Nyheter

Alkohol-undersøkelse: Unge opplever trusler, utskjelling og seksuell trakassering

UNGDOM OG RUS: En ny undersøkelse fra Actis viser høye tall og negative funn som følge av andres alkoholforbruk - særlig blant unge. Generalsekretær oppfordrer til forsiktighet under gjenåpning av samfunnet: – Det er viktig å gjøre en innsats for andres trygghet.

En helt fersk undersøkelse fra Opinion, på vegne av Actis, viser at unge under 30 år er gjennomgående overrepresentert i å ha hatt negative opplevelser som følge av andres alkoholbruk de siste tre årene.

Actis er rusfeltets samarbeidsorgan som jobber for å forebygge bruken av alkohol. Generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, er overrasket over funnene i undersøkelsen.

---

Unge under 30 år er overrepresentert med negative opplevelser

  • 46 prosent har følt seg utrygge eller redde.
  • 45 prosent har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Nær halvparten (48 prosent) har opplevd å bli skjelt ut eller fornærmet.
  • Mer enn 1 av 4 er blitt truet.

---

En negativ utvikling

– Jeg er overrasket over at tallene er så høye. Undersøkelsen viser at svært mange unge er blitt truet, skjelt ut eller følt seg redde i forbindelse med drikking, i tillegg til at det er overraskende høye tall for seksuell trakassering få år etter Metoo-bevegelsen.

– Vi vil jo at fest og moro skal skape hyggelige minner, men det skjer dessverre ikke alltid, sier Huseby.

Om tallene har vært en del av en utvikling, er vanskelig å si noe om, informerer Actis.

Det ble gjennomført en lignende undersøkelse i 2017. Den var imidlertid i et annet aldersspenn (15 til 17 år) og med andre spørsmålsformuleringer. Selv om tallene ikke er direkte sammenlignbare, ser Actis en negativ utvikling over tid.

– Flere oppgir nå at de har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking, enten de er blitt skjelt ut, truet, følt seg redde, eller fått uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er en trist utvikling, sier Huseby.

– Unge er sårbare og mer utsatt

Hanne Backe-Hansen er rådgiver i Blå Kors, med kunnskap om ungdom, rus og norske drikkevaner. Hun forteller at unge voksne som gruppe oftere er mer utsatte og sårbare, og mer mottakelige for negative opplevelser.

– De har ikke erfaring nok til å håndtere slike situasjoner. Det er en tid hvor man prøver å forme sin identitet.

– Mange er usikre på hvordan å håndtere situasjoner, fordi det å drikke alkohol er så normalisert, at det kan være vanskelig å vite hva man skal akseptere.

?

Backe-Hansen forteller om nylige funn fra Blå Kors: En av tre av unge voksne synes det er ubehagelig å si nei og en av fem takker heller ja til alkohol enn å forklare hvorfor man ikke vil drikke.

Og av dem fra 18 til 29 år, får over halvparten spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol.

– Over halvparten av unge voksne er enige om at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenhenger. Man har kanskje mindre erfaring i å håndtere hvordan stå imot alkohol, og er dermed mer sårbare når de opplever negative hendelser.

– Mange unge opplever det er forventet å drikke alkohol, sier hun.

---

Actis’ undersøkelse

  • En landsdekkende undersøkelse som viser konsekvenser av andres alkoholforbruk.
  • Undersøkelsen vektlegger unge under 30 år, med deres erfaringer de tre siste årene.
  • Undersøkelsen er gjennomført av Opinion, på oppdrag fra Actis.
  • Faktorer som er med: kjønn, alder, politisk tilhørighet, landsdel og fylke.
  • Totalt 1055 har deltatt i spørreundersøkelsen.
  • Actis er en paraplyorganisasjon med 35 medlemsorganisasjoner. De jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol og narkotika.

---

Uønsket seksuell oppmerksomhet

En gruppe skiller seg enda sterkere ut i Actis’ undersøkelse: Kvinner i aldersgruppa 18-29 år er klart overrepresentert når det gjelder å ha opplevd én eller flere av de negative konsekvensene ved andres alkoholbruk. Her opplevde nesten to av tre unge kvinner uønsket seksuell oppmerksomhet.

Tre år med, og etter, Metoo, stusser generalsekretæren i Actis.

– Mer bevisstgjøring og større åpenhet rundt uønsket seksuell oppmerksomhet kan nok være en medvirkende årsak til de høye tallene. Vi synes uansett det er leit at så mange utsettes for dette, og særlig etter Metoo hadde vi håpet folk tok denne typen oppførsel mer på alvor, sier Huseby.

Huseby synes det er alvorlig at så mange jenter har følt seg utrygge eller redde, og enda flere med uønsket oppmerksomhet.

– Det å oppleve krenkelser og ulike former for overgrep, kan bli til varige problemer. En ting er her og nå, men en annen ting er at mange får senvirkninger. Vi ser at det å ha blitt redd og ha hatt ubehagelige eller skremmende opplevelser, kan utvikle seg til problemer som kan gjøre livet svært vanskelig.

Som en oppfordring til hver enkelt, viser Huseby til egen refleksjon.

– Man må huske at de samme reglene gjelder med og uten alkohol. Vi må respektere hverandre og bry oss om hverandre også når det er alkohol involvert. For ungdommene er det viktig at de tar vare på hverandre og griper inn hvis noe skjer.

Hun oppfordrer både foreldre til å ta praten og kommunene til å tilby aktiviteter for unge.

– Når ungdom ikke har noe å gjøre, noe meningsfylt å fylle dagene med, tyr de lettere til rus. En av grunnsteinene i forebygging er å sørge for at ungdom har morsomme aktiviteter å fylle dagene med, sier Huseby.

Les mer om mer disse temaene:

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter