Nyheter

KrF-Lunde: – Ny abortlov kan ikke bli til ved hestehandel

LANDSMØTE: KrF vil ikke stramme inn abortloven uten bredt flertall, varsler programkomitéleder Erik Lunde. Han avviser at KrF angrep loven da de valgte Solberg-regjeringen.

– En ny abortlov kan ikke bli til i en hestehandel mellom partier. Det må ligge til grunn et bredt flertall i folket, sier KrFs Erik Lunde.

Han har ledet arbeidet med KrFs nye partiprogram, som landsmøtet skal debattere og stemme over i helgen.

Nå varsler han en forsonlig tone fra KrF om abortloven. Det gjør også utkastet progamkomiteen har ført i pennen:

«Bred tilslutning» må til for at KrF skal være med på å erstatte abortloven med loven de egentlig ønsker seg. Det er en lov som «styrker rettsvernet for det ufødte liv», ifølge Lunde.

– Men vi er veldig langt unna et slikt flertall nå. Vi vil prioritere det som er mulig, nemlig tiltak som reduserer antall aborter. Det målet er det bred enighet om, sier han.

Abort kan bli brennbart i valgkamptema

Torsdag begynte KrFs landsmøte, som sparker i gang partiets valgkamp. Det skjer mens temperaturen har steget i debatten om abortloven.

Denne våren har fem partier vedtatt at de vil fjerne abortnemnder og utvide kvinners rett til selvbestemt abort. Fire av dem er partier i den rødgrønne blokken, som ligger an til å vinne høstens valg. Abortloven seiler opp som et valgkamptema med sprengstoff i.

I KrFs programarbeid har det derimot vært viktig å bidra til en ny og bedre tone i abortdebatten, ifølge Erik Lunde.

– Vi prøver å si noe om våre primærstandpunkt. Samtidig vil vi være pragmatiske og si tydelig at det ikke skal stå i veien for samarbeid og dialog, sier han om KrFs programutkast.

---

Ny abortformulering

 • «Arbeide for å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretakelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte. Dette må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess».
 • Andreutkast til nytt KrF-program

---

Lunde vil ha innestemme, men hva vil Ropstad?

Lunde ønsker dialog om hvordan aborttallene kan senkes og utelukker ingen andre partier fra den. KrFs utkast har flere forslag.

– Jeg ønsker så inderlig at vi kan ta debatten med innestemme, sier han.

Etter rekken av vedtak i vår om å liberalisere abortloven vil derimot flere i KrF at partiet skal heve stemmen - gjerne kraftfullt.

Nå er «alles» blikk rettet mot Kjell Ingolf Ropstad. Hvilken vei vil han velge? Onsdag kveld varslet KrF-lederen overfor Vårt Land at hans prioritet i valgkampen vil være å hegne om dagens lov, der fosteret har et gradvis økende rettsvern.

– Utgangspunktet mitt vil være viktigheten av at dagens lovverk gradvis øker vernet for ufødt liv i svangerskapet. Dette må gjøres på en saklig måte. Men det vil være oppsiktsvekkende om KrF ikke løfter stemmen i debatten, sa Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statsminister Erna Solberg (H) møttes i studio hos NRK kvelden 2. november 2018, rett etter at KrFs skjebnelandsmøte valgte å søke regjeringsmakt til høyre.

Avviser at KrF angrep abortlov

På vårens rødgrønne landsmøter har profiler vist til at KrF brøt borgfreden om abortloven. De mener at Høyre og KrF angrep loven da de trakk den inn i spillet om KrFs veivalg høsten 2018.

Erik Lunde avviser derimot at KrF har angrepet abortloven. For paragrafen Erna Solberg (H) åpnet for å forhandle om, og den «historiske muligheten» Kjell Ingolf Ropstad kjempet for, berører ikke kriteriene i loven om kvinnen og hennes livssituasjon, mener han.

– Fjerning av abortlovens paragraf 2c handler om å ta bort en formulering som bare handler om egenskaper ved fosteret, og som oppleves som diskrimerende. Derfor handler det ikkje en reell innskrenking av kvinnens rettigheter, sier Lunde.

Å fjerne paragraf 2c sto i regjeringsavtalen til Bondevik II-regjeringen allerede i 2001, påpeker han.

Også forbudet mot selvbestemt tvillingabort, som KrF fikk gjennomslag for i regjering i 2019, har provosert på venstresiden og i kvinnebevegelsen.

---

Abortloven §2C

 • Åpner for svangerskapsavbrudd etter uke 12 «når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».
 • Kilde: Lovdata

---

Slutt på KrF-tradisjon?

KrFs nye partiprogram er vesentlig kortere – også om abort. Blant punkter som har forsvunnet ut fra dagens program er:

 • «KrF vil endre loven slik at abort etter uke 18 ikke kan utføres med mindre det er overhengende fare for mors liv eller helse eller fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv».
 • «KrF vil at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse til naturlig død og at dette prinsippet skal nedfelles i Grunnloven».

KrF har tradisjon for å foreslå grunnlovsfesting av at retten til liv skal gjelde «fra unnfangelse til naturlig død». Det er uklart om den nye ordlyden vil betyr slutt på denne. I det nye programmet heter det at «retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter, og er nedfelt i Grunnloven».

KrF vil imidlertid fortsatt «arbeide for å fjerne den diskriminerende lovbestemmelsen som gjør egenskaper ved fosteret til selvstendig grunnlag for senabort», altså abortlovens paragraf 2c.

Oslo 20201125. 
Programkomiteens leder Erik Lunde (t.h) , og medlem i programkomiteen og nestleder i partiet Ingelin Noresjø lanserer nytt partiprogram for KrF.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Lunde: Bevisst ulne om ny lov

Presis hva KrF ønsker å erstatte dagens abortloven med hvis det skulle bli mulig en dag, forblir uklart i det nye programutkastet. Det er bevisst, forklarer Lunde.

– Vi forsøker å klargjøre hva vi vil, men sier ikke akkurat hva slags lov vi vil ha. Vi har respekt for kompleksiteten i dette og ville ikke designe en lov i programkomiteen, sier han.

Hva KrF egentlig vil erstatte dagens abortlov med, har vakt internt debatt ved flere tidligere korsveier. Det er ulike syn på saken både blant KrFs tillitsvalgte og velgere.

Kjell Ingolf Ropstad gir ikke et klart svar på om det nye programmet går inn for å utfordre grensen for selvbestemt abort ved uke 12 i dagens lov. Ei heller om KrF nå i praksis freder dagens lov i fire år.

– Nei. KrF står for et annet alternativ. Det står fast. Men parallelt jobbe vi med å redusere antall aborter og å hindre en radikal endring av loven, sier han.

---

Landsmøte i KrF

 • Årets KrF-landsmøte avvikles digitalt med base på Hotel Bristol i Oslo. Det starter torsdag formiddag og avsluttes lørdag kveld. Om ikke alle vedtak faller på plass, kan det fortsette søndag.
 • Landsmøtet starter med åpningstale fra partileder Kjell Ingolf Ropstad. Den etterfølges av politisk debatt.Fredag er familiepolitikk en av hovedsakene. Også programpunkter om atomvåpen og flyktninger avgjøres da.
 • Lørdag drøftes oljepolitikk og eldreomsorg. Denne dagen er det også valg til sentralstyre. Dagens ledertrio er foreslått gjenvalgt.
 • Underveis skal det også vedtas politiske uttalelser.

---

Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter