Nyheter

MDG med veikart: Vil gi oljearbeidere jobbgaranti

KLIMA: Få uker før valget har klimasaken gjort et kraftfullt comeback. Nå lanserer MDG ny politikk: En jobbgaranti for oljearbeidere.

– Vi får ofte spørsmål om hva vi skal leve av etter oljen, hvordan skal vi sikre arbeidsplassene, sier Une Bastholm.

Vårt Land treffer MDG-lederen på Teknisk Museum i Oslo, der hun nettopp har lagt fram veikartet «Norge trygt ut av olja».

Der samler Miljøpartiet De Grønne sine tiltak for å omstille næringslivet og «sikre 150.000 grønne jobber innen 2030», forklarer Bastholm.

Men Bastholm & co. lanserer også helt ny politikk bare få uker før valget: MDG vil gi en jobbgaranti til oljearbeiderne.

MDG i medvind tar tyren ved hornene

Klima har gjort et comeback i valgkampen etter at FNs klimapanel kom med sin sjokkrapport 9. august. Siden har MDG fått mer enn 2.500 nye medlemmer og gått fram på målingene.

Det er med andre ord et parti i medvind som nå prøver å ta tyren ved hornene: Frykt for arbeidsledighet som følge av partiets oljepolitikk.

Fra før av er det kjent at MDG som eneste parti på Stortinget:

  • Går inn for en sluttdato for norsk oljeproduksjon – i 2035.
  • Nekter å støtte en regjering som «fortsetter å lete etter olje og gass, eller bygge ut nye felt».

MDG ønsker også at en partssammensatt oljekommisjon skal planlegge hvordan folk skal sikres gode jobber når «olja» fases ut.

Men hva slags politikk partiet selv har for å bøte på konsekvensene av en så rask utfasing av olja, har derimot vært dårligere belyst.

Bastholm: – Oljearbeiderne skal ikke stå alene

Alternativet til en sluttdato for olja er en ukontrollert, markedsstyrt avvikling av bransjen der arbeidsplasser for alvor settes i spill, advarte MDG-lederen da hun presenterte veikartet sammen med Oslo-kandidat Lan Marie Berg torsdag.

– Forskjellen er at vi er tydelige på at oljearbeiderne ikke skal stå alene i denne omstillingen, sa Bastholm.

På spørsmål fra pressen om hva MDG egentlig garanterer med jobbgarantien, svarer hun:

– Vi garanterer at folk skal ha en jobb å gå til. Det er første gang noen sier det her, at staten har et ansvar for å gi folk en jobb å gå til.

For å oppfylle garantien, vil MDG legge flere arbeidsmarkedstiltak i statens verktøykasse. Deriblant omstillingsstøtte, dagpenger under omskolering og «lønnstilskudd til oljebedrifter som midlertidig mangler oppdrag», så de kan beholde ansatte i en overgangsfase i påvente av nye oppdrag.

– Vår generasjons store oppgave

Om lag 150.000 jobber er direkte eller indirekte knyttet til oljenæringen, ifølge Statistisk Sentralbyrå. For brorparten av disse vil det ikke være nødvendig med noen jobbgaranti, skal vi tro MDG. De vil partiet snarere trygge, omstille eller erstatte gjennom en «aktiv næringspolitikk».

Mange av arbeidsplassene kan være i offentlig sektor, allerede ha flere bein å stå på, eller være godt posisjonert til å levere tjenester til fremvoksende næringer, ifølge MDG-lederen.

I veikartet samler partiet tiltak på syv næringspolitiske satsingsområder. Mange av forslagene har Bastholm allerede fremmet i Stortinget.

De strekker seg fra konkrete grep til litt luftigere ambisjoner. Fra å gjeninnføre vrakpantordning på skip for å utfase miljøverstinger, til en målsetting om «5GW grønn hydrogen innen 2030». Veikartet har også en egen bolk om å styrke gründerskap.

– Det finnes ikke én næring som kan erstatte olja, men mange. Ingen politiske parti har svarene alene. Å erstatte jobbene i oljeindustrien, og bygge et grønt næringsliv de neste 15 årene, er vår generasjons store oppgave, sa Bastholm i innlegget sitt.

MDG med Une Bastholm og Lan Marie Berg legger fram "Norge trygt ut av olja" på Teknisk Museum i Oslo.

Prisen for garantien

– Kan ikke en jobbgaranti til oljearbeidere koste staten dyrt og holde bedrifter kunstig i live?

– Lønnstilskudd og omstillingsstøtte finnes allerede. Under koronaen har vi fått nye erfaringer med ordningene, som har vært ganske gode. Vi ønsker å lære av dem når vi nå skal bort fra olja. Så må det være forutsetninger knyttet til for eksempel lønnstilskudd, svarer Bastholm.

Regningen vil MDG dekke gjennom «en stor omfordeling av skatten og økt skatt til de rikeste», ifølge henne.

– Arbeidsledighet koster også. Alt i veikartet vårt er tiltak for å hindre arbeidsledighet. Så sier vi at vi må ha noen buffertiltak, siden det kan bli en plutselig ledighet ved sterke politiske signaler om å slutte med olje og gass. Og innretningen på dem vil vi snakke med partene i arbeidslivet om i en oljekommisjon, sier MDG-lederen.

---

Syv satsingsområder

  • I «Norge trygt ut av olja: et veikart for omstilling» samler MDG næringspolitiske tiltak på syv satsingsområder:
  • Havvind, grønn skipsfart, «industri, karbonfangst og lagring», energieffektivisering, solenergi, bioøkonomi og sirkulærøkonomi.
  • Veikartet har også grep for gi gründere bedre muligheter for å utvikle lønnsomme bedrifter.

---

Bastholm: – Nærmest Ap i næringspolitikken

På spørsmål om hvor MDGs veikart plasserer partiet i det politiske landskapet, svarer Bastholm:

– Vi har en aktiv næringspolitikk hvor staten ikke eier mer, men med tydelige tiltak sørger for at det for eksempel er lønnsomt å investere i fornybar energi i en overgangsfase før det er kommersielt lønnsomt. Sp vi har mye til felles med Ap i næringspolitikken mens det er forskjell på oss og for eksempel Rødt der. Også i sosialpolitikken vår har vi mye felles med Ap og SV, men ikke i familiepolitikken.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter