Nyheter

Stengte skoler får sterk kritikk: - Vi kan ikke svikte disse barna en gang til

KORONA: Erfaringene fra fjoråret gjør flere bekymret når Oslo-byrådet nå igjen stenger ungdoms- og videregående skoler. Flere fagmiljøer er sterkt kritiske og mener skolestengning kan få svært negative konsekvenser både på kort og lang sikt.

oslo

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte å holde skolene åpne. Unicef er derfor kritisk til at Oslo kommune har valgt å stenge ned skolene.

– Kommunen burde ha fulgt de helsefaglige rådene. Det fremstår ikke forholdsmessig å stenge ned skoler i bydeler med lavt smittetrykk. Dette gjør oss bekymret, sier Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge. Hun viser til at Oslo kommune burde sette inn flere tiltak i resten av samfunnet og vurdert endringer i retningslinjer for smittevern på rødt nivå før skolene ble stengt.

Oslo kommunes statusrapport viser at det i forrige uke ble det registrert 1960 smittetilfeller i hovedstaden. 208 er registrert smittet i barnehagen eller på skolen. Dette er det høyeste antallet som har vært registrert på én uke gjennom pandemien.

– Åpne skoler må være en prioritet, tross høye smittetall. Nedstengningen i fjor lærte oss å ha bedre planer for ivaretakelse av barn og unge i krisesituasjoner, slik at vi i størst mulig grad unngår å ta forhastede beslutninger som får svært negative konsekvenser både på kort og lang sikt, sier Oudmayer.

– Mangel på nærhet til voksne og jevnaldrende kan redusere barns sosiale og faglige læring. Dette kan føre til større utfordringer senere, sier hun.

m

- Vi kan ikke svikte

Forskningsleder Carolina Øverlien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), mener at man tar en risiko ved å stenge skolene.

– Jeg har stor respekt for smitteoppsporing, men vi kan ikke svikte disse barna en gang til. Barn som tidligere var utsatt for psykisk og fysisk vold, ble da skolene var stengt i fjor, mer utsatt. Restriksjonene vil antageligvis føre til at flere dropper ut av skolen. Dette er et samfunnsproblem, sier Øverlien.

I en rapport fra NKVTS av Gertud Hafstad og Else-Marie Augusti forteller én av seks ungdommer om minst en form for vold i løpet av de ukene skolen var stengt. 3575 ungdommer i 8. til 10. klasse deltok i studiet. Oslo-skolene var ikke inkludert i undersøkelsen.

Øverlien, Carolina
Forskningsleder / Forsker

FHI slår seg heller ikke til ro

– Vi har testet dette før, og effekten var liten. Barn og unge har fortsatt mye sosial kontakt når skolene er stengt. Rødt nivå på skoler gir derimot lavest tiltaksbyrde og er den beste måten å få kontroll på smitten, sier forsker Pål Suren ved FHI. Han viser til at smitten økte både i juleferien og vinterferien, og at det derfor er grunn til å være bekymret for påsken.

Suren understreker at det er pragmatisk å stenge skolene i de bydelene hvor «testing-isolering-smittesporing-karantene-strategien», også kalt TISK, er overbelastet, men at nøkkelen for å redusere smitte ligger utenfor skolene.

– Man må stille spørsmål om det er forholdsmessig med en flat stengning over hele byen, sier Suren. Han understreker at erfaringen fra i fjor viser at det var vanskelig å få gjenåpnet skolene.

– Det vil være motvilje så lenge smittetallene fortsatt er høye. Dette går mest utover de svake elevene, sier han.

s

– Jeg hadde for alt i verden håpet vi hadde unngått dette

– Jeg hadde for alt i verden håpet vi hadde unngått dette. Men når 90 prosent av smittetilfellene i Oslo er mutert virus som smitter lettere blant barn, og smitten øker kraftig blant barn og unge, var vi nødt til å ta grep, skriver skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en e-post til Vårt Land.

Hun mener at det ble en fornuftig løsning ved å skjerme de yngste barna, ha noe strengere tiltak der det er mest smitte, men samtidig ta kraftige nok grep for å slå ned smitten. Thorkildsen regner med at skolene gjenåpner over påske.

---

Dette var anbefalingene fra FHI

  • Vi oppfatter all stenging av skoler og barnehager som svært problematisk, og rødt tiltaksnivå bør i all hovedsak være det strengeste tiltaket i skoler og barnehager. Rødt tiltaksnivå er nylig innført, og man kan ikke forvente å se effekt av dette tiltaket ennå, skriver FHI.
  • I anbefalingene skriver FHI at dersom det vurderes slik at man ikke kan vente på å se effekten av rødt nivå, var det tre alternativer: Stenge utvalgte barnehager og skoler, stenge skoler i de hardest rammede bydelene eller stenge alle skolene i ti dager før påskeferien. FHI gjorde det klart at det var de to første forslagene som var best.
  • FHI mener at det faktisk kan være fare for økt smitte ved å stenge skolene. De viser til at smittetallene i aldersgruppen. – Åpne skoler på rødt nivå kan derfor bidra til å bremse smerteforekomst i ungdoms-aldersgruppen, samtidig som det begrenser tiltaksbyrden, skriver FHI.

Kilde NTB

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter