Nyheter

Bønder om ny landbruksminister: Ap like bra som Sp

KABAL: Dei to bondeorganisasjonane krev ikkje at den nye landbruksministeren skal koma frå Senterpartiet.

BØNDER I BYN: I vår inntok bondeorganisasjonane Oslo med traktor, då det vart det brot i jordbruksforhandlingane. Trass tette historiske band til Sp, vil ikkje organisasjonane krevja ein landbruksminister frå Sp.
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter