Nyheter

EUs grensepoliti saksøkes for å presse flyktninger på havet

MIGRANTER: Offiserer i grensekontroll-styrken Frontex anklages for å sende asylsøkere vekk fra en gresk øy før de har har søkt asyl.

Tre flyktningsorganisasjoner har saksøkt EU-byrået Frontex for å ha presset flyktninger vekk fra Lesbos i Hellas.

– Vi så videoer som viser de verste forbrytelsene menneskeheten har opplevd. Vi så direktøren for Frontex, Leggeri, da han fortalte EU-parlamentet og kommisjonen at det vi ser i disse videoene, faktisk ikke skjer. Men 10.000 ofre viser at disse forbrytelsene begås daglig på EU-territorium av et EU-byrå, hevder advokatene Omer Shatz og Iftach Cohen i en pressemelding som ble offentliggjort tirsdag.

Frontex er et EU-organ som samordner medlemslandenes kontroll og overvåkning av EUs yttergrenser. Norsk personell deltar i opplæring som drives av Frontex, og Norge er med på å finansiere byrået.

Sammen med Progress Lawyers Network og Greek Helsinki Monitor har Front-LEX, en frivillig-organisasjon i Amsterdam, saksøkt Frontex i Den europeiske unions domstol. Domstolen er EUs dømmende makt innen fellesskapsrettens rettsområde.

Hevder at asylsøkerne ble utvist under Frontex-tilsyn

Saken ved EU-domstolen ble anlagt på vegne av to asylsøkere, en mindreårig og en kvinne. Mens de søkte asyl på EU-jord – Lesbos I Hellas – ble de angrepet, ranet, bortført, arrestert, og til slutt forlatt på flåter uten hjelp til navigering, uten mat og vann. Saksøkerne var ofre også for andre såkalte «push-back»-operasjoner mens de forsøkte å søke beskyttelse i EU, hevder organisasjonene.

«Push-backs» er uttrykket som brukes når flyktninger og migranter blir tvunget tilbake over en grense uten at de gis anledning til å søke asyl. Da brytes forbudet mot kollektive utvisninger, fastsatt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

NORSK PATRULJE: Bildet er fra mars 2016. To barn forbereder seg på å gå av land med andre 53 migranter og flyktninger fra et norsk Frontex patruljefartøy etter at de ble reddet nær vannet av den greske øya Lesbos.

– Frontex har ment helt siden oppstarten at ansvaret for eventuelle menneskerettighetsbrudd ligger hos medlemsstatene. De insisterer på at de er et rent koordineringsorgan som kun bistår medlemsstatene, sier Trym Nohr Fjørtoft til Vårt Land, som jobber for ARENA Senter ved europaforskning på Universitetet i Oslo.

Han har skrevet flere artikler om Frontex over mange år.

Nohr Fjørtoft mener at denne argumentasjonen blir problematisk når Frontex får mer ressurser hvert år. Ifølge ham får de det største beløpet i EU-budsjettet blant EU-byråene. Han vil ikke si noe om hvilket utfall saken vil få, men peker på at det i lengre tid har blitt argumentert for sterkere kontrollmekanismer for å stille Frontex til ansvar.

Flere aviser har dokumentert at Frontex er involvert i «push-backs», men lederen i Frontex avviser anklagene.

Trym Nohr Fjørtoft
Doctoral Research Fellow

Ble beskyldt flere ganger

Det har vist seg at Frontex i begrenset grad kan operere uavhengig av vertslandet de samarbeider med i hver enkelt operasjon.

Særlig den greske kystvakten er flere ganger blitt beskyldt for å presse båter med migranter ut av gresk farvann, uten at passasjerer som ønsket det, fikk mulighet til å søke asyl – et prinsipp Frontex er forpliktet til å etterleve.

In this photo taken on Monday, Oct. 5, 2015 a woman walks by the entrance to the European Court of Justice in Luxembourg. The European Union's top court ruled Monday, Dec. 10, 2018, that Britain can change its mind over Brexit, boosting the hopes of people who want to stay in the EU that the process can be reversed. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

– Norsk politi er ikke involvert

– Norsk politi har ikke deltatt i noen av de sjøoperasjonene som er berørt av påstandene, sier Ellen Louise Ahnfeldt til Morgenbladet.

Politidirektoratet sitter i styret for Frontex på vegne av Norge. Styret har i flere møter drøftet om Frontex har brutt EUs regelverk, ifølge Ahnfeldt.

---

Frontex

  • EUs grensekontrollstyrke skal sørge for at alle land følger samme praksis når de håndhever reglene for personer og varer som krysser grensen mellom et EU-land og et ikke-EU-land.
  • Frontex er virksom i alle EU-land, også Storbritannia og Irland som ikke er med i Schengenavtalen.
  • Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er assosierte deltakere i Frontex.
  • Frontex har mellom 600 og 800 ansatte.

Kilde: Store Norske Leksikon

---


Ismail Akkan

Ismail Burak Akkan

Ismail Burak Akkan er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter