Nyheter

Hareide: For tidlig å fjerne helseattesten for eldre bilførere

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier kravet om helseattest for eldre bilførere ikke fjernes 1. august.

– Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Stortinget vedtok 27. mai å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Det vil trolig ikke skje.

Bård Hoksrud (Frp) protesterer. Han mener regjeringen trenerer et vedtak gjort av Stortinget og ber statsminister Erna Solberg (H) rydde opp.

– Samferdselsminister Hareide har hatt god tid siden Stortinget fattet vedtaket i februar. Det er bare mangel på vilje som gjør at Hareide nå velger å trenere Stortingets vilje, sier han.

Samferdselsministeren sier at eldre bilførere som ikke oppfyller helsekravene, har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene igjen vil kunne få førerrett.

Dersom det blir bestemt at helseattest-kravet forsvinner, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere.

Både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering er blant tiltakene som nå vurderes for å kompensere et bortfall av helseattesten.

Ifølge NRK venter Samferdselsdepartementet en rapport fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet 1. oktober. Først da vil Hareide ta stilling til hvordan vedtaket følges opp videre.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter