Nyheter

Snur: Ap vil skjerpe forbudet mot å dyrke myr

MYR: Ap har fått mye kritikk for at partiet ville stemmer for Sps forslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. Nå vil Ap foreslå et lovfestet vern av myr. Terje Aasland (Ap) mener dagens forbud uthules av dispensasjoner.

Terje Aasland understreker at Ap i tråd med sitt nye partiprogram mener det er viktig å styrke naturbaserte løsninger på klimakrisen.

De siste dagene har Ap fått sterke oppfordringer fra flere hold om å snu, og innspill om at det fortsatt dyr myr også etter at forbudet ble satt i verk i fjor sommer, fordi kommunene gir dispensasjoner fra forbudet.

– Å få helhetlige planer og ansvarliggjøre kommunene, er viktig for oss. Det vi gjør i lovteksten vi nå foreslår, sier Aasland, som er næringspolitisk talsperson for Ap.

Han sa under en debatt i NRKs Dagsnytt 18 tirsdag at Ap likevel ikke kommer til å støtte Sps forslag om å oppheve forbudet mot å bygge myr, slik han varslet i forrige uke.

Evnen til å produsere mat

Når Stortinget tirsdag 18. mai behandler forslaget fra Sp, vil Ap vil foreslå en ny ordlyd i paragraf 11 i jordloven, for å lovfeste en mer restriktiv linje for nydyrking og nedbygging av myr:

«Søknad om nydyrking og/eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap ivaretas gjennom ein helhetlig plan godkjend av den enkelte kommune».

Tanken bak det nye forslaget er todelt:

  • Å sikre grunnlaget for et landbruk over hele landet, og stimulere til økt bruk av norske ressurser i matproduksjonen.
  • Å bevare og forbedre naturlige karbonfangere og karbonlagre i myrer og våtmarker, «våre aller mest effektive karbonlagre som også er svært natur og biologisk mangfold».

– For meg er det viktig at vi når vi planlegger utviklingen av samfunnet klarer å ivareta natur, biologisk mangfold og samtidig vår evne til å produsere mat - og klimaet. Jeg tror at kommende generasjoner vil dømme oss på de tingene, sier Aasland.

Kritisk til Aps forslag

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, vil foreslå et forbud mot bygging i myr. Han håper å få Ap med på det.

– Jeg forstår de som mener at det er urettferdig at bonden skal være den eneste som skal ta vare på myra, mens store kjøpesentre og parkeringsplasser lett kan bygges på myr. Da er svaret å innføre et forbud mot nedbygging av myr, sier Haltbrekken.

Han synes det er «enda godt» at Ap ikke vil støtte Sps forslag om å oppheve forbudet, men er kritisk til Aps nye forslag.

– Jeg mener at Ap roter i myra her. Ap prøver seg med at dette skal gi myra en bedre beskyttelse enn det vi fikk gjennomslag for i fjor, men de åpner jo her for at det skal kunne nydyrkes. Det er ganske tydelig at dette vil være en svekkelse av dagens lovverk.

– Aasland mener at dispensasjoner i praksis uthuler forbudet?

– Da må man skjerpe inn og sørge for at det ikke blir gitt så mange dispensasjoner, sier Haltbrekken.

---

Myr-forbud

  • Tirsdag 18. mai behandler Stortinget forslaget fra Sp om å oppheve forbudet mot myr.
  • For to år siden åpnet Stortinget for et forbud forbudet mot nydyrking av myr ved å gjøre noen endringer i jordlova.
  • Torsdag sa Terje Aasland at Ap kommer til å støtte Sps forslag, og det lå det an at Sp kunne få gjennomslag.
  • Ap sier i sitt nye partiprogram at partiet vil: «Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet bevare og forbedre naturlige karbonlagre som myrer og våtmarker, øke karbonlagringen i matjorda».

---

Sabima: – En positiv vending

Generalsekretær i naturmangfoldsorganisasjonen Sabima, Christian Steel, deltok i Dagsnytt 18 debatten om myr sammen med Aasland.

– Dette er en positiv vending. Jeg er fornøyd med at Ap er tydelige på at vi må ta mye bedre vare på myr. Fra å være sint og sjokkert er jeg nå godt fornøyd. Nå har Ap sagt tydelig at de ikke vil støtte forslaget fra Sp, men at de vil mer enn dagens forbud og tydeliggjøre hvordan unntaksbestemmelsen skal håndteres. Det er bra, sier Steel.

Han er usikker på om den nye lovformuleringen passer inn i jordloven, siden den handler om jord til landbruksformål. Kanskje må plan- og bygningsloven endres for å oppnå det Ap ønsker.

Steel synes også det er positivt at Aasland i NRK-debatten sa at han mener at kommunene har for mye makt til å gi dispensasjoner. Statsforvalterne kan i dag bare omgjøre en dispensasjon hvis det blir klaget på den.

Steel er enig med Haltbrekken i at Ap gjerne kan bli mer tydelig på hva partiets forslag betyr i praksis, men han synes signalene er gode.

– Ap vil at det skal bli strengere, og den intensjonen er uansett viktig, sier Steel.

Ifølge signaler Steel har fått, er det gitt færre dispensasjoner enn før til å dyrke i myr etter at forbudet kom.

– Avgjørende at Norge beskytter myrene

Kim Gabrielli, administrerende direktør i FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge, mener også at forbudet mot dyrking i myr bør utvides til å gjelde bygging.

Han viser til at verdens våtmarker og myrer forsvinner tre ganger raskere enn skogen, ifølge FNs rapport Global Wetland Outlook 2018. Ifølge FNs naturpanel er over 85 prosent av verdens våtmarker borte.

– Derfor er det ekstra avgjørende at norske myndigheter fortsetter å beskytte myrene våre, som lagrer karbon tilsvarende Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år, sier Gabrielli.

Gabrielli viser til at myrarealet i Norge over de siste 80 årene ifølge er redusert med en tredel på grunn av grøfting, oppdyrking, skogplanting, torvuttak og utbygging.

– Vi merker oss at regjeringen i revidert statsbudsjett øker bevilgningene til restaurering av myr og våtmark. Det er positivt, men vi tenker at ambisjonene kunne vært større også hos regjeringen, sier han.Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter