Nyheter

FHI-studie: Trangboddhet og lav inntekt øker smitterisikoen for barn

En ny studie fra FHI bekrefter at sosioøkonomiske faktorer, som bosted og landbakgrunn, spiller inn på risikoen for at barn og unge blir koronasmittet.

– Antall personer i husholdningen, trangboddhet, lav husholdningsinntekt og geografisk bosted på Østlandet (Oslo og Viken) øker risiko for å bli smittet. Dette passer med det vi vet om områder med høyere smitteforekomst, og at det kan være vanskeligere å overholde smittevernrådene i større familier eller der man bor trangt, sier Ketil Størdal, professor i barnesykdommer og førsteforfatter av studien.

Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert, men er sendt inn til fagfellevurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Studien viser også at barn og unge med kroniske sykdommer har lavere risiko for å bli smittet.

– Dette kan være fordi smitteverntiltak har vært skjerpet rundt disse barna, skriver Folkehelseinstituttet.

Få barn og unge har hatt behov for koronabehandling på sykehus i Norge, men alvorlig covid-19-sykdom har oppstått oftere hos dem som har kronisk sykdom fra før.

Studien viser også at barn under 1 år oftere blir innlagt enn andre aldersgrupper.

– Dette er typisk for mange infeksjoner hos barn, der vi ser at de minste barna oftere legges inn fordi de kan bli mer alvorlig syke, og også fordi man i en tidlig fase kan være mer usikker på hvordan infeksjonen utvikler seg og har behov for å kunne raskt tilby mer behandling og være i beredskap, sier Størdal.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter