Nyheter

Lillehammers politikere: Flertall for ny E6 gjennom verneområde

LÅGENDELTAET: Da kommunestyret torsdag behandlet ny E6, stemte 19 for forslaget om å vente med å sende reguleringsplan for ny motorvei ut på høring. Det fikk dermed ikke flertall.

Vedtaket betyr at Lillehammer kommune sender ut på høring reguleringsplanen fra Nye Veier for ny E6-trasé forbi Lillehammer. Høringsfristen blir 5. september. Det forteller lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

Ville ha med begge løsninger

Torbjørn Dahl, leder for Lågendeltaets venner og medlem av Miljøpartiet De Grønne, sier til Vårt Land at han er glad for at de fikk mobilisert.

– At vi ikke ønsket å legge saken ut på høring, ble på mange måter fordreid. Høring er en lovfestet plikt i sånne saker. Vi ønsket en utsettelse av saken for å få med nullalternativet. Det ble fordreid i debatten, dessverre, sier Dahl.

Han spør hva kommunen vil gjøre hvis det ikke blir gitt dispensasjon til å bygge i naturreservatet Lågendeltaet.

– Da står man der uten alternativer. Det savner jeg at blir debattert, sier Dahl.

Torbjørn Dahl, leder for Lågendeltaets venner. Elvedeltaet ved innløpet til Gudbrandsdalslågen ble vernet i 1990. Nå som firefelts E6 med 110-fart planlegges rett gjennom naturreservatet, frykter lokalpolitikere at området likevel har null rettsvern.

Han understreker at saken ikke er avgjort. Lågendeltaets venner vil klage hvis det skulle bli gitt en dispensasjon, og sannsynligvis saksøke staten for brudd på vernebestemmelsene.

Nylig var Naturvernforbundet regionalt og nasjonalt på besøk i Lågendeltaet, og gjorde det ifølge Dahl klart at de står hundre prosent bak Lågendeltaets venner.

– Det gjør at dette i høyeste grad er en nasjonal sak, sier han.

Planutvalget ønsket nullalternativ

I kommunestyret på Lillehammer ønsker partiene MDG, Sp, SV og Rødt ikke at det skal bygges ny firefelts motorvei gjennom naturreservatet Lågendeltaet. De foreslo i planutvalget at Lillehammer kommune skal be Nye Veier utarbeide et revidert forslag til reguleringsplan basert på det de kaller «nullalternativet».

Det vil si å beholde dagens vei på østsida av byen og gjøre den til en to- og trefelts vei med mulighet for fartsgrense på mellom 70 og 90 i noen kilometer forbi Lillehammer. I planutvalget har de fire flertall.

I kommunestyret fikk forslaget 19 stemmer. Det måtte ha 24 for å få flertall.

Nye Veiers plan for ny E6 forbi Lillehammer

Lang debatt

Lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD) rapporterte torsdag direkte fra kommunestyret og behandlingen av spørsmålet om ny E6.

Varaordfører Terje Rønning (V) sa at han ikke vil støtte forslaget fra MDG, SV, Rødt og Sp.

Han viste til at det var viktig å verne beboerne for støy, og naturreservatet i best mulig grad. Partiet ønsker å ha en hånd på rattet i prosessen.

Høyres Morten Aune sa at han stilte seg undrende til at deler av kommunestyret ikke ønsker at reguleringsplanen for ny E6 blir lagt ut på høring, for å stanse utbyggingen av ny veitrasé. Han understreket at E6-prosjektet er vedtatt av Stortinget og er viktig for utviklingen av regionen.

– Politisk kamp

Øyvin Aamodt fra Rødt ba usikre Ap-representanter tenke seg godt om i løpet av sommeren og høringsperioden.

– Dette er en politisk kamp hvor naturødeleggelse står mot naturbeskyttelse, sa han, ifølge GD.

Ordfører Ingunn Trosmoen (Ap) advarte mot å avvise reguleringsplanen.

– Staten kan ta over prosessen hvis vi ikke kan lande dette selv, sa Trosholmen ifølge GD.

Lågendeltaets venner

– Vanskelig sak

SV gruppeleder Mizanur Rahaman sa i møtet at saken trolig er den vanskeligste og mest omfattende som kommunen har hatt, og at SV er imot firefelts motorvei. Rahaman sa at det nå ikke lenger er snakk om firefelts motorvei helt til Otta, og at den brede veien vil ta slutt like etter Lillehammer.

– Hvis vi kan stoppe motorveien, vil våre stemmer gå den veien. Vi støtter innstillingen fra planutvalget, sa han.

Ole E. Skrautvol (Sp) sa i møtet at partiet vil ha vei, men ikke synes veien er nødt til å være så flott som Nye Veier legger opp til.

– Det hjelper ikke å ha supervei enkelte steder, men at vi skal kjøre på kjerreveier etter å ha kjørt av motorveien. Jeg ønsker en mer nøktern vei, sa han.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter