Nyheter

Kaller Weber «en lurendreier»

FOLKEDIPLOMATI: Norske Hendrik Weber lar seg bruke av Kreml til å «forlede» befolkningen i Øst-Ukraina, mener Helsingforskomiteens Ivar Dale.

– Weber er en lurendreier som forleder befolkningen i Donbass og Krim til å tro at han representerer det offisielle Norge og at man i Vesten er i ferd med å akseptere at Russland har tatt over Krim og Donbass sier Ivar Dale i Helsingforskomitéen.

Han er bosatt i Kiev og dekker området som tidligere var Sovjetunionen.

Hendrik Weber er kommunestyrerepresentant for Rødt i Alver kommune utenfor Bergen og var nylig delegat på partiets landsmøte. Han er også leder i den vesle organisasjonen Folkediplomati Norge – som oppgir at de skal jobbe for å skape en mer positiv opinion om den russiske okkupasjonen av Krim og separatistrepublikkene i Øst-Ukraina. Organisasjonen har rundt 65 medlemmer, ifølge Weber selv.

– Kan få inntrykk av «halvdiplomat»

– Folk som lever isolert fra nyhetsbildet, spesielt eldre, kan få inntrykk av at han en «halvdiplomat», og at han representerer det offisielle Norge, mener Dale.

Informasjonstilgangen til befolkningen i disse områdene er sterkt preget av statlige, russiske nyheter. Det er her Weber ifølge Dale ofte figurerer, gjerne i forbindelse med turer til områdene.

Dale forteller at Weber av russisk-styrte medier gjerne omtales som «deputat».

– Når «deputat» brukes, vil man på russisk tro at han er en fremtredende person i Norge, for eksempel at han representerer et stort eller viktig parti, eller sitter i regjeringen, sier Ivar Dale.

KRITISK: Ivar Dale mener Hendrik Weber bidrar til at befolkningen i Øst-Ukraina får et vridd bilde av virkeligheten.

Fortellinger om tortur

Dale viser til at det finnes en rekke vitnesbyrd om tortur i de separatist-okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Han trekker fram boken «I isolasjon» skrevet av journalisten Stanislav Asejev, som satt to år i fangenskap Donetsk.

Beskrivelsene Dale gjengir gjør seg ikke på trykk, men beskriver tortur av verst tenkelige sort.

– Ukentlig ser vi rapporter om grove brudd på menneskerettighetene i Donetsk, særlig mishandling av fanger. Det fremgår også av rapporter fra FNs observatører, sier han.

Han mener Weber lar seg bruke i et «kynisk og uærlig spill» mot lokalbefolkningen og til å legitimere det et brutalt regime i separatist-republikkene foretar seg.

– Norge skårer veldig høyt på menneskerettighetsindekser. Det har stor vekt i disse områdene hvis befolkningen får inntrykk av at dette er en halvoffisiell person fra Norge, sier Ivar Dale.

Weber svarer

Når Vårt Land presenterer Weber for Dales kritikk av sin rolle i Ukraina-konflikten, svarer han ikke på den, men argumenterer for at hans syn er det riktige.

– Det er ikke slik at befolkningen på Krim har vært imot å tilhøre Russland. Tvert imot stemte de i 2014 med overveldende flertall for å tilhøre Russland framfor Ukraina. Siden har den økonomiske utviklingen på Krim vært svært positiv, hevder Weber.

Han mener bildet er omtrent det samme i de ukrainske utbryterrepublikkene.

– Vestlige sanksjoner som er innført mot Krim og Øst-Ukraina strider mot folkeretten og rammer den vanlige befolkningen, noe Helsingforskomiteen burde ta på alvor, sier han.

---

Hendrik Weber

  • Hendrik Weber (44) er opprinnelig fra en by nær Köln i Tyskland. Er bosatt på Radøy i Alver kommune utenfor Bergen.
  • Registrerte i august 2017 organisasjonen Folkediplomati Norge sammen med kona Mette Rosenlund.
  • Har journalistutdannelse fra Tyskland. Eier firmaet Betongrehab Vest i Alver.
  • Er også forfatter. Blant flere bøker er «Vårt Krim», først utgitt i Tyskland. Den lanseres i Norge i april med tittelen «Hvem har rett på Krim».

---

Rødt: – Takket nei til møter

Ledelsen i Hendrik Webers moderparti, Rødt, har ikke anledning til å bli intervjuet om Webers rolle, men partileder Bjørnar Moxnes svarer skriftlig via en kommunikasjonsrådgiver.

«Rødt har hele veien vært tydelige på at vi fordømmer Russlands aggressive framferd på og annektering av Krim», skriver han.

Gardermoen 20210305. 
Rødt-leder Bjørnar Moxnes taler til partiets digitale landsmøte fra Quality Airport hotel Gardermoen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Moxnes skriver at de er uenige i Webers argument om at et flertall blant Krims befolkning er for tilslutning til Russland og at det legitimerer den russiske anneksjonen. De mener uansett at det er et brudd på folkeretten.

Dette skal partiet også ha gjort klart overfor Weber.

«Vi understreket at ting han måtte mene som bryter med dette, får stå for hans regning og ikke representerer partiets syn», skriver Moxnes.

De skal ha gitt uttrykk for dette når Weber og Folkediplomati Norge har bedt om møter med Rødt, som de har takket nei til.

Rødt mener henvendelsene fra Weber gjelder en invitasjon til en konferanse i 2020 og om noen fra Rødt ville delta på en reise til Krim i 2019.

---

Folkediplomati Norge

  • Folkediplomati Norge ble stiftet i august 2017. Leder er Hendrik Weber (44). Medstifter og nestleder er kona Mette Rosenlund.
  • Ifølge Weber har organisasjonen anslagsvis 65 medlemmer. Det heter at den skal være en «uavhengig og tverrpolitisk forening» som skal jobbe for «fred og dialog mellom Norge og Russland».
  • Deltakere knyttet til organisasjonen har siden 2017 gjennomført «delegasjonsreiser» til okkuperte Krim og steder i Russland. Lederen Hendrik Weber har også besøkt ikke-anerkjente separatist-republikker.

---

Skiller parti og forening

Selv hevder Weber at han kun har bedt om å få møte Rødt-ledelsen én gang.

– Du sier at du ikke blander sammen rollene som Rødt-politiker og leder for Folkediplomati Norge. Men Rødt sier at du ber om møter med dem?

– Det er to helt forskjellige ting. Det ene er at jeg er kommunestyrerepresentant, og det andre er at jeg er leder i Folkediplomati Norge. Som leder for sistnevnte har jeg tatt kontakt med alle mulige partier og organisasjoner, også med Rødt. Men det har ingenting å gjøre med jobben jeg gjør som kommunepolitiker, sier Weber.

– Pinlig for Norge og Rødt

Tor Bukkvoll beskriver Weber-saken som «en marginal sak» for Norge utenrikspolitisk. Bukkvoll forsker på Ukraina-konflikten ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Dette er en politisk marginal person, og Norge har helt tiden vært krystallklare i sin støtte til Ukraina fra politisk hold, sier han.

Han tror heller ikke Russland «vinner nye venner» på propaganda som den Weber brukes i.

– Totalt sett høres ikke dette så skadelig ut?

– Nei, det er nok ikke det. Det er kanskje pinlig, for Norge og for Rødt, men Weber og hans meningsfeller må få holde på så lenge det han gjør ikke er ulovlig, sier han.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter