Nyheter

UNE må behandle Mustafa-saken på nytt

OPPHOLD I NORGE: Utlendingsnemndas vedtak om utsendelse av Mustafa Hasan er kjent ugyldig i Oslo tingrett. – Mustafa er svært lettet og glad for resultatet, sier advokaten.

– Dette har vært en skjebnedag for ham, ventetiden har vært en belastning, sier advokat Nicolai V. Skjerdal til Vårt Land.

Utfallet av siste runde i Mustafa Hasan-saken er klart:

Oslo tingrett har avgjort – under dissens – at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om at Mustafa Hasan skal utvises fra Norge, er ugyldig.

Dermed må UNE behandle saken på nytt. Tingretten sier at det ble begått saksbehandlingsfeil da UNE i november 2020 og i mars i år avgjorde Mustafa Hasans sak.

Helse og Norges-bånd

To forhold blir lagt til grunn:

Hasans helsesituasjon: Han har behov for utredning og behandling, og han er avhengig av «trygg og stabil voksenkontakt», skriver tingrettens flertall. Videre sier de at «en slik støtte kan han ikke antas å få i Jordan. Hans nettverk og tilhørighet er i Norge.»

Hasans tilknytning til Norge: Hans «mangeårige botid og tilknytning til Norge ikke i tilstrekkelig grad vurdert og hensyntatt i bedømmelsen av opphold på humanitært grunnlag», sier tingrettens flertall.

Dermed konkluderer retten med at UNE begikk «en saksbehandlingsfeil som har ledet til et mangelfullt og uriktig avgjørelsesgrunnlag på punkter av betydning for vedtaket vedrørende opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven paragraf 38» – og oppsummerer med å si at «Konklusjonen er etter dette at UNEs vedtak av 16.11.2020 og etterfølgende beslutning av 21.03.2021 er ugyldig».

Mindretallet, en meddommer, mener UNEs vedtak om utvisning er gyldig.

Rettens flertall sier også at UNE må betale over 1,6 millioner kroner i sakskostnader.

Må komme hjem fra ferie

Da Mustafa Hasan gikk til sak mot staten ved UNE, varslet UNE at de ville behandle saken på nytt dersom han vant saken.

Torsdag sier fungerende avdelingsleder Rolf Tore Thomassen i UNE til Vårt Land at de må få lese dommen før de kan gi et utfyllende svar på veien videre:

– Vi har mottatt dommen hvor tingrettens flertall kommer til at vedtaket vårt er ugyldig. Det er en omfattende dom hvor vi vil trenge noe tid på å vurdere innholdet. Flere av de som kjenner saken best er på ferie nå, og vi vil ikke kunne gi noen kommentarer til innholdet i dommen før de har kommet tilbake og har rukket å se nærmere på den.

I alle rettssaker er det en ankefrist på fire uker.

Advokat Skjerdal sier til Vårt Land at han «legger til grunn at dommen fra tingretten vil være tungtveiende for UNE».

Bror fikk opphold

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Men da han fylte 18 og ble myndig mottok han et endelig utvisningsvedtak fra UNE.

Et sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at Hasans ett år eldre bror, Abdel, har fått opphold. I mars 2019 fikk Mustafa avslag på sin søknad om opphold hos UDI. I januar året etter fikk Abdel innvilget opphold.

De to hadde ulike saksbehandlere.

Advokat Nicolai V. Skjerdal anker saken om erstatning på vegne av Tolga-brødrene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Avgjort av én nemndleder

Da søksmålet mot staten ble varslet, sa brødrenes advokat, Nicolai Skjerdal, til NTB at «Abdels tilknytning til Norge var utslagsgivende for vedtaket om å gi ham opphold»:

– Det gjør det hele enda mer uforståelig. UNEs avslag er ytterst sparsomt belyst. De slår fast at sakene ikke er identiske, og det er det. Det er svært utilfredsstillende og umulig å forstå. De to brødrene har vært her like lenge, sa Skjerdal.

Han pekte på at Mustafa Hasans klagesak ble avgjort av kun én nemndleder, og at nemnda dermed ikke var beslutningsdyktig.

– Det er en avgjørende saksbehandlingsfeil, mente advokaten, som ba om at en ny vurdering finner sted i ordinær nemnd med tre medlemmer, eller i såkalt stornemnd med sju medlemmer.

Hasans sak har engasjert mange, blant dem SVs leder i Stortingets kommunalkomité. Karin Andresen kaller tingrettsdommen «en seier for fornuft og rettferdighet».

– Saken har vært behandlet feil og derfor må vi kreve at UNE behandler saken i stornemnd og ikke sender den tilbake til samme nemndleder. Dommen bekrefter at det er nødvendig. Det skal være rettferdighet for mennesket og ikke prestisje for systemet som gjelder, sier hun til NTB.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter