Nyheter

Frp driv Sian-opprydding i eigne rekkjer

OPPRYDDING: Framstegspartiet nektar tillitsvalde og medlemmer å vere med i Stopp Islamiseringen av Norge (Sian). Partiveteran i Rogaland melde seg ut.

– Han fekk valet, enten er du medlem av Framstegspartiet eller Sian. Begge delar er ikkje mogleg.

Kristoffer Birkedal er leiar i Sandnes Frp. Når Vårt Land kontaktar han med ein førespurnad om ein eldre mann med lang fartstid i Frp som over tid har vore aktiv på Sians Facebook-side – og som utfordrar partileiinga med at han er medlem i Sian, reagerer lokallagsleiaren straks:

– Eg sjekkar om han er medlem, og så kontaktar eg han og gjev han valet.

Vel 30 minutt seinare tysdag ettermiddag ringjer Birkedal opp att:

– Han valde å bli i Sian. Medlemsskapet hans i Frp opphøyrer ved arbeidsdagens slutt.

Birkedal opplyser at han og alle andre lokallagsleiarar i Frp har fått e-post frå partikontoret med klar melding om å rydde opp i saker der Frp-medlemmer også er medlem i Sian.

leiar

Tek avstand frå Sian

Medan Frp-leiar Sylvi Listhaug forsvarar bruken av ordet «snikislamisering», set partiet opp ein mur mot Sian:

«Fremskrittspartiet er åpent for alle som støtter vår politikk. Et medlemskap i Sian er ikke forenlig med å være medlem av et liberalistisk folkeparti som Fremskrittspartiet. Det har vi sagt klart og tydelig ifra om», skriv Øistein Lid, assisterande generalsekretær i Frp, i ein e-post til Vårt Land.

I samband med tiårsmarkeringa av terroråtaka 22. juli 2011, blei Frp utfordra frå fleire kantar til å ta oppgjer med og avstand frå ytterleggåande haldningar i eigne rekkjer.

I ein kronikk i Nettavisen skriv Listhaug at Frp tek «avstand fra Sian» og at det «er helt greit å være kritisk til islam, men det blir helt feil å skjære alle muslimer over en kam, som Sian gjør».

Utfordra partileiinga

Mannen frå Rogaland, som valde vekk Frp tysdag, skriv på Facebook at han har vore medlem i partiet sidan Anders Langes tid – Anders Langes Parti blei skipa i 1973 og var forløparen til Frp; ALP skifta namn til Fremskrittspartiet i 1977.

Han har over tid ytra seg svært kritisk mot islam og muslimar, ofte på Facebook-sida til Sian. I slutten av juli, etter at Sylvi Listhaug i eit NRK-intervju tok avstand frå Sian, la han ut denne meldinga:

«Det er bare noen måner siden jeg betalte kontingenten til Frp og SIAN. Jeg blir værende i SIAN og forventer eksklusjon fra Frp. Hva nå?»

Hadde mannen kravd å få vere medlem i Sian samstundes som han var Frp-medlem, ville det blitt ei eksklusjonssak, melder Birkedal i Sandnes Frp

På spørsmål om lokallaget sjølv burde ha avdekt saka, svarar Birkedal at dei ikkje har ressursar til å overvake sosiale medier.

Vårt Land har ikkje lukkast med å få kontakt med mannen.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Avdekte Sian-aktivitet

Frp-arars band til Sian kom for alvor til syne i 2019, under kommunevalkampen. NRK avdekte i månaden før valet at 28 av dei som hadde vore aktive i Sians Facebook-gruppe dei siste fem åra, stod på Frps vallister til kommunevalget, og hadde verv eller varaverv i lokallag, fylkeslag eller kommunestyre.

Det var eit stort spenn i kva kandidatane hadde skrive, viste NRKs gjennomgang. Fleirtalet ytra kritikk mot islam i varierande styrke. Nokre hadde også moderert ordskiftet.

Dåverande partileiar Siv Jensen gjekk ut og slo fast at Frp-medlemmer ikkje kunne vere medlem av Sian:

«Jeg har bedt våre fylkesledere om å kontakte dem det gjelder og vurdere sanksjoner. Eventuelle grove overtramp kan i verste fall bety at man mister medlemskapet», sa ho til NRK.

Støttar framleis Sian

Kort tid før NRKs avsløring avdekte Filter Nyheter at Frps listetopp på Nesodden, ordførarkandidat John Brungot, hadde vore aktiv i Sian i fleire år, mellom anna på offentlege demonstrasjonar, og han hadde lagt ut Facebook-innlegg der han omtalte muslimar som «dødsfiender» og «barbarer».

Frp svarte på avsløringa med å gå til eksklusjonssak.

– Men Brungot valde å melde seg ut av Frp før eksklusjonen blei effektuert, opplyser Liv Gustavsen til Vårt Land. Ho er leiar i fylkeslaget Viken Frp.

– Det stemmer, eg melde meg ut før eg blei ekskludert, seier Brungot til Vårt Land.

Han fortel at sidan 2019 har han vore partilaus, men har halde fram som «støttespelar i Sian».

Suspendert frå eit verv, fekk behalde eit anna

Ein av dei 28 Frp-arane NRK fann på Sians Facebook-side, var Ole Hovengen, nestleiar i Drammen Frp og styremedlem i Viken Frp. Fylkeslaget reagerte kraftig på dei mange og krasse innlegga til Hovengen og kalla han inn på teppet. I juni 2019 hadde han også fått ei skriftleg åtvaring, melde Drammens Tidende. Hovengen var ikkje medlem i Sian.

Etter ei lengre saksbehandling vedtok Viken Frp å suspendere Hovengen frå vervet som fylkestyremedlem i seks månader.

– Dermed kunne han ikkje bli attvalt til vervet ved valet i 2020, forklarar fylkesleiar Gustavsen til Vårt Land.

Men Hovengen beheldt vervet som nestleiar i Drammen Frp – noko han er framleis.

Jon Helgheim

Kan debattere på Sian-side

Stortingsrepresentant Jon Helgheim er leiar i Drammen Frp og innvandringspolitisk talsmann i Frp.

– Kvifor fekk Hovengen behalde nestleiarvervet i Drammen Frp då fylkeslaget suspenderte han?

– Suspensjonen skuldast interne forhold mellom Ole og fylkesstyret, og hadde ikkje noko med Sian å gjere, forklarar Helgheim.

Han meiner at tillitsvalde og medlemmer i Frp fint kan debattere på Sians Facebook-side.

– Det har eg gjort sjølv.

«Er ikke suspendert»

Hovengen har ei anna oppfatning av kva som skjedde i 2019: «Jeg er ikke suspendert i verken lokallag eller fylkeslag. Derimot trakk jeg meg fra styret i Viken FrP, på grunn av at jeg ikke fant at vervet var god tidsbruk», skriv han i ein sms til Vårt Land.

I Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene står Ole Hovengen framleis oppført som styremedlem i Viken Frp.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter