Nyheter

Katolsk teolog: – Problemet er maktstrukturen og en total misforståelse av seksualitet

OVERGREP: Werner G. Jeanrond mener Den katolske kirke er nødt til å finne dypere svar på hva som har gjort det store omfanget av seksuelle overgrep mulig.

– Hvordan kan det kirkelige systemet ha muliggjort en slik systemisk forbrytelse mot barn og mennesker? Det spørsmålet må besvares, sier Werner G. Jeanrond.

Han er katolikk og professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Nå sitter han og skriver på et notat som Hans Zollner i den pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige har bedt om. Å ta inn over seg at mer enn 300.000 mennesker har blitt utsatt for seksuelle overgrep i Den katolske kirke i Frankrike, gir ham tårer i øyene når han tenker på hvor mange mennesker det omfatter og all deres lidelse.

– Dette er ytterligere bevis for den ufattelige forbrytelsen som er begått av Den katolske kirke som system, og av menneskene som har blitt inkorporert i et system der barna ikke har hatt selvstendig verdi. Og vernet mot kirkens renhet har vært kirkens taushet, sier Jeanrond.

Det kreves en bedre teologi. Den vi har, har ikke tjent menneskeheten som den skal, men har utnyttet den og forbrutt seg mot uskyldige ofre.

—  Werner G. Jeanrond, professor i teologi

– Likegyldighet overfor ofrene

– Konsekvensene er svært alvorlige. Rundt 60 prosent av mennene og kvinnene som ble misbrukt, har fått store problemer i følelseslivet og med sin seksualitet, sa Jean-Marc Sauvé tirsdag da han la fram resultatene fra kommisjonen som i to år har gransket overgrep i Den katolske kirke i Frankrike, ifølge NTB.

Commission president Jean-Marc Sauve speaks during the publishing of a report by an independant commission into sexual abuse by church officials (Ciase), Tuesday, Oct. 5, 2021, in Paris. A major French report released Tuesday found that an estimated 330,000 children were victims of sex abuse within France's Catholic Church over the past 70 years, in France's first major reckoning with the devastating phenomenon. (Thomas Coex, Pool via AP)

Kommisjonen anslår at 330.000 barn siden 1950-tallet har blitt utsatt for overgrep i Den katolske kirke i Frankrike. Overgrepene skal ha blitt begått av rundt 3.000 personer, to tredeler av dem prester.

Kommisjonen har gjennomgått arkiver i kirken, politiet og rettsapparatet, og intervjuet en stor mengde vitner, og så gjort et anslag basert på vitenskapelige metoder. Den anslår at rundt 80 prosent av ofrene er gutter.

Misforstått teologi

– Fra utsiden stiller noen spørsmål om sølibatet er en årsak. Eller er det mye mer?

– Det er mye mer. Sølibatet er én bit, men det største er hele maktstrukturen i Den katolske kirke, som gir legitimitet til seg selv. Det gir en total beskyttelse, og i den inngikk tabuisering av seksualitet og homoseksualitet, sier Jeanrond.

Han kaller strukturen et herskersystem som bygger på lydighet oppover. Prestene må være lydige mot biskopene, og biskopene mot paven.

Jeanrond understreker at spørsmålene må jobbes med teologisk, fordi både maktstruktur, synet på seksualitet, synd og frelse har utspring i teologisk tenkning.

– Det handler om en total misforståelse av hva seksualitet er for noe. Om du bygger hele teologien på synd, er barna også syndere. Det gjør ikke så mye om man misbruker dem. Som teolog kjenner jeg ansvar for å spørre: Har vi gjennomskuet systemet og dets menneskeforaktende natur? Hele frelsesbegrepet kan være en del av problemet, sier han.

Teologiprofessoren mener at kirken må spørre seg om det absolutistiske katolske systemet kan reddes, og mener selv at svaret er nei.

– Mye i katolsk tradisjon kan bestå, men det absolutistiske maktsystemet må avskaffes. At alle er totalt avhengig av lojaliteten ledd for ledd oppover, hvilket gudsbegrep ligger i det? Det kreves en bedre teologi. Den vi har, har ikke tjent menneskeheten som den skal, men har utnyttet den og forbrutt seg mot uskyldige ofre.

Martin Luther advarte i 1531

Seksuelt misbruk ble nevnt på 1000-tallet av benediktinermunken Peter Damian. Han var også kardinal, og tok i skrivet Liber Gomorrhians til orde mot seksuelt misbruk, ifølge Wikipedia. En annen beretning om overgrep er fra slutten av 1400-tallet. Katharina von Zimmern ble senere ble abbedisse. Som 13-åring ble hun og en eldre søster i 1491 tatt inn som noviser i klosteret Einsedeln i Sveits. De to søstrene tilhørte overklassen. Da det ble kjent at de ble seksuelt misbrukt av geistlige, ble søstrene flyttet bort fra klosteret, ifølge en biografi om kvinner og reformasjonen.

Martin Luther skal i 1531 i et av sine skrifter ha hevdet at pave Leo X la ned veto mot et krav om at kardinaler skulle begrense antallet gutter de brukte til å tilfredsstille sine seksuelle behov, «ellers kunne det bli spredt ut til hele verden hvor åpent og skamløst paven og kardinalene i Roma praktiserer sodomi», skrev Luther ifølge Wikipedia og biografien om ham av Derek Wilson (2007) i pamfletten Warnunge D. Martini Luther/An seine lieben Deudschen.

Et spørmål om kirken overlever

Ifølge Jeanrond har arbeidet med å finne systemårsakene til overgrepskrisen bare så vidt begynt. En kollega han møtte i Roma nylig, sa at han ikke vet om Den katolske kirken overlever dette.

Jeanrond mener at oppgjøret må se på hva det betyr å være Guds rike i verden, om det skal bygge på det bibelske kjærlighetsbudet eller på pavelige maktstrukturer.

– Å ta dette systemoppgjøret skylder vi de barna som er blitt misbrukt. Ellers skjer det igjen.

– Hvordan ta det oppgjøret når denne maktstrukturen leder kirken?

– Dette er vår tids konflikt som vi må ta.

– Hvilken rolle har kirkefaderen Augustins innflytelse i oppgjøret?

– Han er med i alt dette med synet på seksualiteten som karakterisert av synd. Men Augustin har ikke funnet opp den absolutistiske pavedømmestrukturen. Augustins tanker har også preget synet på seksualitet i den lutherske kirken og hele dynamikken mellom synd og frelse. Derfor er det mye å gjøre opp med også der.

Dekket over i lang tid

Anne Bente Hadland, priorinne ved Katarinahjemmet i Oslo, mener rapporten fra Frankrike er rystende.

– Det eneste forsonende er at det er kirkelige myndigheter som har bedt om den, og at den virker så seriøst gjennomført. At ting kommer ut og fram i lyset er en god ting, selv om det er smertefullt. Det er vanskelig å forstå hvordan en slik ukultur har kunnet eksistere over så lang tid, sier hun.

En storjury som gransket overgrep i Pennsylvania i USA i 2018, skrev i sin rapport at den var rystet over systematikken i hvordan kirken hadde lagt lokk på hendelsene.

«Hovedsaken var ikke å hjelpe barn, men å unngå ‘skandale’», heter det i rapporten. Da juryen gikk gjennom kirkens dokumenter,­ så den «en manual for å holde sannheten skjult». «Prester voldtok små gutter og jenter, og de av Guds menn som var ansvarlige for dem, ikke bare gjorde ingenting. De skjulte det. I tiår».

Anne Bente Hadland, priorinne, Sta. Katharina hjemmet.

Stort ansvar, lite innsyn

Hadland mener at mer transparens og innsyn trengs.

– Det kan ikke være slik at noen kan unnlate å avlegge rapport og regnskap. Systemet slik det er, fungerer veldig dårlig, men jeg tror ikke at det er nødt til å være slik.

Et spørsmål er om de som sitter med styringen vil innføre kontroll med seg selv, og om den vil fungere.

Hadland viser til at pave Frans utnevnte et skyggekabinett med rådgivere, men at disse rådgiverne selv sitter med en rekke korrupsjonsanklager mot seg.

– Det er en veldig lang vei å gå. Og de som forsøker å rydde opp, møter motstand, sier hun.

Økonomiske misligheter

Samtidig med granskinger som avdekker overgrep i mange deler av kirken, har det også vært opprullinger av økonomisk rot og svindel i Vatikanet.

– Jeg tror ikke du kunne ha diktet dette opp, det er så vanvittig det hele, med en blanding av overgrep, maktkamper og økonomisk mislighold. Men hvorvidt noen klarer å nøste opp og rydde opp i dette, er ikke godt å si, sier Hadland.

Hun mener at det blant annet handler om et lukket system, maktkonsentrasjon og en usunn karrierekultur.

– Men kirken bæres av Kristus og menneskene som søker Ham i bønn og tilbedelse. Kardinaler og biskoper kommer og går. Kirken er først og fremst der folk kommer sammen for å feire gudstjenester og be. Alt dette andre er tross alt ikke det som bærer kirken, men det preger kirken. Det er klart at kirken dømmes på oss og våre handlinger og hvem kristne fremstår som. Enhver skandale bidrar til å trekke ned og til å svekke troen der den allerede er svak.

---

Overgrepsgranskinger

  • Pennsylvania, USA, 2018: Mer enn 1.000 mindreårige ble ofre for seksuelle overgrep begått av over 300 prester i Den katolske kirke i Pennsylvania over en periode på 70 år. Flest av ofrene var gutter, men det var også jenter. Storjuryen bak granskingen regner med at de virkelige tallene er langt høyere.
  • Tyskland, 2018: 3.677 barn, de fleste 13 år eller yngre, ble seksuelt misbrukt av katolske geistlige de siste 70 årene. Minst 1.670 prester var involvert i overgrepene. Det er 4,4 prosent av prestestanden. Granskingen ble bestilt av den tyske bispekonferansen.
  • Australia, 2017: Sluttrapport fra granskingskommisjonen inneholder 3.955 beretninger om personlige erfaringer med å ha bli utsatt for seksuelle overgrep som barn. Beretningene har kommet fram gjennom private møter og skriftlige meddelelser.
  • Ulike typer granskinger har vært gjort også i Irland, Polen og Japan, og Vatikanet har mottatt en stor mengde meldinger om overgrep.

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter