det. Den norske kirke er en viktig institusjon i det norske samfunn for dem som har et aktivt trosforhold og for andre viktig funksjoner som er viktige for mange, svarer Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram Hurdalsplattforma på Hurdal.

Krever kvinner i trossamfunns styrer: Viktig signal

– Men dere strammer også litt til med krav om kvinneandel i trossamfunns styrende organer?

– Ja, det er også et viktig signal. En del reagerer på det, men det er viktig at regjeringen signaliserer det. Vi har vært opptatt av det lenge.

For Sp har det å fremheve Den norske kirke lenge vært et politisk mål. Også Vedum poengterer at formuleringene i plattformen skal sende et viktig signal om kirken – og livssynssamfunnenes – plass.

– Ap og Sp var i takt også her, Vedum?

– Ja, om felles tradisjon deler vi også mye synspunkter.

Støre om verdier og et nytt «bistandsfokus»

– Hva slags verdipolitiske avtrykk vil plattformen sette på Norge?

– Det er et solidarisk prosjekt med et viktig etisk mål, nemlig rettferdighet og like muligheter og som bygger på den kristen-humanistiske arven i Norges lange kulturutvikling, svarer han.

– Men plattformen erkjenner også at Norge er et mangfoldig samfunn, der folk skal respekteres for sin tro og tvil, påpeker Støre.

Da Støre og Vedum presenterte plattformen, påpekte Støre at Norge er «en overskuddsnasjon i en verden av altfor mye underskudd». Innen bistand varsler regjeringen særlig satsing på klima og global helse.

– Vår holdning er: Én prosent til bistand. Men i plattformen har vi formulert viktig tekst om å følge opp FNs bærekraftsmål og få til en fokusering av utviklingspolitikken for å nå de målene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram Hurdalsplattforma på Hurdal.

Kontantkamp i Hurdal endte med forlik

Før arbeidet med regjeringsprogrammet sto Sp og Ap mot hverandre om videre liv for dagens kontantstøtteordning.

I Hurdalsplattformen er perioden man kan få støtten i praksis halvert. En egen småbarnsstøtte for dem uten barnehageplass erstatter halvparten av dagens ordning.

– Hvor langt inne satt dette for Sp, Vedum?

– Sp har alltid ønsket å målrette støtten mot de minste barna. Og det gjør vi nå, svarer han.

Sp-lederen poengterer at partiet følger opp linjen fra sist det satt i en rødgrønn regjering. Da ble det til høyere satser for de minste – lavere sats for de fra 18–24 måneder.

– Jeg tror løsningen i plattformen kan få bred politisk støtte og at partier fra SV til Høyre kan finne gode elementer i den, svarer Vedum.

Er kontantstøtten uutryddelig, Støre?

Ap har i alle år ønsket å skrote kontantstøtten. Nå består altså fortsatt deler av den.

– Er støtten uutryddelig, Støre?

– Den er jo halvert. Igjen mener jeg at det er et spørsmål hvor vi må ta utgangspunkt i hvem vi forhandler med.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter