Nyheter

Kommunene kan få 300 barnekoordinatorer

LIKEVERDSREFORMEN: Rett til barnekoordinator er fremmet i Stortinget, men de store grepene for funksjonshemmede er ennå ikke innført eller betalt for, viser ny stortingsmelding.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter