Nyheter

Studentorganisasjon jubler: Klarere regler for studenters perm ved fødsel med mer

LOVENDRING: Nå foreslår regjeringen å endre universitets- og høyskoleloven. Lovendringen skal tydeliggjøre studentene sine rettigheter til permisjon fra studiene.

Tuva Todnem Lund (leder) i Norsk Studentorganisasjon (NSO)H
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter