Nyheter

Ser kristne som allianse mot pengemakt

SOMMERINTERVJU: Bjørnar Moxnes klarer ikke se at kapitalisme kan stemme overens med kristne verdier. Han bekymrer seg for den økende nyliberalistiske trenden som brer seg over landet.

Vi møter Bjørnar Moxnes på Løvebakken foran Stortinget. Han har en bestemt, men vennlig mine når han kommer mot oss med med kaffekoppen i hånda. På en benk i nærheten setter han seg for å prate om miljø, abort og hvorvidt Jesus ville stemt Rødt.

En romkvinne kommer bort til oss med en utslitt pappkopp og spør om vi har noen småpenger. Moxnes rister på hodet og beklager. Han har ikke kontanter.

– Vi ønsker å gjøre døra høy og porten vid

– Kristne og humanistiske verdier som nestekjærlighet er noe som har stor plass hos oss. Vi vil gjøre døra høy og porten vid, som de sier. Kristne som synes det er viktig med rettferdighet og mindre forskjeller blant folk, tror jeg har et godt valg i Rødt.

---

Bjørnar Moxnes

  • 39 år, fra Nordstrand i Oslo.
  • Var leder i Rød ungdom fra 2004 til 2006.
  • Ble valgt inn i Oslo bystyre i 2011.
  • Vært partileder i Rødt siden 2012.
  • Ble valgt inn som Rødts første stortingsrepresentant i 2017.

---

I 2020 skrev fire medlemmer i Rød Ungdom et debattinnlegg i Vårt Land om hvorfor kristne bør stemme Rødt. Der trekker de fram Jesu’ kamp mot fattigdommen, og sier at Rødt er det eneste partiet som tar denne kampen på alvor.

Moxnes synes også at Rødts politikk stemmer overens med de kristne verdiene om likeverd og nestekjærlighet.

– Jeg tror kristne som vektlegger viktigheten av rettferdighet, mindre forskjeller og klimakamp vil ha et godt valg i Rødt. Men det må sies – kristne er jo like forskjellige som andre grupper i samfunnet.

Bjørnar Moxnes fotografert utenfor Stortinget 04.08.21 ifb. med sommerintervju av partilederne


Jesus mente jo at det er vanskeligere for en rik person å komme til himmelen enn å få en kamel gjennom et nåløye.

—  Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt

Antikapitalisme i Bibelen

– Vil du si at å avskaffe kapitalismen vil være i samråd med kristne verdier?

Moxnes tenker seg om et øyeblikk.

– Jesus mente jo at det er vanskeligere for en rik person å komme til himmelen enn å få en kamel gjennom et nåløye. Det er et åpenbart budskap i Bibelen som handler om at penger ikke skal gå foran menneskeverd.

Kapitalisme betyr at profitten til en liten, økonomisk elite som eier nesten alt i verden, går foran absolutt alle andre hensyn, forteller Rødt-lederen.

– Millioner av mennesker lever i bunnløs fattigdom, mens noen få velter seg i en grotesk rikdom der de får alt de peker på mens de gjemmer vekk pengene sine i skatteparadiser. Jeg har vanskelig for å se at et slikt system kan forenes med de kristne verdiene om rettferd og nestekjærlighet.

Nyliberalismen er en gud som ikke tillater at du har andre guder.

—  Bjørnar Moxnes

Nyliberalismen tillater ingen annen gud

Forrige uke skrev Rødt-politiker og 1. kandidat i Rogaland, Mímir Kristjánsson i Vårt Land at de kristne verdiene trues fra høyresiden.

Kristjánsson trekker fram at høyresiden fører politikk som går på bekostning av kristne verdier, som at de vil ha søndagsåpne butikker og vil fjerne sexkjøpsloven.

Moxnes stemmer i med sin partifelle fra Rogaland og trekker fram at nyliberalismen ikke bare truer de kristne verdiene, men hele velferdssamfunnet:

– Det viktigste utviklingstrekket i den vestlige verden de siste 40 årene er nyliberalismens gjennombrudd. Kjernen er at det økonomiske profittmotivet får gjennomslag på stadig nye samfunnsområder. Nyliberalismen er en gud som ikke tillater at du har andre guder. Hvis man ønsker at profitten ikke skal få stadig mer makt over samfunn et vårt, trenger vi et parti som Rødt, som ønsker å slå tilbake.

Bjørnar Moxnes fotografert utenfor Stortinget 04.08.21 ifb. med sommerintervju av partilederne

KrF – Kattas radikale forening

I sommer har Moxnes ladet opp til en ny valgkamp. Det siste året har Rødt ligget over sperregrensa ifølge nesten alle meningsmålinger, så partilederen går inn i valgkampen med en ny frisk.

Han har vært partileder i Rødt siden 2012, men engasjementet begynte først i Natur og Ungdom på 90-tallet.

– Det var miljøengasjementet som først fikk meg inn i politikken. Så ble jeg med i KrF da jeg gikk på Oslo Katedralskole.

– KrF?

– Kattas radikale forening, sier Moxnes og flirer.

I tillegg til sitt engasjement for miljø, var Moxnes opptatt av kampen mot høyreekstremisme. Han har vokst opp på Nordstrand i Oslo, hvor det tidligere var et stort nynazistmiljø.

– Det var et stort problem. Vi mobiliserte imot, og klarte å bli kvitt dem. Det var min første erfaring med engasjement i lokalsamfunnet, vi tok tilbake tryggheten fra de høyreekstreme.

Bjørnars drømmeland

– Hvis du hadde hatt en verden hvor du fikk alt som du ville, hvordan ville det sett ut?

– Mitt drømmeland ville nok vært et sted med mindre forskjeller mellom fattig og rik. Det er helt grotesk at vi på den ene siden har milliardærer, samtidig som hvert tredje barn i Gamle Oslo vokser opp i fattigdom. Slik skal det ikke være.

Moxnes nøler litt før han fortsetter, men han er bestemt. Han vet hvordan det ideelle samfunn ser ut.

– Samfunnet vil være i balanse når det gjelder både rettferdighet og økologisk bærekraft. Vi bruker ikke mer enn vi klarer å bygge opp igjen, og vi setter mennesker og miljø foran profitt for de få. Det er et land uten kapitalisme som økonomisk system.

– Tror du Norge noen gang kommer dit?

– Vi må i hvert fall jobbe i den retningen. Da kan vi begynne med å bli kvitt høyreregjeringen, som aktivt og målrettet øker forskjellene, driver rovdrift på natur og miljø med vindkraft som raserer uberørt natur landet rundt. I tillegg holder de hundretusener av mennesker som jobber i olje og gass for narr ved å ikke ta klimakrisa på alvor. Man trenger en plan for nedtrappingen, ellers vil vi virkelig se arbeidsledighet i fremtiden.

Bjørnar Moxnes fotografert utenfor Stortinget 04.08.21 ifb. med sommerintervju av partilederne

Grønn industri med staten i førersetet

– Det hjelper ikke å få vedtatt en symbolsk sluttdato for olja. Vi må få på plass en startdato for den grønne industrien.

Rødts landsmøte vedtok tidligere i år at partiet skulle gå bort ifra en sluttdato for norsk olje og gass. I tillegg sa de nei til vindkraft til havs. Moxnes mener at denne miljøpolitikken tar hensyn til klimaet, men også til de som ikke har råd til å legge om hele livsstilen sin og kjøpe en Tesla.

– Vi står for en rettferdig miljøpolitikk. Hvis miljøpolitikken kun er for dem som bor i storbyene med penger til å kjøpe seg en ny EL-bil, vil ikke den være mulig å gjennomføre i praksis.

Han mener at nøkkelen er å gjenreise den statlige industripolitikken, og da vil Rødt investere deler av oljefondet i fremtidig, norsk verdiskapning hvor staten går inn tungt. Dette vil bygge opp en ny industri med statlig eierskap.

– Hvis det vi har å tilby er luftig prat om et grønt skifte, vil vi aldri få gjennomslag. Vi trenger en sterk stat i den nye, grønne industrien, ellers kan vi vinke farvel til det grønne skiftet, og en mer bærekraftig norsk økonomi. Det er slik vi kan sikre grønne arbeidsplasser.

Nemndene umyndiggjør kvinner

En annen het sak fra Rødts landsmøte i vår, var abortpolitikken. I dag har norske kvinner rett på selvbestemt abort uten nemnd fram til uke 12, og Rødt vil åpne for at nemndene fjernes fram til uke 22, altså grensa for fosterets levedyktighet.

---

Tre spørsmål til Moxnes

– Hvordan har du samlet krefter før valgkampen?

– Jeg har prøvd å ikke jobbe. Siden vi har blitt et større parti de siste årene, er det heldigvis ikke slik at alt avhenger av meg lenger. Rødt har vært høyt og lavt i media gjennom hele juli, og jeg har ikke løftet en finger, fordi vi har så mange gode kandidater rundt om i landet. Det tar jeg som et godt tegn.

– Hva har vært din viktigste politiske seieren den siste perioden?

– At vi fikk kastet Sylvi Listhaug som justisminister. Rødt sto i bresjen for at Stortinget skulle sette ned foten og si at det finnes en grense for høyreekstreme tankegods og farlige konspirasjonsteorier.

– Hvilken av dine egenskaper får du mest bruk for fram mot valget?

– At jeg er god til å inspirere folk til innsats, og til å lytte til velgerne landet rundt. I tillegg har jeg et godt sovehjerte, som gjør at jeg er uthvilt til dagen etter. Det er kanskje det aller viktigste.

– Hvilken av dine politiske motstandere setter du mest pris på?

– Både Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet synes jeg er inspirerende. De er begge rotfestet i hvert sitt parti, og følger en tydelig linje man enten kan være enige eller uenige i.

---

– Det er ikke slik at vi vil utvide retten til å kunne ta abort: Det er lov til å ta abort til uke 22 allerede. Vi vil fjerne nemndene, slik at kvinner som ønsker å ta abort får reell selvbestemmelse over egen kropp.

Moxnes viser til tall fra FHI om at 95,4 av alle aborter som ble tatt i 2020 skjedde før uke 12.

– Det finnes ingen empiri fra noen land som viser at kvinner vil ta aborten senere, selv om selvbestemmelsen utvides til uke 22. Hvorfor skal man gå og vente om man ikke vil fullføre svangerskapet?

I tillegg mener Moxnes at nemndene i realiteten ikke har effekten om å «verne det ufødte liv», da nemndene innvilger nesten alle aborter. I 2020 innvilget nemndene 498 av de 508 sakene som ble behandlet.

– Hvis man lever i den villfarelsen av at nemndene er noe som gjør at Ropstads politikk blir gjennomført, tar man feil. Det stemmer bare ikke. Den eneste effekten det har er at man umyndiggjør en rekke damer. Det grunnleggende spørsmålet som står igjen er da: Har vi tillit til at kvinnen som bærer fosteret er best i stand til å ta valget, eller skal andre gjøre det?

Bjørnar Moxnes fotografert utenfor Stortinget 04.08.21 ifb. med sommerintervju av partilederne

Vil ha et politisk skifte, ikke bare regjeringsskifte

Meningsmålingene til stortingsvalget til høsten tyder på at det kan bli en rødgrønn regjering med Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ap-leder Jonas Gahr Støre var lenge venstresidens eneste statsministerkandidat, men ved Sp sitt landsmøte i juni, slang også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum seg med i konkurransen.

Rødt har tidligere sagt at det ikke spiller noen rolle for dem om det blir Støre eller Vedum som styrer den rødgrønne skuta til høsten. Moxnes vil heller forsikre seg om at det blir et skifte i politikken, ikke bare i partisammensetningen på Stortinget.

– Vi har sett at forskjellene i Norge har økt de siste 30 årene, med skiftende regjeringer. Dette gjelder også regjeringer med Ap og Sp. Det holder ikke å bare bytte statsminister, vi trenger også et rekordsterkt Rødt med en avtale med en ny regjering for å få et reelt politisk skifte.

Det er også viktig for Rødt-lederen å poengtere at de foretrekker statsministeren som gir Rødt mest gjennomslag, mens både Støre og Vedum avviser at vi vil samarbeide med Rødt.

Rødt og Senterpartiet hånd i hånd?

Senterpartiet HAR åpnet for at de vil samarbeide med høyresiden på olje- og gassfeltet, samt innvandring og forsvar.

– Tror du at Senterpartiet kommer til å gi Rødt gjennomslag, til tross for flørtingen deres med høyresiden?

– Partier sier veldig mye rart rett før et valg. Heldigvis er det til syvende og sist opp til velgerne. Dersom vi kommer over sperregrensa og får ti mandater på Stortinget, blir nok tonen fra Vedum noe annen enn den er i dag.

Ifølge Moxnes er det mange saker hvor Rødt og Sp har lik politikk.

– Vi ønsker også å få ned forskjellene mellom folk i by og land, som jo er Vedums mantra. Vi er imot kommersialisering av velferden, og en rettferdig miljøpolitikk som fungerer for folk utenfor byene og vi vil ut av EØS-avtalen for å sikre den nasjonale suvereniteten. Dette er saker som er midt i blinken for Senterpartiet. De har mye å tjene ved å komme til oss.

– Det ville vært veldig surt

I sommer meldte Vårt Land at 300.000 stemmer kan gå tapt dersom KrF, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Rødt havner rett under sperregrensa på 4 prosent. I kjølvannet av dette har debatten om sperregrensa blomstret opp. Arbeiderpartiet vil heve den til 5 prosent, mens Rødt vil senke den til 2 prosent.

– Hvor stort nederlag ville det vært dersom dere landet på 3.9 prosent ved valget i år?

– Det ville vært veldig surt, sier Moxnes og ler.

Han mener at sperregrensa er urettferdig og udemokratisk, siden det er så mange stemmer som potensielt kan gå tapt når grensa er på fire prosent.

– Men det er ikke noe å gjøre noe med akkurat nå. Så vi mobiliserer alt vi kan for å komme over den, og det ser ikke så altfor verst ut for oss nå, sier han med et lurt smil.


Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter