Nyheter

– Ekstremistiske miljøer er gjennomsyret av antifeminisme

UNGE MENN: Terrorisme utføres stort sett av yngre menn. I ekstremistiske miljøer er hatet mot kvinner svært utbredt, ifølge eksperter.

Syden 20120405. To unge menn diskuterer, gestikulerer i diskusjonen, uenige, avventende
Irritasjon,overtalelse, skeptisk, følelser. Krangler, krangel ? Utenlandske mennesker; blir sagt, gestilkulerer mer enn norske ?
Foto: Berit Keilen / NTB

– I ekstremistiske miljøer fokuseres det mye på å være ekstrem og å kunne være tøff i tonen. De er gjennomsyret av antifeminisme. Det er også godt synlig på kommentarer på nettet, sier Lasse Josephsen.

Han har fulgt nøye med på de høyreekstreme miljøene i USA i mange år. Ett av nettstedene Josephsen skrev for, var Street Carnage, eid av Gavin McInnes. McInnes er i dag en kjent høyreekstremist, som støtter vold mot politiske motstandere.

Selv var Josephsen opptatt av at alle «sannheter» måtte kunne utfordres, også feminismen.

I dag mener han at ekstremistene føler at samfunnet er blitt feminisert, og at menn er blitt ubrukelige.

– De propaganderer for at de skal ta mannsrollen tilbake i det gamle vesten. De utnytter usikkerheten som finnes rundt mannsrollen i dag, sier han.

Lasse Josephsen

Da Josephsen så bekjente på nettet omfavne ren nazisme, trakk han seg ut av miljøene. Nå skriver han en bok om incels – menn i ufrivillig sølibat som er ensomme, sinte og radikaliserte.

Ekstremistene utnytter usikkerheten som finnes rundt mannsrollen i dag.

—  Lasse Josephsen

– Det fleste har vokst opp uten far eller et mannlig forbilde, og derfor ser de på den seksuelle revolusjonen på sekstitallet som en stor katastrofe. Hvorvidt dette er sentralt i radikalisering, kan jeg ikke si noe om, sier han, og legger til:

– Vi ser at terrorhandlinger blir brukt for å vise de andre i miljøet hvor sterk og tøff man er. Christchurch-terroristen skrev før angrepet at man skal slutte å sitte hjemme og game, og heller dra ut for å aksjonere.

Yngre menn

Terrorisme utføres stort sett av yngre menn, og det er blant yngre menn mellom 17-30 år man finner mest utagerende og risikofylt atferd, som for eksempel vold, kriminalitet, rusmisbruk, sier Jørgen Lorentzen.

Lorentzen er kjønnsforsker, og har tidligere jobbet som forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Yngre menn har lettere for å agere med sinne for å løse problemer, mener han.

Det finnes en rekke organiserte kvinnelige terrorister og selvmordsbombere, men når det kommer til soloterrorister og skoleskyttere er det, med unntak av Brenda Ann Spencer i 1979, utelukkende menn som råder grunnen.

– Det er veldig få som ender opp med slike ekstremistiske holdninger og/eller handlinger. I slike tilfeller er det alltid i en kombinasjon av ideologiske og psykologiske elementer, mener kjønnsforskeren.

Jørgen Lorentzen

Maskulin identitet

Han tilføyer at menn som søker ekstremistiske miljøer ofte kan kjenne seg avmaskulinisert, og at de søker ekstremistiske miljøer som gir dem muligheten til å gjenopprette en maskulin identitet.

– ISIS er et godt eksempel. Unge marginaliserte og avmaskuliniserte menn fikk der tilgang til makt, og et voldsapparat som gjorde kvinner til slaver og dem selv til herskere.

Oppvekstsvilkår, dårlige erfaringer med mobbing, psykisk eller fysisk vold, eller manglende tilknytning til familien og storsamfunnet kan gjøre at unge menn mister følelsen av tilhørighet.

– I slike situasjoner kan man utvikle hatefulle holdninger, og blant unge menn viser det seg at dette hatet ofte er rettet mot kvinner, faktisk i større grad enn mot minoriteter, som for eksempel muslimer og innvandrere, sier Lorentzen.

Det er vanlig blant ekstremister at hatet er kombinert med en ideologi som også reduserer kvinners makt og posisjon, mener han.

Enhver form av marginalisering av menn er risikofylt for samfunnet.

—  Jorgen Lørentzen, kjønnsforsker

Eldre menn

Ensomhet og marginalisering kan vi også finne blant eldre menn, som kan føle seg isolert fra barn og familie. Men de er ikke en terror-trussel, mener Lorentzen.

– De kan være aktive når det gjelder netthets, men oftere er det snakk om selvdestruktiv atferd, som for eksempel alkoholmisbruk og asosialitet.

Oslo  20190301.
Illustrasjonsbilder: Hatefulle ytringer på datamaskin. Kvinne. Modellklarert
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Enhver form for marginalisering av menn er risikofylt for samfunnet, mener han.

– Enten de har manglende tilknytning til utdanning og arbeidsliv, eller familien og nærsamfunnet. Det kan godt være noen velutdannede folk som blir fanget av mørke krefter. Men ofte er det marginaliserte menn som utgjør trusselen, tilføyer han.

– Vi kan ta dem på alvor

Incel-forfatter Lasse Josephsen mener det er vanskelig å komme med konkrete løsninger for å hindre radikalisering av menn på nettet.

– Vi kan se om det om det finnes noen korn av sannhet i verdenssynet til ekstremistene, og så kan vi ta de kornene med et visst alvor. Resten kan man kaste bort, sier han.

Vi får ikke færre sinte og ensomme menn her i verden, mener Josephsen. De blir flere og flere.

– Vi må finne en måte å bremse det på, sier han.


PRESISERING: I en tidligere versjon av denne artikkelen fremsto det som om Lasse Josefsson har vært engasjert i et høyreekstremt miljø tidligere. Det presise er at han har fulgt slike miljøer tett.

Ismail Akkan

Ismail Burak Akkan

Ismail Burak Akkan er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter