Nyheter

FN: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming

KLIMAENDRINGER: Går ikke klimautslippene ned, er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming, advarer FNs generalsekretær António Guterres.

En rekke steder i New Jersey ble bilder stående helt eller delvis under vann da veier og andre områder ble oversvømt. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

Det vil i så fall være katastrofalt, sier Guterres i en uttalelse fredag. Om få uker skal FNs klimatoppmøte COP26 avholdes i Glasgow i Skottland.

– Vi har nådd et vippepunkt i behovet for klimahandling. Klimaendringene er allerede verre enn vi trodde, og skjer raskere enn spådd. Likevel er vi langt unna å klare målene i den fem år gamle Parisavtalen, sier FNs generalsekretær.

António Guterres sier det må kraftig lut til dersom det skal være mulig å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustrielt nivå. Arkivfoto: Michael Sohn / AP / NTB

Vi øker, men må kutte

En FN-rapport om 191 lands utslipp viser at målene som er nedfelt i Parisavtalen, ikke vil nås. Målet med avtalen var å begrense den globale oppvarmingen til maks 2 grader oppvarming, og ned mot 1,5 grader celsius.

– Vitenskapen forteller oss at vi trenger et kutt på 45 prosent i utslippene innen 2030 for å bli karbonnøytrale innen midten av århundret. Rapporten som er lagt fram i dag, viser en økning på 16 prosent i 2030, sammenlignet med nivået fra 2010, skriver generalsekretæren.

– Vi ødelegger

Temperaturen på jorden har allerede steget med 1,07 grader fra førindustriell tid, og ligger an til å nå 1,5 grader i løpet av 10-20 år, ifølge den siste rapporten fra FNs klimapanel.

Samtidig øker globale utslipp av CO2 og andre klimagasser igjen i 2021, etter en liten dupp i pandemiåret 2020.

– Vi fortsetter å ødelegge tingene som vi og livet på jorda er avhengig er. Isbreer og pol-is fortsetter å smelte, havnivået stiger raskere, havet er i ferd med å dø, og biodiversiteten kollapser, påpeker Guterres, og fortsetter:

– Konsekvensene er lett å få øye på, og påvirker liv, helse og levevilkår overalt. Vi har nå fem ganger mer observerte ekstremværhendelser enn vi hadde i 1970, og de koster oss syv ganger mer.

Nye mål

Generalsekretæren understreker at klimatoppmøtet i Glasgow er helt nødt til å bli et vendepunkt.

– Alle land må presentere mer ambisiøse nasjonale bidrag som er mulige å nå, som til sammen vil kutte globale klimagassutslipp med 45 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010-nivå. Ingenting mindre vil være godt nok.

Ifølge FN er et lite håp knyttet til at 113 land har oppdatert sine utslippsmål, blant dem USA og EU-landene.

Disse nye utslippsmålene, som omtales som nasjonalt bestemte bidrag, vil innebære en nedgang i utslippene på 12 prosent i 2030, sammenlignet med 2010, dersom de nås.

Landene bak de største utslippene, har ennå til gode å legge fram nye mål.

Kina har sagt at de vil oppnå klimanøytralitet i 2060. Så langt har landet ikke lagt fram noe nasjonalt bidrag som vil gi utslippskutt innen 2030.

Nye klimamål fra Brasil og Mexico er faktisk svakere enn de som ble lagt fram for fem år siden, ifølge en analyse fra World Resources-instituttet.

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Foreløpig har vi kuttet våre nasjonale utslipp med 3,9 prosent siden 1990.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter