Nyheter

Hvordan velge videregående under korona? Her bruker skolen Minecraft for å nå ut til ungdommene

VIDEREGÅENDE SKOLE: 10. klassinger som nå skal søke på videregående opplæring har ikke kunnet besøke skolene. Normisjonsskole har utviklet et dataspill som skal hjelpe 10. klassinger å velge.

MINECRAFT: På den virtuelle skolen Øya videregående har skapt, kan 10. klassinger bli kjent med skolen og lærere uten å være fysisk til stede.
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter