Nyheter

Konvertitt sultestreiker på Trandum – frykter å bli returnert til Iran

PROTEST: Konvertitten kan bli returnert når som helst, og presten hans frykter han blir drept i Iran. – UNE risikerer å krenke menneskerettighetene, hevder advokaten.

– Jeg har gått ned 22 kilo i vekt, og er veldig dårlig. Jeg besvimer og faller ofte, forteller Mehdireza Kabiriasl til Vårt Land.

Han har sultestreiket siden 28. mai. I ti dager har han heller ikke drukket. Han er redd for å bli returnert til Iran, og sitter nå på Trandum utlendingsinternat.

Politisk aktivist og aktiv konvertitt

Kabririasl søkte asyl i Norge i 2016. Han begrunnet søknaden med at han var medlem av revolusjonsgarden i Iran, og at han at han hadde forlatt landet ulovlig for å lete etter sin bror som tidligere hadde flyktet til Europa.

I Iran fryktet han å bli dømt for desertering, og å bli fengslet og torturert. Dette kommer fram av Oslo tingretts siste dom i saken hans.

Kabririasl forlot Iran også fordi han ikke ville være med på å undertrykke befolkningen, forteller Jan Bygstad. Han er prest i DELK Bergen (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), som har vært Kabiriasls menighet i Norge. I Bergen har Kabririasl deltatt i en demonstrasjon mot det iranske regimet.

Etter flere omplasseringer i Norge ble Kabiriasl i 2018 flyttet til Ytre Arna asylmottak. Der ble han kjent med andre iranere som tilhørte Jan Bygstads menighet, og der fulgte han dåpsundervisning i noen måneder. I 2019 ble Kabiriasl døpt.

Pågrepet i rettssalen

Da søknaden hans om asyl ble avslått av Utlendingsnemnda (UNE), anket Kabiriasl. I slutten av mai behandlet Oslo tingrett saken. Før dommen var avsagt, ble han pågrepet i rettssalen, og internert på Trandum. Dette er helt uvanlig, ifølge Arild Humlen:

– Det var et veldig forstyrrende moment.

Adv. Arild  Humlen,

Han mener at politiets begrunnelse for å pågripe ham – «faren for unndragelse» – er svært overdrevet. Advokaten er bestemt på at iraneren ikke har prøvd å gå i skjul. Han har tidligere oppgitt adressen sin, og da han kom til Oslo for rettssaken, oppga han også hvor han skulle bo.

Advokaten: Risikerer fengsel for å misjonere

Den 22. juni mottok Humlen UNEs avgjørelse om å ikke utsette Kabiriasls utsendelse.

– Overraskende og veldig, veldig bekymringsfullt, er advokat Humlens bedømmelse av avgjørelsen.

Avslaget kom til tross for at Oslo tingrett bedømte ny dokumentasjon som ble lagt fram for å kaste ny lys over konverteringen, utdyper han. Dokumentasjonen viser at Kabiriasl har vært aktivt misjonerende overfor andre iranere i Norge siden 2018.

Oslo tingrett betvilte likevel at Kabiriasl ville drive aktiv misjonering i Iran. Dommen gir UNE medhold.

Ifølge dommen har Kabiriasl også dokumentert at han har drevet misjon overfor familien i Iran via sosiale medier. Humlen understreker at misjonering i Iran er strengt forbudt, og kan straffes med opptil 15 år fengsel.

Mehdireza Kabiriasls misjonerende virksomhet har tidligere blitt omtalt av Dagbladet og Utrop.

Advokaten konkluderer med at det venter tortur og fengsling hvis iraneren blir returnert. Det samme skjedde med en iransk kvinne som ble returnert fra Norge, forteller han. Det er bred enighet om at mishandling er hovedregelen i iranske fengsler, understreker Humlen.

Norske myndigheter er forpliktet til å vurdere saken før en eventuell retur, hevder advokaten. Hvis ikke risikerer man at en persons menneskerettigheter blir krenket.

Ikke tilstrekkelig for å frykte forfølgelse

Oslo tingrett oppsummerer at Kabiriasl i asylsøknaden fryktet forfølgelse i Iran: som følge av militærtjenesten, ulovlig utreise, konvertering til kristendom og politisk aktivitet.

Tingretten er enig med UNE at iraneren ikke kunne dokumenterte militærtjenesten, og at hans konvertering og politisk aktivitet ikke er tilstrekkelig for å frykte forfølgelse. Begge betviler hans troverdighet.

Jan Bygstad, formann, For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Frykter for livet

Prest Jan Bygstad er ikke i tvil om at Kabiriasl er en troende kristen.

– Han sier at han stoler på Jesus, og har lagt sin sak i Herrens hender, forteller presten.

Bygstad understreker at når han bevitner en konvertering i retten, er det ut fra kjennskapen til den enkeltes personlige tro. Hans erfaring er at konvertitter ikke blir trodd av myndighetene.

– Vi har fullstendig mistet tilliten til norske myndigheter angående konvertitters rettssikkerhet.

Interneres videre

24. juni ble det vedtatt at Kabiriasl interneres i ytterlige fire uker på Tandrum. Vedtaket ble anket på stedet.

Advokaten arbeider med å anke saken til lagmannsretten. Han peker på at lagmannsretten vanligvis gir asyl til personer som har drevet utadrettet kristen virksomhet.


Journalist Joanna Martina Bauer har tidligere vært med i DELK Bergen, men har fra 2018 ikke vært medlem i menigheten.

Joanna Martina Bauer

Joanna Bauer har vært tilknyttet Vårt Land som journalist i nyhetsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter