Nyheter

Nå skal alle asyl-konvertitter få møte i nemnd: – Dette har vi ventet på, sier Noas

ASYL: Asylsøkere som skifter tro skal få møte i full nemnd, med vitner fra menigheten. – Med på å styrke folks tillit til systemet og landet, sier barne- og familieministeren.

– Dette er et svært viktig gjennomslag for KrF i regjeringsplattformen, slik at vi kan fatte flere riktige vedtak i saker vedrørende konvertitter. Jeg er veldig glad for at det nå skjer en endring, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Bedre rettssikkerhet, sier Ropstad

I morgen, tirsdag 22. juni, kommer Justis- og beredskapsdepartementet med nye forskrifter som utvider retten for konvertitter til å kunne møte fysisk i nemnd i Utlendingsnemnda (Une) – med vitner.

Dette vil gi bedre rettssikkerhet for asylsøkere som har blitt kristne i Norge, mener Ropstad:

– Det er viktig at konvertitter nå vil kunne møte fysisk i nemnd, og at de kan ha med seg vitner. Dette kan for eksempel være en prest som har fulgt personen i vandringen inn i sin nye tro, som vil kunne belyse saken deres bedre. Nå som alle konvertittsaker skal behandles i full nemnd vil det føre til flere riktige vedtak.

---

Konvertitter i nemnd

  • Justis- og beredskapsdepartementet vedtar nye forskrifter som utvider retten til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter.
  • Forskriften følger opp punktet fra Granavolden-plattformen om å styrke retten til nemndmøtebehandling i saker som gjelder troverdigheten ved en konvertering.
  • De nye forskriftene innebærer at det skal gis rett til nemndmøtebehanding i asylsaker hvor det skal vurderes om asylsøkeren er troverdig om sitt skifte av religion.
  • Det vil også bli lettere å ha med seg vitner i denne typen saker enn det har vært tidligere.

---

Styrker tilliten til myndighetene

Tidligere har det vært svært begrenset hvem som har kunnet møte i nemnd, og dette har ført at mange ikke har fått behandlingen de har rett på, mener Ropstad.

– Dette er saker som handler om en indre religiøs overbevisning, og da er det naturlig nok et større behov enn i andre saker at man lytter til personene det angår, men også å lytte til menighetsmiljøet rundt for at UNE skal kunne fatte riktig beslutning, sier Ropstad.

Han håper dette vil gi økt tillit til myndighetene:

– Denne saken har flere kjempet for i lang tid, og at vi nå har fått gjennomslag for dette er med på å styrke folks tillit til systemet og landet.

Noas: Viktig vedtak

– Dette vedtaket har vi ventet lenge på, og er svært positive til, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

Portrett av organisasjonsledere

Han forteller at det er langt mer sannsynlig at vedtak blir riktigere når konvertitten selv kan møte i nemnd, enn om det er nemndleder som alene skal fatte vedtaket på grunnlag av tidligere søknader.

– Dette er et viktig og riktig vedtak, og at man vil kunne ha med et vitne fra menigheten vil være en styrke for rettssikkerheten. På denne måten vil man unngå at noen blir sendt tilbake til hjemlandet der man enten må være taus om egen tro, eller risikerer å bli forfulgt, sier Jon Ole Martinsen.

– Barn i en sårbar situasjon

Regjeringen foreslår også at statsforvalteren skal føre tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere som bor på asylmottak:

– Det er viktig å få på plass en uavhengig instans som kan kontrollere om barna får et godt nok omsorgstilbud. Det er snakk om sammensatt gruppe barn som er i en svært sårbar situasjon. Mange av dem har vært på flukt og opplevd svært vanskelige ting, sier Ropstad.

Dette vil gjelde enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år. De som er under 15 år får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige i regi av barnevernet.

I 2020 var det totalt 89 enslige mindreårige som søkte asyl i Norge, hvorav 29 kom fra Afghanistan og 38 kom fra Syria.

KrF foreslo i 2016

Tidligere har både Venstre og KrF tatt til orde for at ansvaret for alle mindreårige asylsøkere skal ligge hos barnevernet, men de har de ikke fått gjennomslag for.

Forslaget stammer egentlig fra 2016 da KrF fikk med seg Stortinget, og ba da om et styrket og uavhengig tilsyn med mottak for enslige mindreårige. Etter 2,5 år i regjering får de det nå gjennom.

Noas gir også full tilslutning til et slikt tilsyn:

– Det er veldig bra at det ikke er samme etat som fører tilsyn med seg selv, men heller statsforvalteren som er et uavhengig organ. Det er svært uheldig at de som utøver omsorgen også er de som fører tilsyn med den, slik det er nå, sier Jon Ole Martinsen.
Les mer om mer disse temaene:

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter