Innenriks

Listhaug skyter ned oljeskatteforslag

Frp-leder Sylvi Listhaug gjør det klart at det er uaktuelt for Frp å gi regjeringen flertall for forslaget til innstramminger i oljeskatten.

– Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss, sier Listhaug.

Regjeringen la tirsdag kveld fram et omfattende forslag til innstramminger i oljeskatteregimet.

– At SV og venstresiden ville stikke kjepper i hjulene og for så vidt også legge ned oljenæringen, er ingen overraskelse. Men at dette forslaget, som vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sender verdiene ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten, kommer fra Høyre, er ikke til å tro, sier Frp-lederen.

Må gå nøye gjennom

– Endringene i petroleumsskattesystemet som Regjeringen nå foreslår er omfattende, skriver Anniken Hauglie i Norsk olje og gass i en melding til Vårt Land.

Hun er klar på at de trenger tid til å vurdere konsekvensene av forslaget regjeringen nå har lagt fram.

– Vi skal nå gå nøye gjennom endringene som foreslås og vil komme med våre innspill i forbindelse med den kommende høringen, skriver hun og legger til:

– Vi konstaterer at Regjeringen understreker at de midlertidige endringene vedtatt i fjor sommer ligger fast; etter de midlertidige endringene opphører har næringen hatt som utgangspunkt at vi skal tilbake til det ordinære skattesystemet.

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie blir NHO-sjef Ole Erik Almlids stedfortreder. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Riktig og forsvarlig

En endring av petroleumsskatten vil redusere risikoen for ulønnsomme olje- og gassinvesteringer, mener KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er en riktig og ansvarlig omlegging – for fellesskapet, for klimaet og for selskapene. Kontantstrømskatt vil redusere risikoen for ulønnsomme olje- og gassinvesteringer, til beste både for økonomien og klimaet, sier Ropstad.

Han legger til:

– En kontantstrømskatt vil også over tid gi staten økte inntekter samtidig som selskapene oppnår både økt likviditet og forutsigbarhet om rammevilkårene fremover, legger Ropstad til.

– Dette vil vere ein statleg rett du har krav på, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad om kontantstøtta for eldre som partiet foreslår. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

IndustriEnergi reagerer

Regjeringen presenterte nyheten på en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag kveld med samtlige tre regjeringspartier representert. I forkant ville ingen si hva pressekonferansen skulle dreie seg om.

---

Fakta om forslaget til omlegging av petroleumsskattesystemet

  • Investeringskostnader (§3b-driftsmidler) utgiftsføres umiddelbart i særskatten. Utgiftsføringen erstatter dagens avskrivninger og friinntekt. Endringen gjelder kun nye investeringer og ikke investeringer omfattet av de midlertidige reglene.
  • Skatteverdien av nye underskudd i særskatten utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret. I høringsnotatet bes det om innspill om behov og forsvarlig utforming av en pantsettelsesordning for underskuddsutbetalingen.
  • Som overgang til nye regler utbetales skatteverdien av fremført underskudd og ubenyttet friinntekt fra tidligere år, både i særskatten og selskapsskatten.
  • Beregnet selskapsskatt gjøres fradragsberettiget i særskattegrunnlaget, og særskattesatsen økes derfor teknisk fra 56 prosent til 71,8 prosent.
  • I selskapsskatten fjernes leterefusjon og opphørsrefusjon, og underskudd vil fremføres uten rentetillegg.

Kilde: Regjeringen

---

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier til VG at han ikke har fått satt seg inn i de foreslåtte endringene ennå, men er kritisk til at regjeringen kommer med dette nå. Han sier det er en snodig måte å gjøre det på rett før et valg.

– Jeg synes det er litt av en prosess å legge det fram halvannen uke før valget. Dette berører en stor industri. Det hadde vært greit med et forvarsel og involvering i hva dette vil bety for arbeidsplassene våre, sier han til avisen.

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier dette er starten på en nedbremsing av oljevirksomheten i Norge.

– Dette er et grep for å forberede Norge på at oljealderen går mot slutten. Dette vil bremse leteboringen, sier Lier-Hansen, og legger til at han må sette seg inn i detaljene.

Det nye skatteopplegget vil innebære at dagens friinntekter og leterefusjonsordning erstattes med en kontantstrømskatt og umiddelbar utgiftsføring av investeringer fra 2022. Hensikten er ifølge regjeringen å gjøre skattesystemet mest mulig nøytralt.

– Et steg i riktig retning

SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med regjeringens plan for endringer i petroleumsskatten: – Dette betyr en slutt på å lempe risikoen over på fellesskapet.

– Dette ser ut til å være det SV har etterlyst i veldig lang tid. Det er utrolig hva en valgkamp kan gjøre, sier Lysbakken til TV 2-nyhetene.

– Det folkelige klimaengasjementet begynner nå å presse de partiene som har strittet imot å endre politikk, og det er jeg selvfølgelig glad for. Dette er et skritt i riktig retning. Det betyr en slutt på at en kan lempe risikoen over på fellesskapet, slår Lysbakken fast.

Trenger tid

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik vil studere nærmere hvordan endringene vil slå ut før hun kommenterer innholdet.

– At også oljeindustrien skal skattlegges på mer ordinært vis har ligget i kortene hele tiden, men at det skal skje nå, har ikke vært vurdert tidligere, skriver Tajik i en tekstmelding til NTB.

– En slik endring kan ikke gjøres uten en helhetlig vurdering av rammevilkårene for aktivitet på norsk sokkel, betydningen for arbeidsplasser og fremveksten av nye, grønne industrier. Vi vil derfor se nærmere på disse forholdene, før vi tar stilling til forslaget, avslutter hun.

– Maktspill

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad mener regjeringens oljeskatteforslag bør få alarmklokkene til å ringe.

«Når regjeringen legger fram en stor omlegging av skatten for oljenæringen som en type stunt i innspurten av valgkampen, bør alarmklokkene ringe», skriver Pollestad på Facebook.

Han tolker tirsdagens overraskende oljeskatteforslag fra regjeringen som et forsøk fra Høyre og statsminister Erna Solberg på å få Venstre og KrF over sperregrensa.

«Jeg skal lese innholdet nøye når det kommer, og skal ikke mene noe om detaljene i selve omleggingen nå – men det er ikke vakkert når Erna Solberg spiller maktspillet sitt», skriver han.

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks