Nyheter

Rapport om vold mot eldre refses: – Legger skylda på helsepersonellet

ELDREOMSORG: Helsedirektoratet la nylig fram en rapport om at forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem. – Problemet er større enn det som vises i rapporten, mener forsker.

– Når man er i fengsel har man krav på minst én time uteaktivitet i døgnet. Er man på sykehjem derimot, har man ikke det, sier Bettina Elisabeth Franziska Sandgathe Husebø, professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

Torsdag i forrige uke la Helsedirektoratet fram rapporten «Vold, overgrep og forsømmelser i norske sykehjem», som bygger på en studie fra NTNU. Rapporten viser blant annet at 60 prosent av de 3.693 deltakerne i studien på 100 norske sykehjem, minst én gang har begått vold, overgrep eller forsømmelser mot sykehjemsbeboere.

– Problemet er større enn det fremstilles i rapporten, mener Husebø.

HELSEPERSONELL: – Vi må heve statusen til sykepleierne, mener forsker Bettina Husebø.

– Ikke rart med forsømmelser

Professoren er enig i definisjonen av vold som brukes i rapporten. Der regnes vold, overgrep og forsømmelse som fysisk, psykisk og økonomisk vold, samt seksuelle overgrep og forsømmelser. I tillegg inngår feilmedisinering og manglende fysisk, mental og sosial trening inn i denne definisjonen.

Husebø mener likevel at forskerne burde tatt feilmedisinering og manglende aktivitet på alvor i studien. Hun mener da at antall forsømmelser og voldshendelser ville vært flere.

– Men samtidig er det ikke rart at det er så mange forsømmelser i norske sykehjem, fordi sykepleierne og helsefagarbeiderne har så mye å gjøre at de umulig kan få tid til alt, sier Husebø.

Hun presiserer likevel at dette ikke er helsepersonellet sitt ansvar, men heller et samfunnsansvar.

– Skjer ikke fordi vi er slemme

– Denne rapporten viser svært alvorlige tall, men det er viktig å huske på at de bruker en svært bred definisjon av vold, sier leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen.

Hun forteller at det rapporten viser, er gjenkjennelig fra egne og andres erfaringer med sykepleieryrket. Ifølge Larsen, har situasjonen blitt verre med årene.

– Vi mangler kompetent personell. Per i dag mangler Norge om lag 7.000 sykepleiere, og når du har færre sykepleiere, har hver ansatt mindre tid og overskudd til hver pasient. Da kan det skje forsømmelser og voldshendelser som skildres i rapporten.

Larsen mener situasjonen gjør det umulig å gjøre jobben sin godt:

– Det er en fysisk, psykisk og emosjonelt belastende jobb, og det er mange som går hjem fra en lang arbeidsdag med dårlig samvittighet fordi de ikke føler de har strukket til. Disse tingene skjer ikke fordi sykepleiere og helsefagarbeidere er slemme eller onde. De har bare ikke nok overskudd til alle pasientene.

Lill Sverresdatter Larsen pressebilde

Mener bakgrunnssjekk ikke vil hjelpe

I Helsedirektoratets rapport er det foreslått flere tiltak. Husebø ved UiB reagerer spesielt på ett foreslått forebyggende tiltak:

«Å identifisere og forstå risikofaktorer relatert til pleieansatte, inkludert deres personlige historie og helseproblemer, trivsel på jobb og generelle holdninger til eldre personer med eller uten demens».

– Hvorfor skal noens sykdomshistorie eller barndom være interessant for arbeidsgiver, spør Husebø.

– Dette antyder at de som har hatt en vanskelig barndom, vil fungere dårlig som helsepersonell, mener hun.

Trenger 260.000 sykepleiere i 2050

Husebø slår også fast at det er for lite bemanning på sykehjemmene rundt om i Norge:

– For at flere skal ville utdanne seg til sykepleiere eller helsefagarbeidere, er vi nødt til å heve statusen til yrket. Dette kan man gjøre gjennom å blant annet å øke lønna.

– Når eldrebølgen treffer for fullt i 2050, kommer vi til å trenge 260.000 nye helsepersonell. Da må vi som samfunn gjøre det mer attraktivt å utdanne seg til å bli sykepleier, mener Husebø.

Vårt Land har vært i kontakt med førsteamanuensis Wenche Karin Malmedal ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, som er daglig leder for forskningsprosjektet «Vold og overgrep i sykehjem». Hun ønsket ikke å svare på kritikken fra Husebø.

Mangler kompetanse

Larsen i Sykepleierforbundet mener man må øke antall heltidsstillinger i sykepleien og helsefag. Ifølge NFS finnes det i snitt 63 prosent deltidsstillinger for sykepleiere i kommunal sektor, mens antall heltidsstillinger er på 37 prosent.

Larsen er enig med Husebø i viktigheten av en økning av lønnen til sykepleiere.

– 1 av 5 av nyutdannede sykepleiere slutter i løpet av de første årene, og dette gjør at vi mister en høyst nødvendig kompetanse.

Debatten er et sidespor

Videre sier Larsen at hun forstår kritikken mot rapporten, men mener det er et sidespor:

– Vi må få fram det store antallet forsømmelser og voldshendelser på norske sykehjem. Dette skjer fordi det ikke er nok folk til å håndtere de krevende situasjonene som kan oppstå.

Samtidig er hun enig i kritikken til Husebø om at en bakgrunnssjekk av ansatte, ikke vil bøte på problemet:

– Hovedproblemet er ikke at noen sykepleiere har bagasje fra barndommen eller et kriminelt rulleblad. De færreste av de erfaringene som skildres i rapporten ville blitt luket ut av en vandelsattest.

I en e-post til Vårt Land skriver fungerende direktør i kommunale helse- og omsorgstjenester, Thorstein Ouren, at han registrerer at det har blitt reist en del spørsmål rundt blant annet metode og begrepsbruk i rapporten:

– Dette er innspill vi skal lytte til i utformingen av tiltak som skal støtte kommunene i deres videre arbeid.

Les mer om mer disse temaene:

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter