Nyheter

Født Fri vant ikke fram med klage – får ikke statsstøtte

TAPTE: Født Fri vant ikke fram med sin klage til Kunnskapsdepartementet. Stiftelsen får ikke utbetalt statstøtte for andre halvdel av 2020.

Det bekrefter advokat Anne Christine Wettre i advokatfirmaet Ræder overfor Vårt Land. Hun er bostyrer for Født Fris konkursbo.

– Vi tar klagevedtaket til etterretning. Det vil ikke være aktuelt for boet å overprøve vedtaket rettslig, skriver Wettre i en SMS til Vårt Land.

Vedtaket fra Kunnskaps- og integreringsdepartementet er endelig og kan ikke påklages. Det setter et foreløpig punktum for sagaen om Født Fri.

Det var i november i fjor at stiftelsen klaget på Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sin beslutning om å holde tilbake statstøtten for andre halvdel av 2020.

Stormet rundt Født Fri

Det har ikke lykkes Vårt Land å få en kommentar fra daglig leder Shabana Rehman. Født Fris styreleder, Jan Sverre Asker, sier at de ikke har fått samsnakket seg på grunn av ferie og ikke ønsker å gi en kommentar nå.

Født fri ble etablert i 2017 for å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll, men havnet i hardt vær på sensommeren og høsten i fjor. Det hele startet med at varslere slo alarm om stiftelsen og ba Imdi om å undersøke den.

Så skrev Vårt Land om anklager om pengesløsing, fryktkultur og uryddige arbeidsforhold fra flere tidligere engasjerte i stiftelsen. Samtidig tok andre Rehman og Født Fri i forsvar.

Født Fri mottok i sum 14 millioner kroner i statsstøtte i årene 2018 til 2020.

Født Fri mistet statsstøtte – slått konkurs

I januar i år slo styret i Født Fri stiftelsen konkurs. Årsaken var at grunnlaget for videre drift ble borte da de mistet statsstøtte i fjor:

Det skjedde etter at en rapport fra konsulentselskapet EY konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet. Imdi bestilte undersøkelsen.

Daglig leder Shabana Rehman og styreleder Jan Sverre Asker har hele veien avvist anklagene om økonomisk rot, blant annet gjennom en egen «motgransking» mot EY sin rapport.

Oslo 20200710. 
Statssekretær Grunde Almeland Kreken (V)  i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet ledet videomøtet med Virke, NHO Reiseliv og de største kommunene. Bakgrunnen er regjeringens bekymring for at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter. Oslo kommune har den siste tiden stengt sju utesteder med begrunnelse i brudd på smittevernreglene.
Foto: Geir Olsen / NTB

«Klare brudd på kravet om god økonomistyring»

Kunnskapsdepartementet begrunner sitt vedtak om å avvise klagen slik:

«Departementet har kommet til at det foreligger klare brudd på kravet om god økonomistyring».

Vedtaket viser videre til at det med offentlige midler følger «et ansvar for å forvalte disse på en måte som sikrer tilliten til at midlene blir brukt til fellesskapets beste.»

«Departementet vurderer at summen av manglende kontrollrutiner og tiltak for å redusere risiko ved nærståenderelasjoner og forholdene rundt dokumentarfilmprosjektet, gjør at det er grunnlag for å delvis omgjøre vedtaket om tilskudd».

Det betyr at «tilskuddet for andre termin holdes tilbake», fastslår vedtaksbrevet.

Anne Christine er advokat og partner i Ræder

Kreditorer utfordret Imdi sitt vedtak

I april i år fikk Født Fri støtte fra uventet hold: stiftelsens kreditorer. Advokat Anne Christine Wettre i advokatfirmaet Ræder ble oppnevnt som bostyrer av Oslo byfogdembete etter at Født Fri slo seg konkurs.

Wettre ba Kunnskapsdepartementet omgjøre Imdis vedtak om å holde tilbake statstøtten for andre halvdel av 2020.

I en rapport oversendt departementet skrev hun: «Bostyrer deler ikke IMDis oppfatning at det er strukturelle mangler ved Stiftelsens økonomihåndtering.»

Wettre mente Imdi sitt vedtak ikke er forholdsmessig, og at direktoratet kunne håndtert Født Fri-saken på en annen måte.

Avviser innvendinger fra bostyrer

Kunnskapsdepartementet avviser argumentet om at Imdis vedtak om å holde tilbake statsstøtte ikke er forholdsmessig og skriver i vedtaksbrevet:

«Tilskuddsbrevet fastsetter at IMDi «kan» holde tilskuddet tilbake dersom forutsetningene for å få tilskuddet ikke er oppfylt. Departementet bemerker at det er tale om et fritt skjønn, og det gjelder ingen generelle krav til forholdsmessighet eller saklighet utover de rammer som myndighetsmisbrukslæren setter.»

Tilsynssak mot Født Fri-styret avsluttes uten konklusjon

Også Stiftelsestilsynet mottok informasjon om Født Fri i fjor sommer og opprettet etter hvert en egen tilsynssak. Den ble stilt i bero da styret slo stiftelsen konkurs i januar.

Kunnskapsdepartementets vedtak innebærer etter alle solemerker at Født Fri ikke kan gjenoppta driften og omgjøre konkursen. Dermed vil tilsynssaken avsluttes uten konklusjon.

Det betyr at Stiftelsestilsynet ikke vil konkludere om hvorvidt styrets forvaltning av stiftelsen har vært i samsvar med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter