Nyheter

Kun 17 elever på ny kristen skole: – Vanskelig å finne venner

PRIVATSKOLE: Meningene er delte om Stord Kristne Skule som har oppstart med 17 elever i høst. – Flere foreldre har etterspurt en skole hvor man kan snakke om kristen tro, sier rektor.

.

Når skoleåret begynner om en uke, åpner Stord Kristne Skule dørene for første gang. Den er godkjent for opp mot 150 elever, men når klokka går 16. august er det kun 17 elever som går inn dørene.

Hvis en skole har færre enn 15 elever i tre skoleår etter hverandre, mister de godkjenningen fra Kunnskapsdepartementet.

– Det er store utfordringer med å etablere gode læringsmiljøer på skoler med så få elever, sier Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, til NRK, som først omtalte saken.

Da var det snakk om 16 elever, men etter den tid har en til elev fått skoleplass.

De 17 elevene er fordelt på hele barnetrinnet, noe Nordahl synes gjør det ekstra problematisk. Han mener venner på samme alder er svært viktig for barneskolebarn.

– Når det er så få elever på en skole, blir muligheten for å finne en nær venn liten.

Ole Henry Halleraker, som er rektor på den nyoppstartede skolen, erkjenner at det ikke er ideelt å starte en skole med så få elever, men avfeier på sin side at dette er noe problem.

– Dette gjør det blant annet mulig for oss å ta ekstra godt vare på dem som er litt sjenerte og trekker seg unna.

Høyre: – For få elever

– Jeg mener 16 elever er for lavt, og forventer derfor at man følger ekstra opp for å sikre at det er et godt læringsmiljø på skolen. Samtidig er friskoler et viktig alternativ for et lite mindretall som ønsker å velge noe annet. I Norge har vi opplæringsplikt, ikke skoleplikt, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H), og presiserer:

– Dette betyr at familier kan ha hjemmeskole. Da møter barna ikke andre på samme alder i hele tatt. For noen av dem som går på friskole kunne det vært alternativet. Derfor er det viktig å etablere friskoler, selv om noen av de har få elever.

Tybring-Gjedde, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen, sier at Høyre bruker mest tid og ressurser på den offentlige skolen, men at hun er opptatt av at man må ha toleranse for at enkelte ønsker å velge et annet pedagogisk tilbud, hvis det er riktig for dem.

Høyre kom i 2015 med et forslag om antall begrensning på 30 elever, men ble enig med regjeringskollega KrF om å senke antall begrensningen til 15 elever.

– Vi er åpne for å øke antall begrensningen igjen, hvis vi får rapporter på at det er dårlig læringsmiljø på friskoler, sier Tybring-Gjedde, og viser til at det er helt avgjørende at man fører tilsyn på skoler – uavhengig av hvor mange elever de har.

KrF fortsatt fornøyd med 15

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) anerkjenner at å kun ha 16 elever ikke er ideelt, men han mener det er gode grunner til å beholde minstekravet på 15 elever.

– Det er en balansegang mellom å innfri rettigheter for foreldre som skal ha muligheten til å bestemme hva som er viktig for sine barn og det å skape et godt og sunt skolemiljø for barna. Jeg mener denne balansegangen er godt ivaretatt i dag, sier Grøvan til Vårt Land.

– Hvordan da?

– Nå trenger man ikke være mange foreldre for å etablere et alternativt skoletilbud, som er i tråd med FNs menneskerettigheter. Og så er det uansett slik at en nyopprettet skole gjerne begynner med et mindre antall elever enn det man har mulighet til å ha etter noen års drift, sier KrF-veteranen.

Skeptisk ordfører

Aldri før har så mange elever gått på private friskoler som nå. 4,4 prosent av alle grunnskoleelever – 28.100 – går på private skoler, ifølge 2020-tall fra Statistisk sentralbyrå.

I fjor fikk Indremisjonsforbundet nei fra Utdanningsdirektoratet til å starte en ny grunnskole i Sandnes. Begrunnelsen var at det var for mange privatskoler i området.

Til tross for at elevmassen foreløpig bare teller 16 elever i Stord, forteller rektor Halleraker at etterspørselen har vært der.

– Det er en del foreldre på Stord som lenge har ønsket seg en skole der det er mulig å snakke om kristen tro, sier han til NRK.

En som ikke ville meldt inn barna sine på en skole med så få elever, er Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap). En av hennes partikollegaer har tidligere hevdet at «religiøse privatskoler bygger opp om ‘oss’ og ‘dem’».

Persen sier til statskanalen at hun er skeptisk til en skole med så lite elevgrunnlag, og reagerer på regjeringens friskolepraksis.

– Regjeringen har ideologiske skylapper når det gjelder private friskoler. Her blir det oppretta et tilbud for så få at jeg ikke tror kvaliteten på det faglige og sosiale læringsmiljøet er godt nok.

KD: Skolen er godkjent

– Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og det betyr at direktoratet har vurdert at lovens vilkår for godkjenning er oppfylt. Skolen er godkjent for 150 elever, sier Anja Johansen (V), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Hun forklarer at hun kan ikke uttale seg konkret om elevtallet til denne skolen, og kjenner heller ikke til bakgrunnen for det faktiske elevtallet ved årets inntak på Stord kristne skule.

– For noen elever fungerer det fint å være elev ved en liten skole. For andre passer ikke det. Jeg merker meg også at rektoren selv syns elevtallet er for lavt, og at han håper elevtallet vil øke, sier Johansen, og understreker:

– For øvrig er det vanlig at en friskole i oppstartsåret har færre elever enn maksimalt elevtall. Det kan for eksempel henge sammen med hvordan elevene fases inn i de ulike årstrinnene.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter