Religion

Kirkebrannstifter dømt til tvungent psykisk helsevern

BRANN: Den 29 år gamle mannen som i fjor som tente på Dombås kirke og senere forsøkte å sette fyr på Sel kirke, er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Brann i Dombås kirke.

I Nord-Gudbrandsdal tingrett ble mannen i mars dømt til fire år og to måneders fengsel. Mannen anket straffeutmålingen fra tingretten, og anken ble tatt til følge, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

Mannen har erkjent at han tente på Dombås kirke natt til 20. februar i fjor. En måned senere, den 19. mars, forsøkte han å tenne på Sel kirke, noe han også har erkjent å stå bak.

De sakkyndige uttalte i tingretten at de var i tvil om tiltaltes mentale tilstand, men konkluderte med at han ikke er psykisk syk.

Sinne over koranbrenning

Eidsivating lagmannsrett ba de sakkyndige gjøre en oppdatert vurdering av den tiltaltes mentale helse, noe som resulterte i en rettspsykiatrisk tilleggserklæring datert 15. juli 2021. Den konkluderer med at den tiltales samlede sykehistorie er forenlig med at han lider av paranoid schizofreni.

Aktor la i lagmannsretten ned påstand om at tiltalte dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern. Forsvareren sluttet seg til dette. Dommen var enstemmig.

29-åringen er opprinnelig fra Somalia, men har fått asyl i Norge etter at han kom hit i 2015. Den dømte har forklart at han tente på kirkene i sinne over at ingen var blitt straffet for koranbrenningen i Kristiansand i november 2019.

Mye gikk tapt

Reparasjonsarbeidet på Dombås kirke er anslått å koste 35 millioner kroner, men 29-åringen er ikke dømt til å betale erstatning.

Kirken, som ble oppført i 1939, er en korskirke tegnet av Magnus og Espen Poulsson. Altertavla ble laget av Greta Thiis og viser Kristus flankert av ti scener fra Jesu liv og lidelseshistorie, samt ti mindre bilder med kors og blomstermotiv. Altertavla er blant mange ting som gikk tapt i brannen 20. februar.

– Det er ufattelig vondt og tungt, for Dombås kirke er et så vakkert kirkebygg, der den står ved foten av Dovrefjell. Kirken er et viktig samlingspunkt i lokalsamfunnet, sa biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme rett etter hendelsen.

Begrenset skadene

Skadene på Dombås kirke ville blitt langt større om ikke kirken hadde direktevarsling fra brannvarsleren til brannvesenet, noe som gjelder omtrent 70 prosent av norske kirker.

– Uten varslingssystemet tror jeg vi ville sett en branntomt i stedet for et kirkebygg i dag, sa Kirkeverge i Dovre Elin Marit Andgard til Vårt Land i fjor.

Brannsjef i Lesja og Dovre Åge Tøndevoldshagen sier at direktevarslingen fra Dombås kirke var avgjørende for å begrense brannen.

– Uten et slikt anlegg ville brannen fått et langt mer alvorlig utfall. Nå var vi på plass etter få minutter, det var helt avgjørende for å begrense omfanget av brannen, forteller han.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion