Nyheter

Vest-Afrika trues av sultkrise

NØD: Nesten 20 millioner mennesker trues av sult i Vest-Afrika og Sahel-regionen som følge av konflikter og koronapandemien.

[object Object]

Situasjonen kan utvikle seg til krise til sommeren i regionen, der 27 millioner mennesker kan komme til å trenge akutt mathjelp. Det er ett av ti mennesker i 14 land.

Bare i Nigeria kan 12,8 millioner mennesker stå foran en matvarekrise eller noe som er enda verre, ifølge Food Crisis Prevention Network, som omfatter regjeringer, frivillige organisasjoner, kredittinstitusjoner og FN-organer.

Nigeria sliter med en rekke konflikter med jihadister i nordøst og væpnede gjenger i nordvest, i tillegg til landkonflikter i de sentrale delene av landet, separatister i sør og sjørøveri i Guineabukta.

Islamistisk krig

Grenseområdet mellom de tre landene Burkina Faso, Niger og Mali er også utsatt på grunn av islamistisk krig mot sivilbefolkningen i flere år.

I tillegg til konflikten har fordrivelsen av 5,6 millioner mennesker, svak økonomi og pandemien forverret tilgangen på matvarer i området, ifølge nettverket.

Nesten 3 millioner mennesker kan bli rammet av en matkrise i Burkina Faso i løpet av de kommende månedene. Det samme kan 1,8 millioner mennesker i Tsjad, like mange i Sierra Leone, 1,3 millioner i Mali og nesten 1 million i Liberia.

Det er maktpåliggende for oss å endre hvordan vi håndterer kriser

—  Ibrahim Mayaki

Humanitær hjelp ikke nok

Nettverket ble dannet for å analysere matvaresituasjonen i regionen og bistå myndighetene og giverne med å finne løsninger.

Men flere eksperter sier at humanitær hjelp ikke er det eneste svaret.

– Det er maktpåliggende for oss å endre hvordan vi håndterer kriser, sier Nigers tidligere statsminister Ibrahim Mayaki, i dag ærespresident i Sahel- og Vest-Afrika-klubben.

Han sier at det betyr at det er nødvendig å investere langsiktig for å ta fatt i årsakene til sulten og underernæringen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter