Nyheter

Regnskog på størrelse med Nederland forsvant i fjor

SKOGTALL: Under FN-møtene i Kunming og Glasgow blir regnskog tema. Å stoppe ulovlig hogst blir viktig, mener Anders Krogh i Regnskogfondet.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

I tropene ble skogdekket redusert på en overflate på 122.000 kvadratkilometer i fjor, ifølge nye tall fra Universitetet i Maryland. Av dette var 42.000 kvadratkilometer regnskog. Det tilsvarer et område på størrelse med Nederland.

Karbonutslippene fra tapet av regnskogarealene tilsvarer utslippene fra USAs bilpark ganger to: 570 millioner biler. Samtidig betyr det tap av arter og naturmangfold.

– Når det kommer til biologisk mangfold er den tropiske regnskogen helt uvurderlig. Det kan hende at så mye som 80 prosent av de mellom 5 til 100 millionene artene vi har på jorden, lever i regnskogen, sier Anders Krogh, spesialrådgiver for politikk i Regnskogfondet.

En tredel er intakt

Krogh laget nylig en rapport om status for den tropiske regnskogen basert på data fra 73 land fra basen Global Forest Watch.

Opprinnelig var jorden dekket av 14,6 millioner kvadratkilometer tropisk regnskog. I dag er 34 prosent helt borte, 30 prosent er skadet og bare 36 prosent står igjen som intakt regnskog, ifølge rapporten State of the Tropical Rainforest.

Krogh understreker at det viktigste er at den regnskogen som er intakt, må bli vernet. Den tredelen som er degradert, må det arbeides for å få tilbake til intakt tilstand.

– Det er viktig at gjenplanting av skog ikke må ta fokuset vekk fra vern av eksisterende skog, som noen har en tendens til. Colombia har satt seg et mål om å gjenplante skog, men har på samme tid ikke som mål å stanse all avskoging. Men å kompensere tap av gammel skog med å gjenplante skog er verken bra for klimaet eller biomangfoldet, sier Krogh.

Ulovlig hogst

Ifølge de nye tallene fra Universitetet i Maryland har avskogingstakten gått ned i både Indonesia og Malaysia. Men utviklingen går fortsatt feil vei med stor fart i det landet som huser Amazonas: Brasil.

Krogh understreker at mye av avskogingen skjer ulovlig. Han viser til at det viktigste grepet som den forrige presidenten, Lula, gjorde, var å sette inn nok ressurser til at landets lover ble håndhevet. I Lulas periode gikk avskogingen i Brasil ned med 75 prosent.

– Det viktig å se nyansene her. Noen ser for seg at det er fattigfolk som trenger å avskoge regnskog for å overleve. Ofte er det bildet ikke riktig. Det handler om store konglomerater som tjener massevis av penger på å tøye lovverket grovt, sier Krogh.

Inn i FN-avtaler

– Hva vil være viktig at de to FN-toppmøtene får til for regnskogens del?

– Regnskog må høyt opp på dagsorden, få et spesielt fokus og en helt spesiell plass i biomangfoldsavtalen. Ødeleggelse av regnskog står for rundt 10 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene. Derfor er regnskog viktig for å kunne oppnå Paris-målene. Landene som har tropisk regnskog har et særskilt ansvar siden de viktigste økosystemene finnes der. Men verdenssamfunnet er nødt til å hjelpe dem. Å trappe opp støtten til disse landene, må være et verdensanliggende, sier Krogh.

Krogh mener at det norske regnskoginitiativet bidro da Brasil reduserte avskogingen i perioden 2001-2011. Men han understreker at det ikke hjelper at verdenssamfunnet stiller med støtte så lenge landene selv ikke ønsker å stanse avskogingen.

– Bolzonaro har sagt rett ut at han ikke ønsker å redde Amazonas. De statlige institusjonene i Brasil som skal overvåke og stoppe avskogingen blir ribbet økonomisk, og presidenten har en retorikk som gjør at ulovlige aktører føler at de har en type fripass, sier Krogh.

Han mener at verdenssamfunnet må legge press på Brasil, og at Norge og Europa ikke må inngå noen ny handelsavtale med Brasil før landet viser vilje til å redde Amazonas.

FILE - In this Oct. 1, 2019 file photo, President Jair Bolsonaro attends a ceremony to launch an agro program at the Planalto presidential palace in Brasilia, Brazil. Alter do Chao, a sleepy Amazon town, has become the flashpoint for the growing hostility between Bolsonaro and environmental groups following the arrest of firefighters he says set rainforest fires. (AP Photo/Eraldo Peres, File)

Sørger for regn

I tillegg til å være av stor verdi for biologisk mangfold og karbonlagring, har forskning de siste tiårene ifølge Krogh vist at skogområder har betydning for at det kommer regn langt inn over land. Den sørger for at fuktigheten som fordamper fra verdenshavene når inn til for eksempel de store barskogene i Sibir.

– Jordbruket i Sør-Amerika er helt avhengig av Amazonas for å få det regnet de trenger. Det samme gjelder jordbruket i Kina, som er avhengig av barskogen i Sibir, sier Krogh.

---

Tap av tropisk regnskog

  • I løpet av 2020 ble 4,2 millioner hektar av jordoverflaten som hadde vært regnskog, avskoget. Det tilsvarer 42.000 kvadratkilometer.
  • Tropiske regnskoger er spesielt viktige for biodiversitet. Skogene tar også opp i seg store mengder karbon. Avskogingen av 4,2 millioner hektar regnskog gir et utslipp på 2,64 gigatonn CO2 og er like mye so 570 millioner biler slipper ut i løpet av et år. Det tilsvarer bilparken i USA ganger to.
  • Se kart og mer om de siste tallene hos Global Forest Watch.

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i debattavdelingen i Vårt Land og har et bredt kompetansefelt innen religion, klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter