Nyheter

Kommunene kan få 300 barnekoordinatorer

LIKEVERDSREFORMEN: Rett til barnekoordinator er fremmet i Stortinget, men de store grepene for funksjonshemmede er ennå ikke innført eller betalt for, viser ny stortingsmelding.

Oslo 20210319. 
Familieminister Kjell Ingolf Ropstad under presentasjonen av f stortingsmelding om ny nasjonal transportplan (NTP) .
Foto: Terje Pedersen / NTB
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter