Nyheter

Ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan fram til 31. januar neste år, opplyser Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda (UNE) har forlenget stansen av returer til Afghanistan.

Det betyr at personer som tidligere har fått vedtak om retur til Afghanistan av Une eller Utlendingsdirektoratet (UDI) inntil videre ikke har plikt til å reise.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet etter at Taliban overtok makten 15. august. Derfor forlenger vi nå suspensjonen av utreiseplikten, sier Une-direktør Marianne Jakobsen.

Dette gjelder afghanske borgere som har fått avslag på søknad om beskyttelse, personer som har blitt utvist fra Norge, personer som har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt og personer som oppholder seg i Norge og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse.

Utlendingsnemnda har nå omtrent 170 saker til behandling fra afghanske borgere. Omtrent 65 av disse kan føre til utreiseplikt, og disse sakene er nå derfor stilt i bero. Nemnda vil ikke behandle noen av disse sakene nå.

Omtrent 150 afghanske borgere som nå oppholder seg i Norge, har vedtak om utreiseplikt til Afghanistan. Politiets utlendingsenhet er nå informert om at disse ikke skal tvangsutsendes til Afghanistan.

Personer som er omfattet av Dublin III-konvensjonen er ikke omfattet av returstansen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter