Nyheter

Færre tros- og livssynssamfunn søkte om tilskudd

Antall tros- og livssynssamfunn som har søkt om offentlig støtte, sank i år sammenlignet med tidligere år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Trondheim 20201003. 
Biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo og Biskop-elekt Erik Varden under bispevigslingen i Nidarosdomen. Abbed Erik Varden vigsles til ny katolsk biskop-prelat av Trondheim med ansvar for Trøndelag samt Møre og Romsdal. Varden er den første katolske biskopen som vigsles i domen siden reformasjonen i 1537.
Foto: Ned Alley / NTB

Statistikken, som tar for seg tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, viser at det var 724 tros- og livssynssamfunn som søkte om offentlig støtte i år.

Helt siden 2012 har antallet økt årlig, men det er nå tilbake på samme nivå som 2014.

Den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar i år, har påvirket hvor mange samfunn som har søkt om offentlig støtte. Loven krever at et samfunn må ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å få støtte. Tidligere var det ikke en slik grense.

SSB-tallene viser at det i år er 680.000 medlemmer i samfunnene utenfor Den norske kirke. Dette er rundt 17.000 færre enn i 2020.

De fleste tros- og livssynsretninger opplevde en nedgang i antall medlemmer fra 2020 til 2021. Størst prosentvis nedgang var i islam, med 7 prosent. Buddhisme, bahá'i og kristendom har holdt seg forholdsvis stabilt, mens kategorien «andre» har økt med rundt fem prosent fra 2020 til 2021.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter