Nyheter

Aps myrforslag vedtatt etter uenighet om det svekket eller styrket forbud

MYR-FORBUD: Torsdag varslet Sp og Frp at de støtter Aps forslag om å forsterke vernet av myr i jordlova. Sps Geir Pollestad antyder at det i praksis betyr at forbudet mot dyrking av myr ryker, men det gjør det ikke, ifølge Aps Terje Aasland.

Da Stortinget torsdag behandlet Sps forslag om å fjerne forbudet mot nydyrking av myr, sa Geir Pollestad (Sp) at selv om han har vært kritisk til deler av Aps nye forslag i saken, vil Sp subsidiært støtte forslaget fra Ap.

På grunn av ordlyden i det nye lovforslaget, mener Pollestad at forbudet mot nydyrking av myr i praksis forsvinner.

Terje Aasland, Aps næringspolitiske talsperson, sier til Vårt Land at han synes det ble mange billige retoriske poenger i debatten torsdag, men at det ikke skal være noen tvil om at Aps forslag skal stramme inn dagens praksis.

Aps forslag vedtatt

Fredag ettermiddag voterte Stortinget i saken, og det var Aps som forslag ble vedtatt.

Innstrammingen skjer på fire måter:

  • I dag står forbudet mot å dyrke myr i en forskrift. Aasland understreker at det dermed ikke er noe lovfestet forbud mot nydyrking av myr i dag, og dermed kan forbudet lett fjernes av en ny regjering. Med Aps forslag skal myr få et lovbeskyttet vern.
  • Vernet skal gjelde ikke bare nydyrking, men også nedbygging av myr til andre formål enn landbruk, som veier, kjøpesentre med mer.
  • I praksis blir dagens forbud i forskriften stående. Dette har jurister i departementet ifølge Aasland bekreftet. Landbruksministeren har også svart til næringskomiteen at Aps lovformulering må bety at den i praksis innebærer et forbud mot å nydyrke myr.
  • Ap vil at dagens adgang til å gi dispensasjon fra forbudet skal strammes inn ved at kommunene bare kan gi dispensasjon gjennom å vedta en helhetlig plan som tar hensyn til natur og klima. Disse planene skal statsforvalteren i hvert fylke holde et øye med, slik at det ikke bare er opp til kommunene å vedta planer som igjen åpner for dispensasjoner fra forbudet.

– Klima- og naturhensyn må være ivaretatt i disse planene. Hvis en kommune bryter det, har statsforvalteren full anledning til å gripe inn og påklage det kommuen gjør, sier Aasland.

Bollestad synes Frp og Sps støtte er underlig

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sa i sitt innlegg i debatten torsdag at dagens regelverk skal bidra til å redusere klimautslipp fra jordbruket på grunn av nydyrking av myr. Det jobbes med hvordan få ned utslipp fra nedbygging av myr innen samferdsel, boligbygging og parkeringsplasser, men at dette sorterer under andre sektorlover enn jordloven.

– Mener Ap at en skal stramme inn det som ligger i dagens regelverk? Hvis ja, forundrer det meg at Sp og Frp går inn for noe som er strengere? sa landbruks- og matministeren i et spørsmål til Terje Aasland om Aps forslag.

– Ap er veldig tydelig på at vi må ta bedre vare på myra som grunnlag for framtida vår, og den kvaliteten som myra har. Dette står ettertrykkelig i merknaden vår, svarte Aasland.

Han syntes det var rart at statsråden tolket innholdet i forslaget ut fra hvilke partier som støttet det.

– Aps forslag åpner mer enn dagens forbud

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sa i debatten at han oppfatter Aps forslag som en vesentlig åpning sammenlignet med dagens forbud. SV fremmet et eget forslag om å be regjeringen utrede et forbud mot også nedbygging av myr til andre formål enn landbruk.

Aps Åsmund Aukrust svarte at Ap foreslår et sterkere vern for myr. Aukrust understreket at verden har gått videre i tiden etter at Stortinget behandlet saken sist i 2019.

– Vi vet mye mer nå om naturens sårbarhet og hvor viktig myra er. Vi synes dette ikke er godt nok som forskrift. Vi vil ha det inn i loven. Det er ikke å tåkelegge debatten. Det er å gjøre dette klarere. Vi vil ikke ha fritt fram for unntak, sa Aukrust.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist på nyhetsavdelingen i Vårt Land og jobber særlig med klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter